Wärtsilän IR-sivut

Wärtsilän tulos kasvaa odotetun vahvasti

Wärtsilä petrasi tulostaan selvästi viime vuodesta. Se ei ollut yllätys.

Wärtsilä teknologiayhtiö konepaja

Teknologiayhtiö Wärtsilä julkisti kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön tilauskertymä kasvoi 11 prosenttia vertailukaudesta 1,79 miljardiin euroon, josta orgaaninen kasvu oli 18 prosenttia. Palveluiden tilauskertymä kasvoi 15 prosenttia 842 miljoonaan euroon.

Tilauskertymän orgaanista kasvua tuki sekä laitetoimitusten että palveluiden hyvä kehitys. Energiasegmentissä laitteiden tilauskertymä laski, kun sekä voimalaitosten että energian varastointitoiminnan volyymit pienenivät. Voimalaitosliiketoiminnassa jotkin tilaukset ovat siirtyneet eteenpäin.

Liikevaihto oli vakaa 1,45 miljardia euroa, josta orgaaninen kasvu oli seitsemän prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihdon kasvu oli palveluiden vahvan kasvun ansiota.

Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 53 prosenttia vertailukaudesta 125 miljoonaan euroon. Analyytikoiden keskimääräinen konsensusennuste oli 122 miljoonaa euroa, joten Wärtsilän lunasti odotukset vahvasta tuloskasvusta.

Wärtsilän tilauskertymän kehitys laitteissa ja palveluissa. Kuva: Wärtsilä Oyj.

Näkymät ennallaan

Yhtiön konsernijohtaja Håkan Agnevall kertoo, että markkinat pysyivät vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä melko myönteisenä yhtiön liiketoiminnoille. Wärtsilä jatkoi suorituksen parantamista monella saralla.

Palveluiden kasvun jatkuminen tuki kannattavuuden parantumista, konsernijohtaja kertoo.

Energiamarkkinoilla energia- ja ympäristösäädökset ympäri maailmaa jatkoivat kehittymistään kohti hiilineutraaliustavoitteita. Agnevallin mukaan energiamurroksen näkymät pysyvät vahvoina keskipitkällä aikavälillä. Korkeammat korot ja kaasun hintaheilahtelu aiheuttavat kuitenkin edelleen epävarmuutta yleisessä investointiympäristössä, mikä viivästyttää päätöksentekoa etenkin voimalaitosliiketoiminnassa.

Toisaalta globaalien ja energia-alan toimitusketjujen pullonkaulat ovat hellittäneet tuntuvasti, millä on ollut myönteinen vaikutus etenkin Wärtsilän energian varastoinnin liiketoiminnassa.

Energialiiketoiminnan palveluiden hyvä kehitys puolestaan jatkuu.

”Tästä hyvä esimerkki on Omaha Public Power District  sähköyhtiön kanssa allekirjoittamamme kymmenvuotinen suorituskykytakuusopimus. Voimalaitos tarjoaa valmistuttuaan nopeasti käynnistyvää säätövoimaa osana yhtiön Power with Purpose  projektia. Projektin tarkoituksena on lisätä 400-600 MW aurinkovoimaa ja 600 MW maakaasua käyttävää tasapainottavaa voimantuotantoa”, Agnevall kertoo.

Merenkulkumarkkinoilla ilmapiiri pysyi myönteisenä Wärtsilälle keskeisillä segmenteillä.

”Kasvava paine toimialan kehittämiseksi kohti hiilineutraaliutta tuki edelleen sekä uusien alusten että palvelujen kysyntää. Telakkakapasiteetin niukkuus ja uusien alusten rakennuskustannusten nousu heikensivät kuitenkin yhä investointihalukkuutta tietyissä segmenteissä ja lykkäsi alusten toimituksia eteenpäin”, konsernijohtaja toteaa.

Wärtsilä ennakoi tulevien 12 kuukauden kysyntäympäristön olevan samankaltainen kuin vertailukaudella merenkulun liiketoiminnoissa ja vertailukautta parempi energialiiketoiminnassa.

”Aiemmin viestityn mukaisesti kannattavuuttamme on tänä ja viime vuonna rasittanut kustannusinflaatio, erityisesti ennen kustannusinflaation kiihtymistä saatujen projektien vuoksi. Nämä projektit on nyt saatu toimitettua. Lisäksi energian varastointiliiketoimintamme on onnistuneen liiketoiminnan kääntämisen ansiosta nyt kannattavaa (rullaavan 12 kuukauden perusteella). Myös aiemman Voyagen muodostaneiden liiketoimintojen kannattavuus on paranemassa ja liiketoiminnan kääntäminen etenee nyt suunnitellusti, vaikka liiketoiminta on yhä osittain tappiollinen”, konsernijohtaja toteaa.

Wärtsilä on hiilineutraalin siirtymän teknologiajohtaja, Agnevall muistuttaa. Yhtiöllä on erittäin hyvät tulevaisuudennäkymät ja se näkee merenkulku- ja energia-alan hiilineutraaliuspyrkimysten tarjoavan jatkossakin meille merkittäviä mahdollisuuksia kannattavaan kasvuun.

Energian varastoliiketoiminnalle haetaan muutosta

Wärtsilä kertoi tulosraportin yhteydessä aloittavansa energian varastoliiketoiminnan strategisen arvioinnin.

Wärtsilän hallituksen arvioinnin tavoitteena on tarkastella, miten liiketoiminnan kannattavaa kasvua voitaisiin kiihdyttää parhaiten asiakkaita, työntekijöitä ja Wärtsilän omistaja-arvoa hyödyttävällä tavalla.

Arvioinnissa huomioidaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Näitä vaihtoehtoja voivat olla energian varastoliiketoiminnan täyden Wärtsilä-omistajuuden jatkaminen, osittainen tai täydellinen liiketoiminnan myynti tai muut mahdolliset strategiset vaihtoehdot.

Wärtsilä jatkaa energian varastoliiketoiminnan kehittämistä, liiketoiminnan investointeja ja kaikkia asiakassitoumuksiaan strategisen arvioinnin aikana.

Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen lopulla päättyneellä 12 kuukauden jaksolla energian varastointiliiketoiminnan liikevaihto oli 983 miljoonaa euroa ja samalla ajanjaksolla liiketoiminnan vertailukelpoinen liiketulos kääntyi kannattavaksi.

”Olemme edistyneet hyvin energian varastoliiketoiminnan kehittämisessä ja markkinat jatkavat merkittävää kasvuaan. Tämä on siis otollinen ajankohta kartoittaa tulevaisuuden vaihtoehtoja ja määritellä paras polku asiakkaidemme tukemiseksi, liiketoiminnan kasvun mahdollistamiseksi ja omistaja-arvon luomiseksi,” sanoo Agnevall.

Wärtsilän hallitus ei ole asettanut aikataulua strategisen arvioinnin päättymiselle. Wärtsilä tulee tiedottamaan strategisen arvioinnin edistymisestä ja lopputuloksesta sitä koskevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.

Kommentoi
Ylös
>