Investors Housen IR-sivut

Analyysi: Investors House tähtää osingon kasvuun – markkinoilla muutoksia

Investors House pystyi parantamaan heinä-syyskuun 2023 tulosta haastavista markkinaolosuhteista huolimatta 0,52 miljoonaan euroon 0,25 miljoonasta.

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen kauppakeskus Triplassa, jossa sijaitsee yhtiön pääkonttori. Roininen kertoo, että myytäviä kiinteistökohteita on tullut enemmän tarjolle ja myyjien neuvotteluhalukkuus on kasvanut. Kuva: Henri Elo

Kiinteistösijoitus- ja palveluyhtiö Investors Housen tulokseen ovat vaikuttaneet vuoden 2023 aikana hyvä perusliiketoiminta, menojen sopeutus, kertaluonteiset tuotot ja toisaalta kohonneet rahoituskustannukset.

Investors House on huolehtinut rahoitettavuudestaan ja tase on säilynyt erittäin vahvana omavaraisuuden ollessa 63 prosenttia syyskuun lopussa (Q3/22: 58 %). Strategisena tavoitetasona on ”vähintään 45 prosenttia”.

Isossa kuvassa toimitusjohtaja Petri Roininen näkee, että alan toimijat ovat toiminnassaan ottaneet huomioon kohonneen inflaation ja korkotason. Pankit puolestaan ovat kiristäneet luotonantopolitiikkaansa.

Johdon mukaan markkinoille on tullut tarjolle enemmän kohteita kuin keväällä ja myyjien neuvotteluhalukkuus on kasvanut. Lisäksi kiinteistömarkkinoille on tullut uusia toimijoita muilta toimialoilta.

Investors House on tällä hetkellä enemmän ostajan kuin myyjän puolella pöytää, mutta yhtiö on ollut syksyn investoinneissaan hyvin selektiivinen eli tarkka ja vaalinut tasettaan. Yhtiö on korkojen noustessa lyhentänyt käteisvaroilla lainojaan.

Konsernintaseen korolliset velat olivat syyskuussa 16,9 miljoonaa euroa, kun ne vuosi sitten olivat 19,7 miljoonaa euroa. Samaan aikaan oma pääoma (vähemmistöosuuden jälkeen) on kasvanut 29,7 miljoonasta 33,6 miljoonaan euroon 12 kuukauden jaksolla.

Tähän on vaikuttanut osaltaan Kiinteistöt-segmentin tulokseen Q2/2023 sisältynyt iso 3,0 miljoonan euron kertatuotto. Se syntyi osakkuusyhtiöiden Apitare Oy ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy tehtyä heinäkuun alussa sitovat vuokra- ja kauppasopimukset Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Kirjoitimme tästä analyysissa 24.8.2023.

Kiinteistöt-segmentti erinomainen, Palvelut parantaa

Syksyn osavuosikatsauksessa oli positiivista se, että sekä Kiinteistöt- että Palvelut-segmentit olivat voitollisia. Palveluliiketoiminnassa yhtiön franchising-vuokravälitysketju OVV sai uuden ison asiakkaan pääkaupunkiseudulta.

Toimitusjohtaja Petri Roininen totesi tulosinfossa, että Palvelut-segmentin alkuvuoden tulosheikennys on taittunut ja segmentin heinä-syyskuun tulos oli enää 12 prosenttia vuoden takaista heikompi. Toki se ei ole vielä tyydyttävä.

Parhaiten palveluliiketoiminnassa pärjäävät tytäryhtiöt Infonia ja OVV, kun sen sijaan Juhola Asset Managementilla ja Investors House Rahastoilla on parantamisen varaa. Roinisen mukaan palveluliiketoiminnan tulosparannuksen avaimet ovat tulopuolella.

Tähän tuo oman haasteensa kiinteistökaupan transaktiovolyymit, jotka eivät ole palanneet vielä ennalleen.

