Yritysuutiset

Uusiutuvat tuotteet siivittivät Nesteen vahvaan tuloskasvuun

Nesteen odotuksia parempi tuloskehitys siivittää osakkeen nousuun. Lähiajan epävarmuus on silti yhä suurta.

Nesteeltä osattiin odottaa vahvaa tuloksen vuosineljännestä. Syyskuussa yhtiö antoi kuitenkin positiivisen tulosvaroituksen parantuneista öljytuotteiden marginaaleista, mutta varoitti myös Singaporen tehtaan ylösajon hidastumisesta.

Nesteen kolmannen neljänneksen liikevaihto jäi 5,97 miljardiin euroon euroa, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 6,58 miljardia euroa. Huolimatta korkeammista myyntimääristä, jolla oli noin 0,4 miljardin euron positiivinen vaikutus, liikevaihto laski johtuen markkina- ja myyntihintojen laskusta, jolla oli noin 1,1 miljardin euron negatiivinen vaikutus.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 1 047 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 979 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusennuste vertailukelpoiselle käyttökatteelle oli 989 miljoonaa euroa, joten tulosparannus oli odotuksia vahvempaa.

Nesteen osake on torstaina kello 12.05 noin 6,5 prosentin nousussa vahvan tulosraportin siivittämänä.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen käyttökate nousi 545 miljoonaan euroon viime vuoden 389 miljoonasta eurosta. Kasvu johtui pääasiassa myyntimarginaalin ja myyntimäärän kasvusta edellisvuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen käyttökate puolestaan laski 472 miljoonaan euroon viime vuoden 537 miljoonasta eurosta. Lasku johtui pääasiassa jalostusmarkkinan hienoisesta laskusta edellisvuoteen verrattuna.

Taulukko: Neste Oyj.

Uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaalit tuloskasvun selittäjä

Toimitusjohtaja Matti Lehmus kertoo, että tulosparannus edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui etenkin uusiutuvista tuotteista, jonka tulos parani noin 40 prosenttia huolimatta viivästyksistä Singaporen uuden tuotantolinjan käynnistyksessä.

Uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaaleja tukivat toimitusjohtajan mukaan vahva dieselin hinta ja onnistunut raaka-aineiden, markkinoiden ja tuotteiden maailmanlaajuinen optimointi.

”Tämä kompensoi jäte- ja tähderaaka-aineiden hintojen nousua toiseen neljännekseen verrattuna. Uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärät olivat 860 000 tonnia (698 000) ja vastasivat odotuksiamme”, hän toteaa.

Yksi murheenkryyni Nesteellä on ollut Singaporen tehtaan käynnistämisvaikeudet. Lehmus kertoo, että tuotanto Singaporen jalostamon laajennusosassa käynnistettiin uudelleen elokuussa. Sen jälkeen ylösajoa
hidasti seisokki, joka johtui ylimääräisestä laitetarkastuksesta ja korjaustöistä syyskuussa.

”Tuotannon uudella linjalla odotetaan alkavan uudestaan marraskuun alkupuoliskolla”, Lehmus ennustaa.

Näkymät sumuiset

Nesteen mukaan näkymä maailmantaloudessa on edelleen epävarma korkean inflaation, alentuneiden kasvuodotusten ja jatkuvan geopoliittisen epävarmuuden seurauksena.

Yhtiö odottaa epävakauden pysyvän korkeana öljytuotteiden ja uusiutuvien tuotteiden markkinoilla. Uusiutuvat tuotteet -segmentin uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärän yhtiö odottaa olevan neljännellä neljänneksellä jonkin verran pienempi kuin vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Myyntimäärään vaikuttavat suunnitellut huoltoseisokit Martinezissa ja Rotterdamissa neljännellä neljänneksellä.

Singaporen uudella linjalla on tavoitteena saavuttaa noin 75 prosentin kapasiteetin käyttöaste vuoden 2023 loppuun mennessä ja tuottaa uusiutuvaa lentopolttoainetta myyntiin vuodelle 2024.

Tämänhetkisten näkymien perusteella Nesteen neljännen neljänneksen vertailukelpoisen myyntimarginaalin yhtiö odottaa pysyvän erittäin vahvana ja olevan 800–900 dollaria tonnilta.

Rotterdamin jalostamon suunnitellulla neljän viikon huoltoseisokilla Neste arvioi olevan noin 65 miljoonan euron heikentävä vaikutus segmentin vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.

Neste odottaa öljytuotteiden neljännen neljänneksen kokonaisjalostusmarginaalinolevan matalampi kuin kolmannella kvartaalilla. Neljännen neljänneksen myyntimäärien yhtiö odottaa kuitenkin olevan suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Yhtiö ei anna edes tässä vaiheessa numeerista tulosennustetta koko vuodesta 2023.

Kommentoi
Ylös
>