Yritysuutiset

Aspocomp kyntää syvällä – yhtiö odottaa positiivista käännettä ensi vuodelle

Aspocompin liikevaihto ja tilaukset jäivät selvästi viime vuodesta. Tulos painui tappiolle.

Piirilevyvalmistajalta osattiin odottaa rujoa tulosraporttia heinä-syyskuulta. Yhtiö antoi tulosvaroituksen lokakuun lopulla, jossa se kertoi liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän selvästi vertailukaudesta. Siksi tyly tulosraportti ei ale aiheuttanut torstaina Aspocompin osakkeeseen enää dramaattisia liikkeitä.

Yhtiön tilaukset laskivat neljänneksen eli 25 prosenttia vertailukaudesta 7,1 miljoonaan euroon, ja tilauskanta katsauskauden lopussa laski viime vuoden 19,6 miljoonasta eurosta 14,0 miljoonaan euroon. Liikevaihto laski 23 prosenttia 8,1 miljoonaan euroon.

Liikevaihdon romahdus johtuu yhtiön mukaan puolijohdesyklin arvioitua hitaammasta toipumisesta ja arvoketjun korkeista varastotasoista. Lisäksi kaikkia asiakassegmenttejä rasittaneet toimintaympäristöstä johtuvat epävarmuustekijät aiheuttivat asiakkaiden investointipäätösten lykkääntymistä.

Viime vuoden positiivinen 1,4 miljoonan euron liiketulos kääntyi tappiolliseksi -0,7 miljoonaa euroa.

Matalampi liikevaihto, tuotemiksin muutokset sekä kasvuun varautumiseen liittyvät korkeammat henkilöstökulut rasittivat liiketulosta.

Aspocompin toimitusjohtaja Mikko Montonen kertoo, että puolijohdesyklin hitaan vaiheen pitkittymisen lisäksi varastotasot ovat edelleen korkealla yhtiön arvoketjun eri osissa.

”Investointihalukkuus on useissa asiakassegmenteissämme tällä hetkellä matalalla tasolla pääasiassa korkotason nousun vuoksi.”

Puolijohdeteollisuuden syklin hidastuminen on kuitenkin toimialalla tyypillinen, väliaikainen ilmiö, Montonen kertoo. Yhtiö odottaa positiivista käännettä ensi vuonna.

”Hidas vaihe on pitkittynyt aiemmin ennakoidusta, ja arvioimme yleisten markkinatietojen pohjalta, että käänne kasvuun nähdään vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Positiivisen käänteen edellytyksenä on kysynnän elpyminen päätelaitemarkkinassa, kuten puhelimissa ja tietokoneissa. Puolijohdeteollisuuden pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat edelleen vahvat”, toimitusjohtaja toteaa.

Yhtiössä aiemmin aloitettu strategian mukainen tulevaisuuden kasvun varmistamiseen tähdännyt suunnittelutyö tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Oulussa on kysyntätilanteen heikennyttyä keskeytetty toistaiseksi.

”Suunnittelutyön mahdollisesta jatkamisesta päätetään, kun piirilevyjen kysynnän nähdään lähtevän uudelleen kasvuun”, Montonen kertoo.

Sopeuttaakseen tuotantoaan ja kustannuksiaan vastaamaan tilapäisesti alentuneita toimitusmääriä Aspocomp kävi henkilöstönsä kanssa muutosneuvottelut kolmannella vuosineljänneksellä. Neuvotteluiden tuloksena yhtiö suunnittelee lomauttavansa 20–30 tuotannon työntekijää kerrallaan enintään 90 päivän ajaksi syyskuun 2023 ja helmikuun 2024 välisenä aikana.

Aspocomp toistaa 27. lokakuuta annetun taloudellisen ohjeistuksen.

Yhtiö arvioi vuoden 2023 liikevaihdon jäävän selvästi vuoden 2022 tasosta ja liiketuloksen jäävän tappiolle. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>