Kiinteistöt-segmentti teki erittäin hyvän tuloksen syyskvartaalilla. Tätä edesauttoi voitollinen asuinkiinteistömyynti. Palvelut-segmentin tulos lähestyi vuodentakaista tasoaan. Kuva: Investors House, osavuosikatsaus 13.11.2023

Yhtiö luonnehtii Kiinteistöt-segmentin tammi-syyskuun tulosta erinomaiseksi. Tähän vaikuttaa myös aiemmin mainittu hyvä osakkuusyhtiötulos Kukkula-hankkeesta.

Konsernin suoraan ja välillisesti omistettujen kiinteistöjen käyttöasteet olivat katsauskauden lopussa hyvällä 90 prosentin tasolla. Lukuun vaikutti laskevasti yhden kohteen kehitysvaihe kohteen ollessa tyhjänä.

Jatkuvat tuotot lisäävät ennustettavuutta

Investors Housen osakkeenomistajan kannalta on olennaista, että valtaosa konsernin ja osakkuusyhtiöiden saamista tuotoista on luonteeltaan jatkuvia, sopimusperusteisia tuottoja. Yhtiö raportoi nyt näiden tuottojen osuuden kaikista tuotoista. Tarkastelussa ei ole realisoitumattomat arvonmuutokset eivätkä kiinteistöjen myyntivoitot.

Tammi-syyskuussa 2023 yli 80 prosenttia Investors Housen tuotoista oli luonteeltaan jatkuvia, sopimusperusteisia tuottoja. Kuva: Investors House, ovk 13.11.2023

Tämän lisäksi vuokrauksen asiakkaat painottuvat 60-prosenttisesti julkiselle sektorille, mikä lisää osaltaan vakautta verrattuna vuodentakaiseen, jolloin yksityisten asiakkaiden osuus oli nykyistä isompi.

ARA-kohteiden osuus oli nyt 14 prosenttia ja yksityisen sektorin 26 prosenttia vuokratuotoista. ARA-kohteiden osuus yhtiön asuntovuokrauksessa on keskeinen.

Hankekehitys ja kiinteistöalan lainamarkkinat ostajalle houkuttelevia

Johdon kommenteista paistoi, että kuluvalle vuodelle tuskin on aikaakaan toteuttaa enää isoja järjestelyjä.

Investors Housen stretegiaan kuuluu koko kiinteistöalan arvoketjussa toimiminen tontin hankinnasta kohteen hallinnointiin. Pääomaa suunnataan kulloinkin siihen osaan arvoketjusta, jossa johto näkee parhaan tuottopotentiaalin ja lisäarvon osakkeenomistajille.

Yleisesti toimintaympäristössä yhtiö näkee nyt mahdollisuuksia hankekehityksessä ja velkamarkkinoilla, otteet ovk 13.11.2023:

”Hankekehitys: uskomme uusien asuntojen aloituksen ja ylipäänsä rakentamisen volyymin edelleen laskevan merkittävästi kun mittarina on uusien aloitusten määrä. Taustalla vaikuttavat rahoituksen kiristyminen, korkeat panoshinnat sekä sijoittaja- ja kuluttajakysynnän epävarmuus ja mahdollinen hintojen lasku. Toisaalta on mahdollista, että jäähtyvä markkina laskee kustannustasoa. Hieman pidemmällä aikavälillä ajatellen markkina voi nyt tarjota hyviä mahdollisuuksia tonttihankintaan ja hankekehitykseen.”

”Lainamarkkinat: nopeasti noussut korkotaso on leikannut olemassa olevien kiinteistöjoukkolainojen pääoma-arvoja. Samanaikaisesti eurooppalaiset investment grade -lainat hinnoitellaan nyt jo kiinnostavalla tuottotasolla. Näin korkeita tuottotasoja ei ole ollut saatavilla vastaavista korkotuotteista 15 vuoteen.”

