Yritysuutiset

Heikko markkinatilanne sulatti Exel Compositesin liikevaihdosta lähes 40 prosenttia

Tilausten puuttuminen Pohjois-Amerikan tuulivoimamarkkinalla on Exel Compositesin ongelma.

Komposiittivalmistajan vuosi 2023 on ollut synkkä kuin marraskuun pimeät loskakelit. Toukokuussa yhtiö julkisti negatiivisen tulosvaroituksen, jossa yhtiö kertoi koko vuoden liikevaihdon laskevan ja oikaistun liikevoiton laskevan merkittävästi verrattuna vuoteen 2022. Aikaisemmin Exel Composites oli arvioinut, että vuonna 2023 liikevaihto on edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2022.

Tuulivoimahankkeiden vaikeuksista yhtiö kertoi jo tilinpäätöksen yhteydessä. Tuulivoimateollisuus on yhtiölle tärkeä kasvualue.

Sitten huhti-kesäkuussa komposiittivalmistajan saadut tilaukset romahtivat yli 31 prosenttia vertailukaudesta 25,4 miljoonaan euroon. Liikevaihto laski kolmanneksen eli 33,3 prosenttia vertailukaudesta 25,4 miljoonaan euroon.

Sen jälkeen lokakuun lopulla yhtiö julkisti toisen tulosvaroituksen, jossa se kertoi jälleen alentavansa liikevaihdon ohjeistustaan.

Muutos ohjeistuksessa liikevaihdon osalta johtui haastavan markkinaympäristön ja monien komposiittituotteiden ja -ratkaisujen heikon kysynnän jatkumisesta vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla. Vaikka asiakasaktiivisuus on kasvanut vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, yleinen taloustilanne on vaikuttanut tilausten ajoituksiin sekä tiettyjen suurten hankkeiden tilausaikatauluihin.

Perjantaina julkistettu tulosraportti ei saanut osaketta laskuun, vaikka yhtiö kertoi yli 39 prosentin laskusta kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdossa vertailukauteen verrattuna. Pahat uutiset oli ennen tulosjulkistusta leivottu jo osakkeen hintaan, joka on romahtanut tänä vuonna lähes 50 prosenttia.

Heinä-syyskuun liikevaihto laski 20,5 miljoonaan euroon viime vuoden 33,8 miljoonasta eurosta.

Oikaistu liikevoitto painui tappiolle -1,2 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli ollut plussalla 1,8 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Paul Sohlberg kertoo, että kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon laskun taustalla on ollut ennen kaikkea suurten tilausten puuttuminen Pohjois-Amerikan tuulivoimamarkkinalla sekä asiakkaisiin vaikuttanut globaalin kysynnän yleinen hidastuminen.

”Sama kehityssuunta näkyi melkein kaikilla maantieteellisillä alueilla ja asiakastoimialoilla”, hän kertoo.

Kesän aikana markkinalla oli Sohlbergin mukaan nähty joitain positiivisia merkkejä, minkä takia yhtiö odotti asiakaskysynnän palaavan taas korkeammalle tasolle. Kuitenkin globaalin valmistusteollisuuden toimitukset olivat kuitenkin yhä vastatuulessa kolmannella vuosineljänneksellä, toimitusjohtaja toteaa.

Tilauskirjoistakaan ei ole toistaiseksi apua.

”Vaikka asiakasaktiivisuus on kasvanut vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, yleinen taloustilanne on vaikuttanut tilausten ajoituksiin sekä tiettyjen suurten hankkeiden tilausaikatauluihin. Tämän seurauksena Exelin saamat tilaukset laskivat vertailukaudesta 6,7 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä ja tilausten odotetaan jatkuvan hitaina vuoden loppuun asti.”

Oikaistu liikevoitto painui pakkaselle liikevaihdon hyytymisen vuoksi. Toimitusjohtajan mukaan Exel jatkoi neljänneksen aikana aktiivisia toimia kustannusten laskemiseksi.

”Kiinteät kustannukset laskivat vertailukaudesta alhaisempien henkilöstökulujen takia, mikä johtui vuoden 2023 aikana tehdyistä määrätietoisista sopeuttamistoimenpiteistä. Jatkoimme onnistuneesti käyttöpääoman ja varastotasojen alentamista, mikä johti 1,2 miljoonan euron positiiviseen liiketoiminnan nettorahavirtaan.”

Exel tiedotti 19. lokakuuta saaneensa valmiiksi ensimmäisen strategisen arvioinnin koskien Yhdysvaltojen toimintojen ja tehtaan muutosta. Yhdysvaltain toimintojen merkittävän uudelleenjärjestelyn, kiinteiden kustannusten alentamisen ja toiminnan painopisteen muuttamisen avulla yhtiö uskoo saavansa enemmän tilauksia maailman suurimmalta komposiittimarkkinalta.

Kommentoi
Ylös
>