Sijoitusideat

Käppyräanalyysi välkyttää vihreää – Kojamo on ostolappu

Kojamo yllätti positiivisesti heinä-syyskuun tulosraportillaan. Osake on nyt rikkonut vastustason.

Tekniseen analyysiin keskittyvä norjalainen Investtech arvioi, että kiinteistösijoitusyhtiö Kojamo on nyt viimeaikaisen kurssikehityksen perusteella hyvä ostokohde – tai ainakin se on hyvä ostokohde niille sijoittajille, jotka uskovat teknisen analyysin voimaan.

Investtech antaa nimittäin Kojamon osakkeelle nyt ostosuosituksen. Suositus perustuu siihen, että yhtiön osakekurssi on rikkonut laskutrendikanavan vastuslinjan.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Vastustasossa tilanne on toisinpäin. Se on puolestaan hinta, jossa osakkeen tarjonta on kysyntää vahvempi, jolloin vastustaso pyrkii estämään osakkeen kurssinousua tason yli.

Jos siis osake rikkoo vastustason, on osakkeella teknisen analyysin logiikan mukaan vähemmän esteitä nousun jatkumiselle.

Ostosuositus teknisen analyysin perusteella

Vastustason rikkoutuminen merkitsee Kojamon osakkeen hitaampaa laskunopeutta aluksi, tai horisontaalimman kehityksen alkua. Investtechin mukaan osake on muodostanut tuplapohja-kuvion ja antanut signaalin noususta 10,99 euron kurssiin asti. Kurssinoteeraus perjantaina lähellä pörssin sulkeutumista on noin 9,4 euroa.

”Vastaliikkeiden tapahtuessa tukea löytyy 9,38 euron kohdalta. Osake on marginaalisesti rikkoutunut ylös vastustason läpi noin 9,40 euron kohdalla. Pysyvä rikkoutuminen osoittaa edelleen tapahtuvaa nousua”, Investtech perustelee.

Kuva: Investtech.

Lisäksi positiivinen volyymibalanssi vahvistaa osaketta lyhyellä aikavälillä. Positiivinen volyymibalanssi tarkoittaa, että kaupankäyntivolyymi on korkealla kurssinousupäivinä ja matala laskupäivinä.

Investtechin mukaan Kojamon RSI-indeksi on yliostettu. RSI-indeksi eli suhteellinen voimaindeksi (relative strength index) on suosittu teknisen analyysin mittari, jota käytetään määrittämään, onko arvopaperi yliostettu tai ylimyyty.

Osakkeen kurssi saattaa silti nousta lisää, ja Investtech odottaa RSI:n laskevan ennen kuin tämä voidaan tulkita myyntisignaaliksi.

Kojamon osaketta Investtech pitää kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Kojamon osake lähti vahvaan nousuun torstaiaamuna, kun yhtiö julkisti odotettua vahvemman heinä-syyskuun tulosraporttinsa.

Kassavirtakehitys odotettua vahvempaa

Yhtiön asunto-omaisuuden käyvän arvon alaskirjaukset veivät tuloksen pakkaselle, mutta kassavirta pysyi lähes vertailukauden tasolla.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia viime vuodesta ja oli 111,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta.

Liikevaihtoa kasvatti erityisesti vuonna 2022 ja 2023 valmistuneet vuokra-asunnot noin 13,0 miljoonalla eurolla, vuokrien ja vuokrausasteen kehitys noin 4,7 miljoonalla eurolla sekä kesällä 2022 ostetut kohteet noin 4,6 miljoonalla eurolla.

Nettovuokratuotto kasvoi 6,3 prosenttia ja oli 83,1 miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 74,6 prosenttia liikevaihdosta, kun se vuotta aiemmin oli 74,1 prosenttia.

Nettovuokratuoton kasvuun vaikuttivat positiivisesti liikevaihdon kasvu 23,2 miljoonalla eurolla ja negatiivisesti kiinteistöjen ylläpitokulujen kasvu 9,5 miljoonalla eurolla, joista erityisesti lämmityskustannukset, luottotappiot ja kiinteistöverot olivat vertailukautta suuremmat.

Tulos ennen veroja painui pakkaselle -88,5 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli ollut plussalla 90,8 miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy lähes – 142 miljoonan euron nettotulos sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Tulos ennen veroja ja ilman nettotulosta sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta heikkeni -1,7 miljoonaa euroa.

Asuntosijoitusyhtiöille tärkeä FFO-mittari eli kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta laski vain 0,4 prosenttia vertailukaudesta ja oli 48,5 miljoonaa euroa.

FFO oli odotuksia parempi, sillä analyytikoiden konsensusodotus kassavirtatunnusluvulle oli 44,5 miljoonaa euroa.

Bruttoinvestoinnit laskivat roimasti viime vuodesta. Ne olivat kolmannella vuosineljänneksellä 45,0 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin bruttoinvestoinnit olivat 78,1 miljoonaa euroa.

Asuntosijoitusyhtiö täsmentää vuoden 2023 näkymiään. Yhtiö laskee hieman liikevaihtonäkymiään, mutta nostaa hieman ja tarkentaa kassavirtanäkymiään.

Tekniseen analyysiin suhtautuvat epäillen eteenkin akateemiset sijoitustutkijat. Heidän mukaansa markkinat toimivat niin tehokkaasti, ettei osakekurssien historiaa analysoimalla ole mahdollista päästä ylituottoihin.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Kommentoi
Ylös
>