Aiforian IR-sivut

Analyysi: Aiforia on Helsingin pörssin lupaava AI-yhtiö

Aiforia on tehnyt mitä listautuessaan lupasi ja uusia avauksia satelee.

Aiforia on yksi Helsingin pörssin ainoista AI-yhtiöistä. Se kehittää ja myy tekoälyä hyödyntävää ohjelmistoa lääketieteelliseen käyttöön. 

Aiforia listautui pörssiin vuoden 2021 lopussa viiden euron hintaan osakkeelta. Aiforia on kasvuyhtiö, joka investoi listautumisannista ja muista rahoituslähteistä saamiaan varoja myyntiin ja tuotekehitykseen. 

Aiforia myy verrattain uutta tuotetta ja palvelua varsin säädellylle ja perinteiselle asiakaskunnalle. Tällä hetkellä Aiforian asiakkaat voidaan jakaa karkeasti kahteen lokeroon. Osa asiakkaista hyödyntää Aiforian ohjelmistoa lääketieteelliseen tutkimukseen tai tuotekehitykseen. Kasvava osuus asiakkaista on terveydenhuollon toimijoita, pääasiassa sairaaloita, jotka käyttävät ohjelmistoa potilasnäytteiden diagnostiikkaan.

Aiforian ohjelmiston tehtävänä on tehostaa patologin työtä helpottamalla ja nopeuttamalla kudosnäytteiden analysointia. Aiforian tekoälymallit tunnistavat näytteistä eri syöpien muotoja. Ohjelmisto laatii patologille tunnistetuista ja lasketuista piirteistä raportin, joka auttaa patologia tekemään diagnoosin tarkasti ja tehokkaasti.

Aiforian raportti tukee patologin työtä. Kuva: Aiforia

Aiforian ansainta jakautuu karkeasti kahteen osaan. Aiforia laskuttaa projektiperusteisia maksuja asiakkaalle toimitettavan ratkaisun laajuuden perusteella. Aiforia kirjaa projektilaskutuksen liikevaihtoonsa projektien valmistuttua. Projektiliiketoiminta tukee jatkuvalaskutteisen SaaS-liikevaihdon kehitystä. Kun Aiforian ratkaisu on asiakkaalla käytössä, se saa tuloja sekä kuukausimaksuista että näytteiden lukumäärään perustuvista maksuista.

Yhtiö on saavuttanut lyhyen aikavälin tavoitteensa

Suuri osa viimeisessä listautumisbuumissa pörssiin tulleista kasvuyhtiöistä ei ole yltänyt tavoitteisiinsa, Aiforia on sen sijaan saavuttanut omat tavoitteensa lähes kokonaan. Aiforian kaupalliset onnistumiset eivät vielä näy tuloslaskelmassa saakka, joten tavoitteiden toteutumisen seuranta on sijoittajalle tärkeää.

Aiforian tavoitteet vuoteen 2023 mennessä ovat:

  • Kuusi Euroopassa kliiniseen käyttöön hyväksyttyä (CE-IVD) tekoälymallia.
  • Viisi kliinisen diagnostiikan asiakasta.
  • Kymmenen suurta lääketeollisuuden asiakasta.
  • Yli 5000 käyttäjää.

Aiforia on yltänyt kaikkiin yllä mainittuihin tavoitteisiin lukuunottamatta Euroopassa hyväksyttyjen tekoälymallien lukumäärää. Niitä Aiforialla on kasassa viisi. Esimerkiksi käyttäjien määrä on kasvanut merkittävästi listautumishetkestä, jolloin yhtiöllä oli noin 3000 käyttäjää. Listautuessaan Aiforialla ei vielä ollut kliinisen diagnostiikan asiakkaita lainkaan, joten tällä saralla kehitys on ollut lupaavaa.

Luottoa Aiforian teknologian ja palvelun houkuttelevuuteen antavat sen voittamat referenssiasiakkaat. Aiforian palvelua käyttää yksi Yhdysvaltain suurimmista ja arvostetuimmista sairaaloista nimeltään Mayo Clinic. Sen lisäksi Aiforialla on esimerkiksi puitesopimus Yhdistyneen kuningaskunnan sairaanhoitojärjestelmän kanssa  ja sopimus italialaisen Veneton sairaanhoitopiirin kanssa. 

Keskipitkällä aikavälillä, vuoden 2030 loppuun mennessä, Aiforia tavoittelee tuotevalikoimaa, joka kattaa suuren osan patologin diagnosointityöstä, 100 miljoonan euron liikevaihtoa, 20 000 käyttäjää sekä positiivista operatiivista kassavirtaa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tilauskanta reilussa kasvussa

Aiforia raportoi kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2022 Aiforian liikevaihto oli noin 1,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto oli 920 000 euroa, ja se kasvoi 25 prosenttia. Tilauskanta kasvoi 750 000 eurosta 2,5 miljoonaan euroon. Tilauskirjan merkittävä kasvu selittyy pitkälti kahden kolmivuotisen sopimuksen kirjauksella tilauskantaan.

