KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Maatalouskoneiden valmistaja AGCO saa vahvan ostosuosituksen tekoälysovellukselta

AGCOn näkymät näyttävät valoisilta. Myös lukuisia tekijöitä huomioiva tekoälysovellus näkee osakkeessa tuottopotentiaalia.

AGCO Corporation valmistaa ja jakelee maatalouskoneita ja niihin liittyviä varaosia maailmanlaajuisesti. Yhtiö perustettiin vuonna 1990 ja se on laajentunut voimakkaasti ostamalla vanhoja tunnettuja konevalmistajia.

AGCOn kolmannen neljänneksen tulos ylitti analyytikoiden odotukset traktoreiden ja tarkkuusmaatalouslaitteiden vahvan kysynnän ansiosta.

Liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia 3,5 miljardiin dollariin Etelä-Amerikan suotuisan liiketoiminnan ansiosta, sillä siellä suurten hevosvoimien ja korkeamman katteen traktoreiden kysyntä ja hinnoittelun myötätuuli olivat voimakkaita. Nettotulos oli 281 miljoonaa dollaria eli 18 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona.

AGCOn strategia keskittyä korkean katteen liiketoimintoihin kantaa hedelmää, toimitusjohtaja Eric Hansotia sanoi tulospuhelussa.

Neljännesvuosi korostaa Agcon ”Farmer-First”-strategiaa, joka keskittyy yhtiön täsmäviljelyliiketoiminnan kasvattamiseen, Fendt-merkkisten saksalaisten traktorien myynnin lisäämiseen ympäri maailmaa sekä varaosa- ja huoltoliiketoiminnan laajentamiseen.

Täsmäviljely tarkoittaa yksinkertaisesti tuotantopanosten ja työn kohdentamista oikeaan paikkaan. Tuotantopanos voi olla esimerkiksi siemen, lannoite tai kasvinsuojeluaine, mutta yhtä hyvin myös polttoaine, jonka traktori on käyttänyt peltotöiden aikana.

Trimblen ostolla lisää liikevaihtoa täsmäviljelyliiketoiminnasta

Tämän strategian pohjalta AGO ilmoitti syyskuun lopulla suunnitelmista hankkia enemmistöosuus Trimblen omaisuudesta ja teknologiasta ja perustaa yhteisyritys täsmäviljelyyn erikoistuneen yrityksen kanssa. Kahden miljardin dollarin suuruisen investoinnin odotetaan toteutuvan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, kunhan viranomaishyväksyntä saadaan.

Yhtiön täsmäviljelyn myynti syyskuuhun mennessä on kasvanut 16 prosenttia viime vuoteen verrattuna, ja AGCO on saavuttamassa kasvutavoitteensa eli yhden miljardin dollarin liikevaihdon täsmäviljelyssä vuoteen 2025 mennessä. Toimitusjohtaja Eric Hansotia toivoo saavuttavansa kahden miljardin dollarin vuotuisen täsmäviljelyn liikevaihdon vuoteen 2028 mennessä Trimblen myötä.

Hansotia on optimistinen Agcon pitkän aikavälin kysyntää tukevien markkinoiden perustekijöiden suhteen. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi kasvava kiinnostus puhtaisiin energiatuotteisiin ja alhaisemmat tuotantopanoskustannukset, kuten lannoitteiden ja polttoaineen kustannukset.

Hansotian mukaan sadonkorjuun lähestyessä loppuaan pohjoisella pallonpuoliskolla kasvaneet varastot painavat viljan hintaa, ja viljelijät ovat entistä valikoivampia laite- ja teknologiainvestointiensa suhteen.

Huolimatta korkeammista koroista, tuotantopanoskustannusten inflaatiosta ja kysyntää hidastavasta yleisestä taloustilanteesta eri puolilla maailmaa, ”maatilojen tulot ovat edelleen suhteellisen vahvat”, toimitusjohtaja kertoo.

Vuoden tammi-syyskuuna aikana alan tuotanto ja traktorien myynti laskivat hieman eri puolilla maailmaa, mikä johtui pienempien laitteiden myynnin vähenemisestä viime vuoteen verrattuna, kun maanviljelijät Euroopassa ovat edelleen varovaisia Ukrainan sodan vuoksi. Lisäksi Brasilian kysyntään vaikuttivat maataloustukikysymykset.

Agcon liikevaihto oli samaan aikaan 10,6 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa 21 prosentin kasvua viime vuodesta. Kasvua tukivat korkeat katteet, suurempaa hevosvoimat käyttävät traktorit ja suotuisa hinnoittelu Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Euroopassa ja Lähi-idässä.

Tekoäly näkee AGCOssa tuottomahdollisuuksia lyhyellä tähtäimellä

Osakkeita ja ETF-rahastoja tekoälyn perusteella rankkaava Danelfin antaa AGCOn osakkeille tällä hetkellä täydet pisteet.

AGCOn AI-pistemäärä on täydet 10/10 (Vahva osta), koska sen kokonaistodennäköisyys lyödä markkinat, eli USA:n S&P 500 -osakeindeksi seuraavien kolmen kuukauden aikana on 48 prosenttia. Se on 11,3 prosenttia korkeampi kuin tekoälysovelluksen analysoimien yhdysvaltalaisten osakkeiden keskimääräiseen todennäköisyys, mikä on 36,6 prosenttia.

AGCOn AI-pistemäärä ja sen osakomponentit.

Kyse on nimenomaan todennäköisyydestä, ei tietenkään mistään varmuudesta. Sijoittaja joutuu aina toimimaan epävarmuuden keskellä.

Tekoälyn avulla toteutettu AGCOn kokonaisanalyysi perustuu 23:een fundamenttiin, tekniseen indikaattoriin ja sentimenttiominaisuuteen, jotka kuuluvat niihin, joilla on ollut suurin vaikutus osakkeiden suorituskykyyn viimeisten 12 kuukauden aikana (alfa-signaalit).

Mikä on sijoittajan avuksi rakennettu tekoälysovellus Danelfin?

Danelfin on osakkeiden ja pörssinoteerattujen indeksirahastojen analyysijärjestelmä, joka perustuu selitettävään tekoälyyn. Se arvioi osakkeita ja ETF-rahastoja helposti ymmärrettävällä globaalilla tekoälypistemäärällä. Mitä korkeampi pistemäärä on, sitä suurempi on todennäköisyys voittaa markkinat seuraavien kolmen kuukauden aikana.

Selitettävyys tarkoittaa sitä, että Danelfinin tekoäly ei ole mikään musta laatikko, vaan käyttäjä pystyy näkemään, millä perusteilla sovellus antaa osakkeelle tai rahastolle pisteet.

Sovelluksen ennustekykyä on tietysti myös testattu käytännössä. Danelfin rakensi sijoitusstrategian Yhdysvalloissa noteeratuille osakkeille käyttäen Danelfin AI Scorea havainnollistamaan tekoälyn ennustuskykyä.

Tekoälyn avulla toteutettu Danelfin Best Stocks -strategia tuotti 3. tammikuuta 2017 ja 30. joulukuuta 2022 välisenä aikana +158 prosentin tuoton verrattuna S&P 500:n tuottoon, joka oli vain +70 prosenttia samana ajanjaksona.

Danelfin analysoi kaikkia yhdysvaltalaisia osakkeita ja STOXX Europe 600 -osakkeita sekä yhdysvaltalaisia ETF-rahastoja. Sovelluksen tekoäly muuntaa satoja monimutkaisia osakkeiden/ETF:ien indikaattoreita ja tuhansia osakkeiden/ETF:ien ominaisuuksia arvioidakseen osakkeita ja ETF:iä helposti ymmärrettävällä AI Score -pistemäärällä.

Miten AI Score toimii?

AI Score arvioi osakkeet ja ETF:t sen mukaan, kuinka todennäköisesti ne voittavat markkinat seuraavien kolmen kuukauden aikana. Yhdysvalloissa listattujen osakkeiden ja ETF:ien vertailuindeksi on S&P 500 TR -indeksi ja eurooppalaisten osakkeiden osalta STOXX Europe 600 -indeksi.

Osakkeilla ja ETF-rahastoilla, joilla on korkeimmat AI-pisteet (7-10), on suurempi todennäköisyys päihittää markkinat, kun taas osakkeilla ja ETF-rahastoilla, joilla on alhaisimmat AI-pisteet (1-3), on pienempi todennäköisyys.

Danelfin AI Scores muunnetaan lyhytaikaisia kolmen kuukauden sijoitusaikoja koskeviksi luokituksiksi/signaaleiksi, kuten alla näkyy. Osakkeen tai ETF:n AI Score -arvon alapuolella on aina vastaava luokitus.

Sovellusta käyttävän sijoittajan on hyvä tiedostaa sen tärkeä rajoitus: tekoäly laskee todennäköisyyksiä, ei varmuuksia. Tekoälypisteitä ja luokituksia/signaaleja tulisi käyttää hyödyllisinä mutta ei erehtymättöminä tietoina, jotka täydentävät sijoittajan omaa sijoituspäätösprosessia.

AI Score mittaa todennäköisyyksiä lukemattomien eri mittarien avulla. Nämä mittarit luokitellaan kolmeen ryhmään: fundamentit, tekniset indikaattorit ja sentimentti-indikaattorit.

Kommentoi
Ylös
>