Johdon keskeisiä tavoitteita osavuosikatsauksen mukaan ovat Kukkulan toteuttaminen, palveluliiketoiminnan hyvän kannattavuuden palauttaminen, yritys- tai portfoliokaupat sekä konsernin rahoitettavuuden säilyttäminen hyvänä.

Osingon kasvattamiselle on edellytyksiä

Investors House tähtää osinkoaristokraatiksi eli 10 vuoden yhtämittaiseen osingon kasvuun, johon sillä on hyvät edellytykset. Tärkeän pohjan tähän loi vuosina 2021-2022 toteutetut isot kiinteistömyynnit, kun markkina oli kuuma ja tuottovaatimukset matalia.

Nyt tilanne on muuttunut. Yhtiö tekee perusliiketoimintaansa hyvin ja on ollut investoinneissaan riittävän maltillinen.

Kiinteistöalan moniottelija maksoi osinkoa viime tilikaudelta kahdessa erässä yhteensä 0,31 euroa osakkeelta. Osakemäärän ollessa 6,389 miljoonaa kappaletta, osingoksi muodostui noin 2,0 miljoonaa euroa. Tämä oli kahdeksas peräkkäinen osakekohtaisen osingon kasvun vuosi.

Toisin sanoen yhtiö ei tarvitse jättimäisiä varoja kasvattaakseen osinkoaan. Kaksi miljoonaa euroa vastaa noin kuutta prosenttia syyskuun omasta pääomasta. Toisaalta taseen pitää olla terve ja vahva kuten se on. Syyskuun rahavarat konsernitaseessa olivat 7,7 miljoonaa euroa.

On huomattava, että maanantain osakekurssilla 4,88 euroa ja viime vuoden osingolla osinkotuotoksi muodostuu erittäin hyvä 6,4 prosenttia.

Investors House on ottanut investoinneissaan varman päälle ja tähtää osingon kasvun jatkamiseen 2024. Yhtiö on arvioinut investointi- ja yritysostokohteita aktiivisesti. Jyväskylän Kukkula-hankkeeseen konserni osakkuusyhtiöineen sitoo pääomaa 8 miljoonaa euroa kuluvalla neljänneksellä. Kuva: Henri Elo

Osakasarvoa omien osakkeiden ostolla

Investors House ilmoitti osavuosikatsauspäivänä käynnistävänsä omien osakkeiden ostot, mikä tukee kurssia ja on näissä olosuhteissa johdon mukaan osakasarvon kannalta järkevää.

”Investors House pyrkii kannattavan liiketoiminnan ohella luomaan osakkeenomistaja-arvoa myös pääomamarkkinaoperaatioilla. Olemme vuosien saatossa ostaneet omia osakkeita samoin kuin käyttäneet niitä yritys- ja kiinteistökauppojen maksuvälineinä. Tällä erää katsoimme markkina- ja likviditeettitilanteen puoltavan osakkeiden hankinnan käynnistämistä.” – Petri Roininen, pörssitiedote 13.11.2023

Hankittava määrä on enintään 70 000 osaketta eli 1,1 prosenttia osakekannasta. Osto-ohjelma kestää enintään 14.2.2024 saakka.

Tulosohjeistuksensa yhtiö säilytti osavuosikatsauksessa ennallaan.

”Investors House ohjeistaa vuodelle 2023 tilikauden tulosta. Investors House arvioi vuoden 2023 tuloksen olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuoden 2022 tulos.”

Viime vuoden tulos oli 3,2 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 2023 tulosta verojen jälkeen on kertynyt jo 3,5 miljoonaa euroa.

Roininen ei innostu loppuvuoden tulosparannuksesta liikaa, sillä osan kiinteistöistä arvot voivat laskea, kun ulkopuolinen arvonmäärittäjä määrittää ne tilinpäätöksessä. Kohonnut korkotaso vaikuttaa kiinteistöjen käypiin arvoihin laskevasti.

Ohjeistus sallii näin myös nollaa lähellä olevan kokonaistuloksen viimeiseltä kvartaalilta.

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös