Käänneyhtiöt

Aspo tekee tuloskäännettä – pankilta ostosuositus

Monialayhtiö Aspo petrasi tuloskuntoaan selvästi kolmannella vuosineljänneksellä edellisestä vuosineljänneksestä. Kannattavuus elpyy edelleen loppuvuonna, ennustaa analyytikko.

Aspo on nykyaikana harvinainen monialayhtiö, johon kuuluu kolme yhtiötä: varustamo ESL Shipping, muovi-, kemikaali- ja voiteluaineratkaisuja tarjoava Telko sekä leipomo-, elintarviketeollisuus- ja food service -asiakkaita palveleva Leipurin.

Aspo julkisti uudistetun strategiansa loppuvuonna 2021. Sen mukaisesti yhtiö pyrkii saavuttamaan kestävää pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla saavutettuja tuottoja uudelleen tuottaviin kohteisiin. Siinä yritysjärjestelyt ovat keskeinen osa arvonluontia ja tavoitteena on näiden kautta luoda kasvua ja tulovirtaa. 

Leipurin toteutti merkittävän yrityskaupan syyskuussa 2022, kun se osti ruotsalaisen leipomoteollisuuden jakeluyhtiö Kobia AB:n koko osakekannan ruotsalaiselta Abdon-konsernilta. Kobian liikevaihto enemmän kuin kompensoi itämarkkinoilta vetäytymisen myötä poistuvan osuuden Leipurin liikevaihdosta. 

Myös Telko toteutti vuoden aikana yritysostoja: norjalaisen Johan Steenks AS:n liiketoiminnan hankinta julkistettiin syksyllä ja vuodenvaihteen jälkeen Telko tiedotti puolalaisen Eltrexin hankinnasta. Päätös vetäytyä valituilta itämarkkinoilta Venäjän hyökkäyksen seurauksena tulee hetkellisesti laskemaan myös Telkon liikevaihtoa, mutta sen vaikutusta yhtiö kompensoimaan jatkamalla yritysostoja länsimarkkinoilla.

ESL Shipping otti puolestaan merkittävän strategisen edistysaskeleen, kun se muodosti elokuussa 2022 yhdessä institutionaalista ja yksityisistä sijoittajista koostuvan sijoittajaryhmän kanssa pitkäaikaisen energiatehokkaiden sähköhybridialusten Green Coaster -poolin. Pooling-rakenne on kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytetty alusten omistukseen ja operointiin liittyvä malli. Järjestely vauhdittaa konsernin mukaan ESL Shippingin liiketoiminnan kasvua ja parantaa sen kannattavuutta sekä pääoman tuottoa.

Tuloskäänteen merkit ilmassa

Kuluva vuosi on ollut Aspolle haastava. Vaikka liikevaihto laski edelleen vertailukaudesta, on valoakin näkyvissä ikkunasta.

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä Aspon liikevaihto jatkuvista toiminnoista laski yhdeksän prosenttia ja oli 130 miljoonaa euroa.

Aspo perusti vuoden 2023 alussa uuden raportoitavan Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin tarjotakseen läpinäkyvämmän ja selkeämmän näkymän liiketoimintaansa ja taloudelliseen tulokseensa. Segmentti raportoidaan lopetettuna toimintona.

Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto laski viime vuoden 13 miljoonasta eurosta 7,9 miljoonaan euroon.

Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kertoo, että kolmas vuosineljännes oli odotusten mukaista ja kaikkien liiketoimintojen parantuneen suoriutumisen ansiota. Vaikka Aspon tuloskehitys jäi vertailukaudesta, oli vertailukelpoinen liikevoitto selvästi parempi kuin edellisen neljänneksen 3,6 miljoonaa euroa.

”Kolmannen neljänneksen tulos on osoitus Aspon palautumiskykyisestä liiketoimintaportfoliosta. Kolmannella neljänneksellä ESL Shippingin volyymit nousivat kesän jälkeen ja yhtiö onnistui optimoimaan kuljetusvirrat ja kapasiteetin käytön hyvin. Telkon tulosparannus kolmannella neljänneksellä perustui markkinaosuuden positiiviseen kehitykseen sekä markkinahintojen vakaantumiseen etenkin muovien osalta. Leipurin pystyi antamaan lisänäyttöä siitä, että johto toteuttaa menestyksekkäästi kasvua ja kannattavuutta edistäviä toimia”, Jahnsson luettelee.

