Arvo-osakkeet

Analyytikko Keslan tulosraportista: ”Kauttaaltaan pehmeitä lukuja”

Kesla on yhä tappiolla. Tuoreessa tulosraportissa huomio kiinnittyy myös tilausten sakkaamiseen.

Metsäteknologian ratkaisuja valmistava Kesla julkisti tiistaina kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiö painiskelee edelleen kannattavuushaasteiden kimpussa, ja vaikka liikevaihto nousi selvästi, laskivat tilaukset rajusti

Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia vertailukaudesta ja oli 11,0 miljoonaa euroa. Keslan liiketulos heinä-syyskuun aikana jäi edelleen tappiolliseksi -0,12 miljoonaa euroa, kun viime vuonna se oli -0,37 miljoonaa euroa tappiolla, missä parannusta vertailukauteen oli 0,25 miljoonaa euroa. Kannattavuus parantui pääasiassa liikevaihdon kasvun kautta, mutta jäi kolmannelle vuosineljännekselle tyypillisesti alhaiseksi.

Analyysitalo Inderes odotti positiivista 0,69 miljoonan euron oikaistua liiketulosta, joten toteumaluvut jäivät selvästi alle Inderesin ennusteen.

Saadut tilaukset kuitenkin laskivat selvästi viime vuoden 13,6 miljoonasta eurosta 7,4 miljoonaan euroon. Tilauskanta oli vertailukauden lopussa 22,4 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 42,7 miljoonaa euroa. Tilauskanta vastaa yli neljän kuukauden liikevaihtoa ja on pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Saatujen tilauksien ja tilauskannan muutokset heijastavat yhtiön mukaan talouden epävarmuutta.

Yhtiö piti ohjeistuksen ennallaan. Kesla odottaa vuoden 2023 liikevaihdon ja liiketuloksen kasvavan selvästi edellisestä vuodesta.

Tuotantoketjun pullonkauloja puretaan

Toimitusjohtaja Marko Pekkola kertoo, että kolmannella neljänneksellä toimintaan vaikuttivat normaali kesälomakausi sekä kauden loppua kohti talouden epävarmuuden aiheuttama tilauksien määrän lasku.

Pekkolan mukaan kasvaneen liikevaihdon taustalla oli toimitusviiveiden purkaminen, mikä onnistui tuotannon prosessien kehittymisen ja parantuneen komponenttisaatavuuden ansiosta.

Toimitusjohtajan mukaan keskeistä Keslan taloudelliselle kehitykselle 2023 on ollut ja on yhä tuotantoketjujen pullonkaulojen poistaminen ja tuotantorytmin palauttaminen normaalille tasolle.

”Parantunut toimituskyky yhdistettynä tehostettuun kiinteiden kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan paransi liiketoiminnan kannattavuutta, mutta liiketoiminnan rahavirta heikkeni käyttöpääomaerien kasvun vuoksi”, hän toteaa.

Yhtiö on keskittynyt vuonna 2023 ovat erityisesti kannattavuuden parantamiseen ja nettovelkaantumisen saattaminen tavoitetasolle. Kokonaisuutena nettovelan määrä on vähentynyt vuoden alusta 2,2 miljoonalla eurolla.

Yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutus näkyi KESLA-tuotteiden kysynnän laskuna kaikissa tuoteryhmissä. Yleiseen markkinatilanteeseen vaikuttavat erityisesti kohonnut inflaatio ja korkotaso sekä yleinen taantumanpelko.

Keslassa seurataan regulaation kehittymistä jatkuvasti ja siinä tapahtuvat muutokset otetaan huomioon strategisissa valinnoissa.

Tehostustoimet eivät näy kannattavuudessa

Inderesin analyytikko Erkki Vesola kertoo, että Keslan heinä-syyskuun tulosraportti petti kaikilta osin, mutta etenkin tilauskertymän heikkous oli iso pettymys.

”Volyymipudotus oli raju, kun huomioidaan, että myyntihinnat olivat noin +10…+15 % korkeammalla kuin vuotta aiemmin. Ensimmäiset oireet tilauskertymän laskusta saatiin kesän jälkeen ja talouden epävarmuus alkoi näkyä kaikkien tuoteryhmien tilauskertymässä kauden loppua kohden. Kvartaalin lopun tilauskanta (22,4 MEUR) on vielä kohtuullinen, mutta jo -39 prosentin laskussa vuoden alusta”, Vesola toteaa.

Vesolan mukaan Keslan ”huomattava operatiivinen vipu” näkyi kolmannen vuosineljänneksen kannattavuudessa: alhainen liikevaihto iski heti liikevoittomarginaaliin, painaen sen negatiiviseksi.

”Kesla korosti parantuneen toimituskyvyn sekä tehostetun kiinteiden kulujen ja käyttöpääoman hallinnan vaikutusta kannattavuuteen, mutta tämä ei mielestämme Q3:lla juuri näkynyt”, analyytikko toteaa.

Kommentoi
Ylös
>