Osakeanalyysit

Ovatko SRV:n tulostavoitteet täysin toiselta planeetalta? Johdolta vaaditaan kovaa uskoa

SRV pyrkii 50 miljoonan operatiiviseen liikevoittoon vuonna 2027. Rahoitusprofessorin mukaan tavoite edellyttää johdolta kovaa uskoa.

SRV julkisti tiistaina pidetyssä pääomamarkkinapäivässä uudistetun strategiansa ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2024-2027.

Strategia vastaa yhtiön liiketoimintaympäristössä jatkuviin kehityssuuntiin kuten ilmastonmuutoksen kiihtymiseen, kaupunkien kasvuun ja tiivistymiseen sekä nopeutuvaan digitalisaatioon.

”Pyrkimyksenämme on rakentaa elinkaariviisasta ympäristöä asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kuunnellen”, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sanoo.

SRV:n tavoitteena on jatkuvasti optimoida portfoliotaan markkinaolosuhteiden ja riskienhallinnan kannalta siten, että yhtiö saavuttaa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa.

Vuoden 2023 lopulla yhtiön hankeportfolio on vahvasti painottunut yhteistoiminnallisiin toimitilaurakoihin. Jatkossa tavoite on hakea kannattavaa kasvua lisäämällä hallitusti asuntorakentamisen ja erityisesti omaan hankekehitykseen perustuvan asunto- ja toimitilarakentamisen osuutta.

”Ohjaamme kannattavuuttamme hyödyntämällä markkinan mahdollisuuksia sekä huolellisen riskienhallinnan avulla. Riskienhallinnan keskeisin tekijä on tarkka hankevalinta. Hallinnoimme aktiivisesti riskejä myös hajauttamalla portfoliotamme maantieteellisesti, käyttötarkoituksittain ja sopimustyypeittäin sekä rajaamalla hankkeiden sitomaa pääomaa”, Sipola sanoo.

Maantieteellisesti yhtiö keskittyy jatkossakin erityisesti Suomen kasvaviin kaupunkialueisiin. Yhteistoiminnallisessa urakoinnissa tavoitteena on olla johtava toimija maanlaajuisesti. Korjausrakentamisessa yhtiö hakee kasvua yhteistoiminallisilla toteutusmuodoilla etenkin yhteistyössä avainasiakkaidensa kanssa.

Kovat tavoitteet vuodelle 2027

SRV linjasi pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa vähintään 50 miljoonan euron operatiivinen liikevoitto vuoteen 2027 mennessä ja yli 900 miljoonan euron liikevaihto. Aiemmin tavoitteena oli 6,0 prosentin operatiivinen liikevoittoprosentti ja 900 miljoonan euron liikevaihto.

Viime vuonna yhtiön operatiivinen liikevoitto oli 18,9 miljoonaa euroa ja liikevaihto 770 miljoonaa euroa.

Yhtiön osinkopolitiikan mukainen tavoite jakaa osinkoa 30-50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta huomioiden yhtiön näkymät ja pääomatarpeet pysyy ennallaan.

SRV:n mukaan 50 miljoonan tulostavoitteeseen se aikoo päästä toimitilarakentamisessa vahvistamalla yhteistoiminnallisia ja kasvattamalla omakehitteisiä hankkeita sekä asuntorakentamisessa kasvattamalla omakehitteisiä hankkeita.

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen ihmettelee SRV:n pitkän aikavälin kannattavuustavoitteita.

”SRV tavoittelee 50 milj. euron liikevoittoa v. 2027. Jos johto oikeasti uskoo tuohon, firman johto ei lähipäivinä muuta teekään kuin osta osakkeita. Markkina-arvo nyt 59 milj. eur. Kannattaa käyttää kaikki säästöt ja ottaa lainaa. Lasten säästöpossutkin kannattaa nyt rikkoa”, Puttonen toteaa X:ssä.

Puttonen siis vihjaa, että yhtiön markkina-arvo on nyt hyvin alhainen, mikäli johdon liikevoittotavoite on realistinen – tai sitten hän haluaa kertoa, että markkina-arvo ei ole alhainen, vaan liikevoittotavoite on epärealistinen.

SRV on menettänyt roimasti markkina-arvoaan menneinä vuosina.

Jos katsotaan SRV:n tuloshistoriaa, niin yhtiö ei ole aiemmin päässyt lähellekään 50 miljoonan operatiivista liikevoittoa. Viime vuosien operatiivisen liikevoiton luvut ovat seuraavat:

VuosiOperatiivinen liikevoitto (milj. eur)
2019-97
202015,8
20215,3
202218,9

Rakennusyhtiö odottaa kuluvana vuonna operatiivisen liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen, mutta vuoden 2022 operatiivista liikevoittoa matalampi. Kirittävää vuoden 2027 tavoitteeseen on siis entistä enemmän.

Pitkän aikavälin tavoite edellyttää selvää käännettä kiinteistömarkkinoilla

SRV:n näkemys vallitsevasta markkinatilanteesta ja sen vaikutuksesta yhtiön toimintaan on, että asuntokaupassa kysyntä tulee pysymään lähiaikoina heikolla tasolla sekä kuluttaja- että sijoittajapuolella. Tästä johtuen uusien asuntohankkeiden aloitusmäärät tulevat jäämään lyhyellä aikavälillä hyvin mataliksi koko markkinassa. Kohonnut korkotaso on nostanut sijoittajien tuottovaateita kaikissa kiinteistösegmenteissä ja sijoittajien vieraan pääoman saatavuus on rajoittunut.  

Myös toimitilapuolella markkina on yhtiön mukaan aiempaa haastavampi, mutta kuitenkin asuntomarkkinoita valoisampi ja kysynnän suhteen polarisoituneempi.

Julkinen sektori investoi ja teollisuuden puolella investointikysyntä on aiempaa aktiivisempaa. Lisäksi käyttäjälähtöisille toimitilatarpeille on nykyisessäkin markkinatilanteessa kysyntää.

SRV:n tilauskanta on kuitenkin kasvussa. Varsinkin ero vuoden takaiseen on merkittävä.

Analyysitalo Inderes odottaa SRV:n operatiivisen liikevoiton vuonna 2026 nousevan 28 miljoonaan euroon. Lukeman pitäisi silti lähes kaksinkertaistua seuraavana vuonna, jotta yhtiön tavoitetaso toteutuisi.

Toisaalta Inderesin analyytikko Olli Koponen uskoo, että SRV on ”hyvässä positiossa” hyötymään asuntorakentamisen syklin käänteestä, kun se aikanaan koittaa.

Korjaus: Jutussa mainittiin pitkän aikavälin tavoitteeksi 900 miljoonan liikevoitto. Kyse on kuitenkin liikevaihdon tavoitteesta. Virhe korjattu 23.11.2024 klo 8.35.

1 kommentti
  • Pekka Laurikainen sanoo:

    Onko tässä joku väärä sana. Lukekaa ajatuksella

    50 miljoonan euron operatiivinen liikevoitto vuoteen 2027 mennessä ja yli 900 miljoonan euron liikevoitto. Aiemmin tavoitteena oli 6,0

  • Ylös
    >