Purmon IR-sivut

Linda Currie johtaa Purmon henkilöstöä kolmen vuosikymmenen kokemuksella

Henkilöstöjohtaja Linda Curriella on ainutlaatuinen näköala Purmon organisaatioon.

Sisäilman lämmitys- ja viilennysratkaisuista tunnetun Purmon henkilöstöjohtaja, Linda Currie, asuu Pohjois-Englannissa. Vapaa-ajalla hän nauttii vehreän Northumberlandin maakunnan luonnosta juoksu- ja pyörälenkeillä sekä aktiivisesta sosiaalisesta elämästä.

Kaiken kaikkiaan Purmon kuusihenkisen johtoryhmän viisi jäsentä asuu Englannissa. Heistä kaksi on kuitenkin Ruotsin kansalaisia, jotka ovat asuneet maassa pitkään. 

“On enemmänkin sattumaa, että johtoryhmästä suuri osa asuu Englannissa. Asumme kaikki eri puolilla Englantia, joten voisimme yhtä hyvin olla eri maissa. Teemme töitä pääosin etänä ja tapaamme virtuaalisesti lähes päivittäin”, Currie sanoo.

“Etätyökäytäntömme on se, että työntekijämme ovat toimistolla muutaman päivän viikossa, kun voivat. Konsernitasolla ohjeistamme ylätasolla ja annamme eri maissa toimivalle johdolle tilaa soveltaa. Meillä on hyvin erilaisia toimintamaita, joten on tärkeä tunnistaa mikä kussakin maassa toimii.”

Kohtaamiset kasvokkain ovat kuitenkin yhä korvaamattomia.

“Vietän pian neljä päivää Helsingissä pääkonttorillamme”, Currie hymyilee.

Yrityskulttuurin vahvuuksina avoimuus ja yhteistyö

Currie on työskennellyt Purmolla lähes kolmekymmentä vuotta. Hän aloitti uransa Purmolla puolen vuoden harjoittelulla yliopiston jälkeen.

“Olen yhä sillä tiellä. Vaihtelevat työtehtävät ovat pitäneet minut Purmolla ja olen aina työskennellyt henkilöstötehtävissä. Kun katson taaksepäin, en koe olleeni työssä samassa yrityksessä. Aina on jotain uutta meneillään. Erilaisia vaiheita ja tehtäviä on ollut vuosien varrella monipuolisesti”, Currie kertoo. 

“Pitkän uran etuna on se, että tuntee yrityksen ja organisaation sekä tietää, kuinka saa asioita tapahtumaan.”

Currien on vaikea verrata muihin yrityksiin, koska hän on työskennellyt koko uransa samassa yrityksessä. Jokin on kuitenkin saanut hänet pysymään Purmolla kolme vuosikymmentä.

“Purmon organisaatiokulttuurin vahvuus on se, että kulttuurimme on avoin ja saamme asioita aikaiseksi. Sisäinen yhteistyömme on vahvaa yli maiden rajojen sekä eri tuotealueiden ja divisioonien välillä”, Currie sanoo.

“Meillä on ystävällinen ja toisia tukeva henki. Jokin vain toimii hyvin.”

Purmo listautui Helsingin pörssiin vuoden 2022 alussa. Sen suurimpana omistajana on yhä von Rettigin perheen sijoitusyhtiö.

Currien mukaan Purmolla on vahvat juuret Pohjoismaissa ja pörssilistauksesta huolimatta perheyhtiön piirteitä on paljon. Tietyissä määrin itsenäisillä paikallisilla brändeillä on lisäksi omat erityispiirteensä sekä paljon brändiarvoa asiakkaiden keskuudessa.

Henkilöstöjohtaminen on muutosvoima

Kuinka henkilöstöjohtaminen on muuttunut kolmen vuosikymmenen aikana?

“Urani aikana henkilöstöjohtaminen on muuttunut tukitoiminnosta keskeiseksi osaksi liiketoimintaa. Se ei ole enää sivuroolissa ja pelkästään hallinnollinen funktio,” Currie aloittaa. 

Kasvaneen roolin myötä henkilöstöjohtamisen tehtävät ovat muuttuneet.

“Henkilöstöjohtaminen on hyvin monipuolista. Tehtävät voivat vaihdella aina työturvallisuudesta, henkilöstön kehittämiseen ja uusien kyvykkyyksien hankintaan sekä työskentelyyn ammattijärjestöjen kanssa”, Currie luettelee.

Vaikka henkilöstöjohtaminen nähdään usein pehmeänä liikkeenjohdon alana, on henkilöstöjohtajan pystyttävä myös vaikeisiin päätöksiin.

“Vaikeimmat päätökset liittyvät usein muutosohjelmiin, esimerkiksi tuotantolaitosten sulkemiseen. Vaikeatkin päätökset voi kuitenkin tehdä hyvällä tavalla”, Currie korostaa. 