Jahnssonin mukaan keskeisiä lyhyen aikavälin kannattavuustekijöitä ovat ESL:n avainasiakkaiden volyymikehitys, Telkon ja Leipurin keskeisten tuotelinjojen markkinahintakehitys sekä onnistunut kehitystyö kaikissa liiketoiminnoissa.

ESL Shippingin markkinat ovat nyt erittäin houkuttelevat pohjoismaisen teollisuustuotannon vihreiden siirtymien vuoksi, toimitusjohtaja kertoo.

”Kuten aiemmin ilmoitimme, tutkimme vaihtoehtoisia tapoja rahoittaa tätä kasvua. Näitä tapoja ovat esimerkiksi uuden sijoituspoolin perustaminen ympäristöystävällisemmille aluksille, mahdollinen vähemmistöomistajan toteuttama ESL Shippingin pääomapohjan vahvistaminen sekä kahden Supramax-aluksen myynti. Ohjelman ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä vuoden 2023 aikana.”

Telko tavoittelee toimitusjohtajan mukaan orgaanista kasvua, joka perustuu taustalla olevien markkinoiden kasvuun sekä markkinaosuuden kasvattamiseen. Yhtiö pyrkii myös aktiivisesti yritysostoihin, sekä synergiaetuja tuoviin täydentäviin yritysostoihin että uusiin kasvualustoihin.

Leipurin tulospotentiaalin ohjelma etenee suunnitellusti, ja tulos on parantunut merkittävästi viime vuoteen verrattuna.

”Kobian integrointi etenee hyvin, ja yritysosto on osoittautunut Leipurin-segmentille käännekohdaksi, joka palvelee strategisesti päämiehiä ja asiakkaita Pohjoismaissa”, Jahnsson toteaa.

Aspo tarkensi tulosohjeistustaan. Huolimatta edelliskvartaalia paremmasta tuloksesta, yhtiö ei ole valmis nostamaan tulosnäkymiään.

Konserni odottaa nyt vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2023 olevan 25–30 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 55,3 miljoonaa euroa. Aiemmassa ohjeistuksessa Aspo oli odottanut vertailukelpoisen liikevoiton olevan 25–35 miljoonaa euroa.

Osakkeessa nousuvaraa

Evlin analyytikko Joonas Iivonen toteaa pankin aamukatsauksessa, että Aspon 130 miljoonan euron liikevaihto jäi pehmeäksi ennusteisiin nähden, mutta 7,4 miljoonan euron vertailukelpoinen liikevoitto ylitti Evlin ja konsensuksen ennusteet helposti Telkon kannattavuuden ajamana.

”Telkon liikevoitto kolminkertaistui edeltävästä neljänneksestä hintojen tasaannuttua. Etenkin muovit ajoivat parannusta, ja niiden tulosnäkymät pysyvät edelleen myönteisinä vaikkakin markkinaympäristö on yleisesti vielä hankala”, Iivonen toteaa.

ESL:n liikevoitto parani jo hieman pohjista, ja Evlin näkemyksen mukaan varustamon kannattavuuden voi odottaa edelleen elpyvän loppuvuonna.

”Supramax-markkinan heikkous on haitannut kannattavuutta, mutta rahtimäärät ovat olleet paineessa myös pienemmissä alusluokissa. Esimerkiksi metsä- ja terästeollisuus ovat olleet pehmeitä mutta nyt tasaantumaan päin. ESL:n elpymisen kulmakerroin on kuitenkin vielä toistaiseksi merkittävin lyhyen aikavälin epävarmuuden lähde”, analyytikko toteaa.

Kokonaisuutena Evli näkee Aspon kannattavuuden jo löytäneen pohjakosketuksensa ja ESL:llä olevan mahdollisuuksia parantaa ensi vuonna vaikkakin markkinat pysyvät vielä viileinä.

Aspo on arvostettu Iivosen mukaan noin 8,5x EV/EBIT Evlin ensi vuoden ennusteilla. Osake ei ole kallis.

”Emme pidä tätä liian haastavana arvostuksena kannattavuusennusteidemme jättäessä nousuvaraa vielä tulevillekin vuosille”, Iivonen toteaa.

Evli toistaa Aspon 7,0 euron tavoitehinnan ja nostaa suosituksen pidä-tasolta ostosuositukseksi. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 6,2 euroa.

Kommentoi
Ylös
>