Yritysuutiset

Outokumpu käynnistää omien osakkeidensa takaisinosto-ohjelman

Takaisinosto-ohjelma koskee enintään 11 miljoonaa osaketta.

Outokummun hallitus on hyväksynyt enintään 50 miljoonan euron suuruisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella. Ohjelmassa takaisinostettavien osakkeiden enimmäismäärä on 11 miljoonaa, joka vastaa noin 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Ohjelma kestää enintään neljä kuukautta alkaen aikaisintaan 1. joulukuuta tänä vuonna ja päättyy viimeistään 21. maaliskuuta ensi vuonna.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelmassa teräsyhtiön tavoitteena on pienentää ja hallita yhtiön vaihtovelkakirjalainan laimentavaa vaikutusta. Outokumpu pitää takaisinostetut osakkeet aluksi hallussaan omina osakkeina ja se voi käyttää niitä vaihtovelkakirjalainoihin liittyvien velvollisuuksiensa täyttämiseksi.

Vaihtoehtoisesti Outokumpu voi päättää mitätöidä osan tai kaikki takaisin ostamistaan osakkeista ja vähentää pääomaansa vastaavasti.

Osakkeiden takaisinostot rahoitetaan käyttämällä vapaan oman pääoman varoja. Ennen julkistusta Outokummun hallussa oli noin 23 miljoonaa omaa osaketta, jotka edustivat noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeesta maksettava hinta määräytyy kulloisenkin kauppapaikan julkisessa kaupankäynnissä takaisinostokohetkellä turvasatamasäännösten nojalla sovellettavien hinta- ja määrärajoitusten mukaisesti.

Outokumpu on palkannut ulkopuolisen välittäjän toteuttamaan osakkeiden takaisinosto-ohjelman, ja välittäjä päättää täysin itsenäisesti osakkaiden hankkimisesta peruuttamattomien ohjeiden perusteella, mukaan lukien hankintojen ajoituksesta, ja soveltuvien hinta- ja määrärajoitusten sekä soveltuvien ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelman arvioidaan toteutettavan kokonaisuudessaan ja vaikuttavan nettovelkaan ohjelman aikana enintään 50 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on kuitenkin mahdollisuus päättää ohjelma takaisinostoajan aikana, ja tällaisessa tilanteessa se julkaisee asiasta pörssitiedotteen.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti viime maaliskuussa hallituksen päättämään enintään 45 miljoonaan Outokummun oman osakkeen takaisinostamisesta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Outokummun osake on laskenut kuluvan vuoden aikana 19 prosenttia. Tammi-syyskuun aikana yhtiön käyttökate on jäänyt huomattavasti alle viime vuoden. Käyttökate oli 401 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 1,1 miljardia euroa. Oikaistu liiketulos painui -12 miljoonaa euroa pakkaselle.

Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat tammi–syyskuussa 12 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti pääasiassa ruostumattoman teräksen toteutuneiden hintojen huomattava lasku Euroopassa, mutta myös Amerikoissa hinnat laskivat. Lisäksi ferrokromin hinnan lasku vaikutti negatiivisesti kannattavuuteen vuonna 2023. 

Yhtiö odottaa vuoden 2023 neljännen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan samalla tasolla tai nousevan kolmannesta neljänneksestä.

Kommentoi
Ylös
>