Kasvuosakkeet

Marimekko jatkaa kannattavan kasvun skaalautumista

Marimekko tuntuu tietävän mitä tekee. Kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti ei sisällä ikäviä yllätyksiä.

Merimekon liikevaihto on noussut kahden vuoden aikana vauhdilla ja kuluvana vuonna kasvu on jatkunut. Yhtiö on kiihdyttänyt uusien myymälöiden avaamista erityisesti Aasiassa.

Strategia näyttää toimivan. Marimekko kasvaa ja kasvaa hallitusti.

Brändiyhtiön liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 9,0 prosenttia ja oli 47,9 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa nosti erityisesti tukkumyynnin kasvu sekä kansainvälisesti että Suomessa. Yhteensä liikevaihto Suomessa kasvoi 6,0 prosenttia ja kansainvälinen liikevaihto 13 prosenttia.

Marimekon monikanavainen vähittäismyynti oli kolmannella neljänneksellä vertailukauden hyvällä tasolla. Tukkumyynti kehittyi hyvin sekä Suomessa että kaikilla kansainvälisillä markkina-alueilla ja kasvoi globaalisti yhteensä 17 prosenttia. Lisenssituotot jäivät kuitenkin 27 prosenttia vertailukaudesta.

Taulukko: Marimekko Oyj.

Suomessa kertaluonteiset kampanjatoimitukset nostivat kotimaan tukkumyyntiä, joka kasvoi kolmannella neljänneksellä 18 prosenttia. Heikentyneestä yleisestä kulutuskysynnästä huolimatta Marimekon vähittäismyynti ylsi lähes vertailukauden ennätystasolle.

Marimekon tulevaisuuden kasvumahdollisuudet ovat Kauko-Idässä. Yhtiön toiseksi suurimmalla markkinalla Aasian-Tyynenmeren alueella liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 9,2 miljoonaan euroon erityisesti tukkumyynnin noustessa.

Suhteellinen kannattavuus parantunut

Heinä-syyskuussa Marimekon liikevoitto nousi 12,9 miljoonaan euroon viime vuoden 11,1 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusennuste liikevoitolle oli 12,4 miljoonaa euroa, joten tuloskasvu oli odotusten mukaista.

Liikevoittoa nostivat erityisesti liikevaihdon kasvu mutta myös suhteellisen myyntikatteen parantuminen. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kustannusten kasvaminen.

Kiinteitä kuluja kolmannella vuosineljänneksellä lisäsi erityisesti työsuhde-etuuksista aiheutuvien kulujen kasvu, joka on seurausta myymälöiden nousseista henkilöstökuluista sekä aiemmista panostuksista kansainvälisen kasvun edellytyksiin.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko kertoo, että Marimekko avasi Aasiassa yhdeksän Marimekko-myymälää.

”Jatkamme kannattavan kasvumme skaalaamista määrätietoisesti”, hän toteaa. Yhtiö on jatkanut strategiansa mukaisia kasvupanostuksia ja näin kiinteät kustannuksemme nousivat suunnitelmien mukaisesti.

Alahuhta-Kasko kertoo, että vuodenvaihteessa alkaneen strategiakauden 2023–2027 aikana Marimekko keskittyy skaalaamaan liiketoimintaansa ja kasvuaan erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

”Lähestymme tärkeimpiä markkinoitamme avainkaupunkien kautta. Tavoitteemme on rakentaa avainkaupunkeihin monikanavainen ekosysteemi sekä vahva paikallinen Marimekko-yhteisö ja tavoittaa näin kuluttajat heille tärkeissä kanavissa ja hetkissä. Kolmannella neljänneksellä vahvistimme asemaamme erityisesti Aasiassa ja Skandinaviassa.”

Aasia on kasvun kulmakivi

Yhtiön kansainvälisen kasvun tärkein maantieteellinen alue strategiakaudella on Aasia. Siihen on syynsä.

”Kasvavat markkinat, vahva brändin sopivuus ja toimivaksi todettu loose franchise -partnerimalli luovat hyvän perustan Marimekon monikanavaisen kasvun kiihdyttämiselle Aasiassa, jossa jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla avattiin kuusi Marimekko-myymälää”, toimitusjohtaja kertoo.

Kolmannella neljänneksellä eri puolilla Aasiaa yhtiö avasi yhdeksän uutta partneriomisteista Marimekko-myymälää. Näistä kolme sijaitsee Marimekolle uusilla markkinoilla Singaporessa ja Vietnamissa.

Marimekon liiketoiminnan hyvä kehitys ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat yhtiölle kilpailukykyä vahvistavien sekä pitkän aikavälin kasvua tukevien panostusten tekemisen.

Yhtiö ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä.

Marimekko arvioi liikevaihdon vuonna 2023 kasvavan edellisvuodesta, jolloin se oli 167 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin yhtiö arvioi olevan arviolta noin 16–19 prosenttia, kun vuotta aiemmin se oli 18,2 prosenttia.

Vuoden 2023 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat yhtiön mukaan erityisesti kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys, globaalit toimitusketjujen häiriöt sekä yleinen inflaatiokehitys.

Kommentoi
Ylös
>