Alkuvaiheen kasvuyhtiönä Aiforian liiketoiminta on vielä tappiollinen. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla sen liikevoitto laski -6,2 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli -4,4 miljoonaa euroa. Aiforian liikevoittoa laskevat luonnollisesti suuret tuotekehityspanostukset ja myyntiponnistelut. 

Sijoittajan on tärkeä seurata Aiforian kassatilanteen kehitystä. Tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla Aiforian kassavarat laskivat 19 miljoonaan euroon, kun ne vuotta aiemmin olivat 32,4 miljoonaa euroa. Aiforialla ei siis ole välittömiä rahoitustarpeita. Huhtikuussa Aiforia sai 14,6 miljoonan euron tuotekehityshankkeelle rahoituksen Business Finlandilta, jonka laina kattaa puolet projektin kuluista.

Aiforialla on liuta eri kasvupolkuja

Näytteiden määrän kasvu. Patologisten näytteiden lukumäärän odotetaan kasvavan, kun väestö länsimaissa ikääntyy. Aiforia hyötyy volyymien kasvusta, koska sen kokonaishinnoittelu perustuu osin analysoitujen näytteiden lukumäärään. Aiforian oman arvion mukaan näytekohtainen hinta on viidestä kymmeneen euroa. Esimerkiksi Aiforian sopimus Veneton sairaanhoitopiirin kanssa pitää sisällään 200 000 näytettä kolmen vuoden aikana. Suomessa näytteitä otetaan vuositasolla 1,6 miljoonaa kappaletta.

Digitalisaatioasteen kasvu. Patologian laboratoriot ovat vasta digitalisaation alkutaipaleella. Vuonna 2020 patologista näytteistä digitalisoitiin vain 14 prosenttia. Kun kasvava osa näytteistä digitalisoidaan, niitä voidaan analysoida Aiforian palvelulla. Aiforian saavutettavissa oleva markkina siis kasvaa. Esimerkiksi Israelin suurin terveyspalvelujen tuottaja hankki syyskuussa patologian digitalisaatioratkaisun ruotsalaiselta Sectralta. 

Jakelukumppanit. Toistaiseksi Aiforia on pääasiassa myynyt palveluaan itse suoraan loppukäyttäjille. Tulevaisuudessa se pyrkii laajentamaan palvelunsa myyntiä jakelukumppanien kautta. Kumppaneina voivat toimia esimerkiksi lääketieteellisten kuvien hallinnointiin ohjelmistoja tarjoavat yritykset tai niin sanotut järjestelmäintegraattorit, jotka toimittavat sairaaloille useita eri järjestelmiä yhdessä paketissa. Aiforialla on mahdollisuus laajentua myös maantieteellisesti, sillä tällä hetkellä sen myyntityö ja asiakkaat ovat keskittyneet pääasiassa Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Uudet tekoälymallit. Keskeinen osa Aiforian kasvumahdollisuuksia on uusien tekoälymallien kehittäminen ja eri markkinoilla vaadittavien hyväksyntöjen saaminen olemassa oleville malleille. Eri malleilla patologisista näytteistä etsitään eri taudinkuvia. Mahdollistaakseen tekoälymallien kliinisen käytön Aiforian on saatava malleille markkinakohtaiset viranomaishyväksynnät. Vaihtoehtoisesti suuret toimijat, kuten edellä mainittu Mayo Clinic, voivat itse validoida Aiforian ohjelmistolla rakennetut kuvantunnistusmallit kliiniseen käyttöön.

Maantieteellinen laajentuminen. Toistaiseksi Aiforialla on ollut tuotteelleen viranomaishyväksyntöjä vain Euroopan markkinoille, mutta lokakuussa yhtiö tiedotti aikeestaan hakea myös amerikkalaisen FDA:n hyväksyntää tuotteelleen. Syyskuussa Aiforia kertoi täyttävänsä amerikkalaiset HIPAA-tietoturvavaatimukset, mikä helpottaa palvelun myyntiä asiakkaille, jotka ostavat palvelun Aiforian ylläpitämänä. Euroopassa Aiforialla on hyväksyntä muun muassa keuhko-, rinta- ja eturauhassyövän diagnosointia tukeville tekoälymalleille.

Uudet sovellusalueet. Terveydenhuolto on tyypillisesti yksi toimialoista, joilla uudet teknologiat otetaan ensimmäisenä käyttöön. Terveydenhuollossa uusiin sovelluksiin ollaan valmiita panostamaan ja saatavat hyödyt voivat olla suuria. Aiforian teknologian käyttömahdollisuudet eivät kuitenkaan rajoitu yksinomaan terveydenhuoltoon, vaan sen ohjelmistoteknologiaa on hyödynnetty myös muissa käyttötarkoituksissa. 

