Sijoittajan verotus

Ulkomaiset osingot tuovat sijoittajille haasteita – EU suunnittelee korjausta kaksinkertaiseen verotukseen

Ulkomaisten yhtiöiden osinkojen verotus on sijoittajan kannalta hankala prosessi.

Näissä niin sanotuissa rajat ylittävissä tilanteissa kotimainen sijoittaja maksaa lähdeveron saamistaan ulkomaisista osingoista yrityksen kotimaahan. Sen lisäksi osingoista joudutaan maksamaan tuloveroa kotimaahan.

Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi valtiot tekevät verosopimuksia, joissa ne sopivat verotusoikeuden jakamisesta lähde- ja asuinvaltion välillä. Tällöin sijoittaja voi saada edukseen verosopimuksen tai kansallisen lainsäädännön mukaisen alemman verokannan joko tuloa maksettaessa tai hakemalla verohallinnolta lähdeveron palautusta.

Pörssisäätiön lakijohtaja Jesse Collin kertoo, että valitettavan usein verosopimusetuuksien saaminen edellyttää sijoittajalta aktiivisia toimia, eli lähdeveron palautuksen hakemista.

”Lähdeveron palautuksen hakeminen ulkomailta on lähes poikkeuksetta aikaa vievää, monimutkaista ja usein myös kallista, kun menettelyyn tarvitaan usein erinäisiä todistuksia ja usein myös asiantuntija-apua”, hän toteaa.

Lisäksi Collinin mukaan menettelyt ja niissä vaadittavat asiakirjat, sekä selvitykset vaihtelevat huomattavasti eri valtioissa.

”Tutkimuksen mukaan lähes 70 prosenttia eurooppalaisista yksityissijoittajista, jotka olisivat oikeutettuja alennettuun lähdeveroon, eivät vaatineet sitä”, Collin kertoo.

Rajat ylittäviin sijoituksiin EU-direktiivi

EU suunnittelee kuitenkin korjaavansa tämän tilanteen.

Euroopan komissio antoi kesällä direktiiviehdotuksen, jonka tarkoitus ottaa käyttöön EU:ssa yhtenäinen menettely rajat ylittävistä sijoituksista saatujen osinko- ja korkotulojen verosopimusetuuksien saamiseksi aiempaa nopeammin, tehokkaammin ja edullisemmin. Lisäksi ehdotetun raportointijärjestelmän pitäisi myös vähentää veropetosten ja väärinkäytösten riskiä.

Euroopan unionin näkemyksen mukaan on tärkeää poistaa rajat ylittävien investointien esteet sekä torjua veropetoksia ja väärinkäytöksiä. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi tehottomat ja suhteettoman raskaat menettelyt, joilla lähdevaltio myöntää ulkomaisille sijoittajille julkisesti kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista tai joukkovelkakirjoista saatujen osinkojen tai korkojen alemman verosopimuksen mukaisen verokannan.

Pörssisäätiö suhtautuu positiivisesti direktiiviehdotukseen. Sen näkemyksen mukaan rajat ylittävistä sijoituksista saatujen osinkotulojen verosopimusetuuksien saamisen tehostaminen on erittäin tärkeää.

Lähdevero on ongelma erityisesti piensijoittajille

Pörssisäätiö nostaa lausunnossaan esille, että edellä mainitut ongelmakohdat vaikeuttavat erityisesti yksityissijoittajien rajat ylittävää sijoitustoimintaa, koska heillä on käytössään pienemmät resurssit kuin institutionaalisilla sijoittajilla.

Kaiken lisäksi Pörssisäätiön havaintojen mukaan käytännössä useat EU-valtiot perivät verosopimukseen nähden säännönmukaisesti liikaa lähdeveroa.

Lähdeverojen takaisinhakumenettelyt ovat usein myös erittäin raskaita, monimutkaisia ja kalliita. Tästä johtuen monet yksityissijoittajat ovat lopettaneet sijoittamisen ulkomaisiin osakkeisiin, koska heidän ei ole käytännössä mahdollista hakea lähdeverojen palautusta toisesta jäsenvaltiosta.

Vaikka yksityissijoittajalla olisi osaamista lähdeverojen palautuksen hakemiseen, se ei usein ole taloudellisesti kannattavaa. Yksityissijoittajien sijoitukset ovat tavanomaisesti merkittävästi pienempiä kuin esimerkiksi institutionaalisten sijoittajien tekemät sijoitukset. Osinkotuotot ovat usein pienempiä kuin lähdeveron takaisinhakemisen kustannukset.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös