Asunnot ja kiinteistöt

Isännöintiliitto: Kaupungin uhkasakko voi tuoda taloyhtiölle haasteita

Taloyhtiöllä ei lain mukaan ole aina keinoja puuttua huoneiston käyttötarkoituksen vastaiseen käyttöön.

Viime aikoina lehdissä on ollut useampia tapauksia, missä kaupunki uhkaa taloyhtiötä sakolla, jotta taloyhtiön tiloissa tapahtuva kaavoituksen vastainen toiminta saadaan loppumaan.

Viimeisimmät esille tulleet tapaukset ovat koskeneet Oulussa airbnb:tä ja Helsingissä päiväkodista moskeijaksi muuttunutta tilaa. 

Lisäksi esimerkiksi Oulussa rakennuslautakunnassa on ollut esillä uhkasakkojen asettaminen lyhtyaikaisen majoitustoiminnan lopettamiseksi jo toiselle taloyhtiölle ja joillekin sen osakkaille Oulussa. Asia jäi kuitenkin vielä pöydälle lautakunnassa. Lautakunnan käsittelyyn on tulossa lyhytaikaisen majoitustoiminnan kieltoesitys myös kolmannen taloyhtiön osalta.

Isännöintiliiton mukaan tilanne on kuitenkin taloyhtiön näkökulmasta haastava.

Useimmissa tapauksissa taloyhtiö on jo pyrkinyt puuttumaan asiaan ja neuvottelemaan toiminnan lopettamiseksi. Jos toimintaa kuitenkin jatketaan osakkaan toimesta tästä huolimatta, määrää kaupunki usein uhkasakon sekä taloyhtiölle että osakkaalle.

Taloyhtiön keinot puuttua toimintaan on varoitus ja mahdollinen hallintaanotto. 

Hallintaanoton seurauksena osakkeenomistaja menettää huoneiston hallinnan yhtiölle, jolle syntyy oikeus vuokrata huoneisto ja kattaa vuokratuloilla rästejä.

Hallintaanotto on osakkeenomistajalle ankara seuraamus. Jotta taloyhtiö voi ryhtyä hallintaanottoon, tulee perusteen olla olennainen. Taloyhtiölle tällainen tilanne on usein vaikea.

”Tässä tullaan siihen haastavaan kohtaan. Taloyhtiön intressi on välttää uhkasakot ja lopettaa sen tiloissa tapahtuva kielletty toiminta. Taloyhtiön kannattaa dokumentoida osakkaan kanssa käydyt neuvottelut toiminnan lopettamiseksi. Taloyhtiön tulee omalla riskillään arvioida, onko hallintaan otolle painavat perusteet vaikkei toiminnasta syntyisi häiriötä”, kertoo lakiasiantuntija Sara Rintamo Isännöintiliitosta. 

Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen tarkoittama käyttötarkoitus viittaa siihen, mihin kaavan mukaan tonttia saa käyttää ja mihin käyttötarkoitukseen rakennuslupa on myönnetty. Taloyhtiössä huoneistojen käyttötarkoitus on määritelty yhtiöjärjestyksessä, eikä huoneistoja asunto-osakeyhtiölain mukaan saa käyttää käyttötarkoituksen vastaisesti.

Valtaosassa asuinrakennuksia nämä kaavan, rakennusluvan ja yhtiöjärjestyksen käyttötarkoitukset ovat yhteneväisiä toistensa kanssa ja vastaavat todellista käyttöä.

”Ongelmana on, että oikeuskäytäntöä ei ole siitä, ylittääkö rakennusluvan vastainen käyttö myös asunto-osakeyhtiölain puuttumiskynnyksen. Jos ei ylitä, taloyhtiöllä ei ole keinoja vaikuttaa käyttötarkoituksen vastaiseen käyttöön. Puuttuminen omistusoikeuteen hallintaanoton kautta on kuitenkin hyvin voimakas ratkaisu”, Rintamo selventää tilannetta.

Lue myös tämä: Mitä taloyhtiö voi tehdä, jos osakas ei maksa vastikkeita?

1 kommentti
  • Jani L sanoo:

    Mikä on se peruste, millä viranomainen osoittaa uhkasakon osakkaalle?

  • Ylös
    >