Aiforian kasvulle on toki omat rajoitteensa. Niistä luonnollisesti yksi on myynnin ja palvelun skaalaaminen suuremmalle määrälle käyttäjiä. Aiforian ohjelmisto voi vaatia tapauskohtaisesti integrointia ympäröiviin järjestelmiin, mikä voi olla hidaste erityisesti suurempien asiakkaiden ottaessa palvelua käyttöön. Aiforian mukaan asiakaskohtainen räätälöinti kuitenkin nopeutuu, kun kokemusta käyttöönotoista karttuu.

Aiforian mukaan sillä on neljä suoraa kilpailijaa, jotka Aiforian toimitusjohtajan Jukka Tapanisen mukaan ovat positioituneet hyvin eri tavoin markkinalle. Aiforia on yhtiöistä ainoa pörssilistattu yritys, joten sijoittajan on vaikea arvioida kilpailutilanteen kehitystä.

Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen esittelee tekoälymallia. Kuva: Aiforia.

Visioidessaan miltä Aiforia kaikkein myönteisimmässä skenaariossa näyttäisi, sijoittaja voi nähdä useita laatuyhtiön piirteitä:

  • Korkeakatteinen kuukausilaskutus.
  • Investointikykyiset asiakkaat, joilla korkea vaihtokynnys.
  • Pääomakevyt liiketoimintamalli, jossa useita sisäänrakennettuja kasvupolkuja.
  • Nopeasti kasvava markkina, jossa on mahdollisuus ottaa markkinajohtajan asema.

Saavuttaakseen vakaan laatuyhtiön aseman on kuitenkin tapahduttava monta asiaa. Esimerkiksi Aiforian kilpailuympäristö on vakiintumaton ja teknologia on pitkälti vasta käyttöönottovaiheessa. Näin ollen yllä mainittuihin piirteisiin sisältyy useita epävarmuustekijöitä.

Osake vaatii uskoa voimakkaaseen kasvuun

Julkaisuhetkellä Aiforian markkina-arvo on noin 90 miljoonaa euroa ja sen nettokassa on oli edellisen puolivuotiskauden lopussa noin 15 miljoonaa euroa. Sen yritysarvo on siten noin 75 miljoonaa euroa.

Aiforialla ei ole yhtä suurta omistajaa, mutta viidellä suurimmalla omistajalla on kullakin noin viiden prosentin osuus yhtiön osakkeista. Toimitusjohtaja Jukka Tapaninen omistaa osakkeista 2,3 prosenttia. Kun Aiforia listautui pörssiin, suurimmat omistajat eivät myyneet osakkeitaan eli annissa kerättiin varoja puhtaasti yhtiön kasvuhankkeiden toteuttamiseen. Tämän vuoden aikana kahdenkymmenen suurimman omistajan keskuudessa on nähty pääasiassa osakemyyntejä.

Uudessa korkoympäristössä ja laskumarkkinan mahdollisesti jatkuessa kasvuosakkeiden arvostus voi joutua paineen alle, kun riskirahaa on vähemmän liikkeellä ja varat etsivät turvallisemmiksi koettuja sijoituskohteita. Samalla kasvuyhtiöiden arvostustasoon vaikuttaa kaukana tulevaisuudessa olevat kassavirrat, jotka diskontataan nykyhetkeen korkeammalla korkokannalla. Toinen riski osakkeen hinnalle ovat optiot, joita on merkitsemättä noin 12 prosenttia osakekannasta. Toisaalta nämä optiot toisivat yhtiölle käteistä muutaman miljoonan euron edestä.

Mikäli Aiforia pääsisi tavoittelemaansa 100 miljoonan liikevaihtoon seuraavan kuuden vuoden aikana sen markkina-arvo suhteessa myyntiin (P/S) olisi nykyisellä markkina-arvolla alle 1. Se ei olisi vaativa arvostustaso nopeasti kasvavalle teknologiayhtiölle. Tavoitteeseen pääseminen edellyttäisi yhtiöltä kuitenkin räjähdysmäistä kasvua seuraavien vuosien aikana, eikä markkinat ja analyytikot näytä tähän vielä uskovan. 

Kasvuvaiheessa olevan Aiforian arvonmääritys on vaativaa. Jos oletetaan, että yhtiön liikevaihto kasvaa tänä vuonna 25 prosenttia, olisi sen vuoden 2023 liikevaihto noin 2,4 miljoonaa euroa. Näin ollen tämän vuoden EV/S-luku, yritysarvon suhde liikevaihtoon, olisi 29-kertainen. Aiforian osakkeen markkinahinta perustuu näin ollen enemmän sijoittajien uskoon yhtiön tulevaisuuden kasvusta. 

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös