Markkinakommentit

Käteinen on nyt kuningas Yhdysvalloissa

Lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin sijoittavat rahastot tuottavat noin viisi prosenttia. 

Yhdysvaltojen rahamarkkinoiden korkea tuotto ei ole jäänyt sijoittajilta huomaamatta. Rahamarkkinarahastot ovat keränneet nettomerkintöjä noin biljoona dollaria viimeisen vuoden aikana. Niiden yhteenlasketut nettovarat olivat ICI Investment Company Instituten mukaan 5,6 biljoonaa dollaria 26. lokakuuta. Instituutioiden osuus oli noin 3,4 biljoonaa dollaria ja yksityissijoittajien osuus oli noin 2,2 biljoonaa dollaria. Aiemmin lokakuussa nettovarat olivat vielä nykyistä korkeammat, yhteensä 5,7 biljoonaa dollaria. 

Kasvusta huolimatta rahamarkkinarahastojen nettovarallisuus on edelleen verrattain matala suhteessa osakemarkkinan kokoon. Rahamarkkinarahastojen nettovarat ovat noin 16 prosenttia S&P 500 -indeksin markkina-arvosta. Suhdeluku nousee tyypillisesti joko korkotason noustessa tai osakemarkkinariskin kasvaessa. Finanssikriisin 2007-2009 aikana se oli korkeimmillaan yli 60 prosenttia vuoden 2009 alkupuolella. 

Yksittäisistä suosituista rahamarkkinarahastoista Vanguard Federal Money Market -rahaston tuotto oli 30.10. tilanteen mukaan 5,3 prosenttia. Rahasto sijoittaa varoista vähintään 99,5 prosenttia käteiseen, Yhdysvaltojen lyhyisiin valtionlainoihin ja/tai takaisinostositoumuksiin. 

Toinen suosittu rahamarkkinarahasto, Fidelity Government Money Market -rahasto, tuottaa hieman vähemmän, 4,99 prosenttia. Sen suurimpia omistuksia ovat takaisinostosopimukset, lyhyet Yhdysvaltojen valtionlainat sekä liittovaltion tukemien yritysten ja virastojen vaihtuvakorkoiset lainainstrumentit.

Myös suomalainen yksityissijoittaja voi sijoittaa Yhdysvaltain lyhyen koron markkinoille

Vanguardin ja Fidelityn rahamarkkinarahastot ovat suomalaisen yksityissijoittajan ulottumattomissa. Suomalainen yksityissijoittaja voi sijoittaa Yhdysvaltain lyhyen koron markkinoille muun muassa Eurooppaan listattujen ETFien kautta.

Niistä varteenotettava vaihtoehto on esimerkiksi Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF. Rahaston tavoite on seurata Solactive Fed Funds Effective Rate -kokonaistuottoindeksiä, jonka kehitys on linjassa Yhdysvaltain keskuspankin efektiivisen ohjauskoron kanssa. Fedin ohjauskorko on tällä hetkellä 5,25-5,50 prosenttia. Kyseinen rahasto on tuottanut 4,15 prosenttia tänä vuonna.

Rahamarkkinarahastojen kustannukset pienentävät hieman tuottoja. Kustannukset ovat kuitenkin tyypillisesti matalammat kuin pitkän koron rahastoissa ja erityisesti osakerahastoissa. 

Esimerkiksi Vanguard Federal Money Market -rahaston hallinnointipalkkio on 0,11 prosenttia ja Fidelity Government Money Market -rahaston 0,42 prosenttia. Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF:n hallinnointipalkkio on 0,10 prosenttia.

Rahamarkkinarahastojen reaalituotto on kohonnut nopeasti

Sijoittajia kiinnostaa nimellisen tuoton lisäksi reaalituotto eli inflaatiokorjattu tuotto. Clevelandin Fedin aluepankin julkaisema estimaatti seuraavan vuoden inflaatio-odotukselle on 2,8 prosenttia. Rahamarkkinarahastojen reaalituotto olisi keskimäärin siis noin 2,2 prosenttia, jos inflaatio-odotus pitäisi paikkansa ja tämän hetken nimellinen tuottotaso pysyisi samana. Se olisi houkutteleva lähes riskittömäksi inflaatiokorjatuksi tuotoksi.

Rahamarkkinarahastojen keskeinen riski on inflaatioriski. Jos inflaatio osoittautuisi odotettua korkeammaksi, mutta Fed ei enää nostaisi ohjauskorkoa, niin reaalituotto jäisi luonnollisesti matalammaksi. Lisäksi rahamarkkinarahastojen talletukset eivät ole talletussuojan piirissä. Se on pieni, mutta huomioitava riski erityisesti finanssikriisin kaltaisissa tilanteissa.

Rahamarkkinarahastojen suosio jatkunee vahvana tulevina kuukausina. Pidemmällä aikavälillä riskisemmät sijoitusinstrumentit tarjoavat kuitenkin korkeamman tuotto-odotuksen. 

Jos Yhdysvaltain osakemarkkinan arvostustaso säilyisi haastavana, pitkien korkojen volatiliteetti olisi korkea ja reaalinen ohjauskorko olisi selvästi positiivinen, niin rahamarkkinainstrumenteilla olisi merkittävästi viime vuosikymmentä perustellumpi paikka hajautetussa sijoitussalkussa.  

Kommentoi
Ylös
>