“Henkilöstöjohtamisen on tänä päivänä oltava ennakoivaa. Olemme usein muutoksen tekijöitä, joilla on suunnitelma eri tilanteisiin ja muuttuvaan ulkoiseen ympäristöön.”

Henkilöstöjohtamisessa menestyminen vaatii Currien mukaan oikeanlaista ihmisymmärrystä.

“Henkilöstöjohtamisesta kiinnostuneella on oltava luontainen kiinnostus ihmisiin. Se tarkoittaa, että on oltava hyvä ymmärrys siitä, mikä saa ihmiset innostumaan ja suoriutumaan hyvin.”

Purmolla hyvä henkilöstöjohtaminen lähtee johtoryhmätasolta ja kattaa koko organisaation.

“Johtoryhmässä esimerkiksi mietimme usein, kuinka voimme työskennellä paremmin ja kuinka vuorovaikutuksemme toimii. Lisäksi meillä jokaisella on henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Kaikki voivat kehittyä”, Currie kertoo.

Paino henkilöstön kehittämisessä ja oikeanlaisessa rekrytoinnissa

Tällä hetkellä Purmo panostaa erityisesti henkilöstön kouluttamiseen.

“Henkilöstöjohtamisen saralla erityisesti teknisen myynnin koulutus on yksi painopistealueistamme. Teemme yhteistyötä esimerkiksi itävaltalaisen yliopiston kanssa. Siellä myyntihenkilöstömme pääsee työskentelemään kokonaisen LVI-järjestelmän kanssa, mikä lisää ratkaisumyyntiosaamistamme”, Currie havainnollistaa.

“Myös tekoälyn avulla voimme tulevaisuudessa avustaa myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstöä olemaan nopeampi ja osaavampi automatisoiduilla ratkaisuilla.”

Insinöörivaltaisella talotekniikka-alalla on perinteisesti vähän naistyöntekijöitä. Purmolla johtotehtävissä on noin kolmannes ja operatiivisissa tehtävissä noin viidennes naisia. 

“Purmolla olemme nähneet, että paljon naisia on edennyt organisaation sisällä johtotehtäviin. Heitä yhdistää se, että he ovat kaikki hyviä työssään”, Currie sanoo. 

Yksi henkilöstöjohtamisen tärkeimmistä tehtävistä on osaavan henkilöstön rekrytointi.

“Paikallisten brändien alla toimimisen haaste on, että kaikki eivät vielä tunne sateenvarjona toimivaa Purmo-brändiä. Kun pääsemme kertomaan laajasta tuotevalikoimastamme ja tavoitteestamme, houkuttelevat ne alan osaajia”, Currie sanoo.

Vastuullisuusteema antaa Currien mukaan työlle merkityksen. Talotekniikka-alalla on vielä tilaa viestiä toimialan merkityksestä esimerkiksi energiatehokkuuden saralla.

“Kun ihmiset ymmärtävät, millainen talotekniikka-alan rooli on vastuullisuudessa ja energiatehokkuudessa, koko ala näyttäytyy houkuttelevampana työnantajana. Meidänkin on viestittävä tätä asiaa enemmän.”

Henkilöstöjohtaminen kasvun tukena

Purmon henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan pienentynyt reilulla kahdella sadalla viimeisen vuoden aikana. Supistuminen on johtunut Purmon strategian toimeenpanoon tähtäävästä ohjelmasta, joka on ollut käynnissä vuoden ajan. Samalla Purmo on huolehtinut tulevaisuuden kasvualueista.

“Henkilöstömäärä on pienentynyt melko tasaisesti läpi organisaation. Tuotemarkkinoinnissa ja tuotekehityksessä henkilöstömäärä on pysynyt vakaana. Ratkaisumyynnin ja laajemman tuotevalikoiman seurauksena meidän on investoitava tukifunktioihin”, Currie sanoo.

Purmon strategiana on kasvattaa Climate Solutions -liiketoimintaa. Purmo eriytti suoraan urakoitsijoille kokonaisia ratkaisuja myyvän liiketoiminnan omaksi divisioonakseen viime vuoden lokakuussa. Aiemmin Purmon divisioonajako oli tuotelähtöinen.

“Meidän on huolehdittava, että tiedon ja osaamisen vaihto sujuu kahden divisioonan välillä. Uudessa divisioonassa on valtavasti osaamista, josta toinen divisioonamme, Climate Products & Systems, hyötyy.” 

Jaon myötä Climate Solutions -divisioona voi nyt paremmin keskittyä ratkaisumyyntiin urakoitsijoille. 

“Meillä on joustava useamman vuoden suunnitelma, jota mukautamme taloudellisen suhdanteen mukaan. Voimme painottaa rekrytointeja eri maissa sen mukaan, kuinka suhdanne kehittyy. Meillä ei ole ollut vaikeuksia löytää hyviä ja osaavia työntekijöitä.”

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>