Yritysuutiset

Tulikiven tulosparannus ei markkinoille riittänyt

Tulikiven tilauskannasta on sulanut yli neljännes vuoden aikana. Yhtiö ei hyödy enää korkeista energian hinnoista.

Tulikivi takka uunimestari
Kuva: Tulikivi Oyj.

Vuolukiven jalostaja ja varaavien tulisijojen valmistaja Tulikivi julkaisi perjantaina heinä-syyskuun tulosraporttinsa. Markkinoilla kurssireaktio raporttiin oli negatiivinen, kun osake niiasi 6,5 prosenttia.

Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä laski vertailukaudesta 8,6 prosenttia 9,1 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoinen liiketulos nousi viime vuoden 1,2 miljoonasta eurosta 1,3 miljoonaan euroon. Yhtiötä seuraava analyysitalo Inderes odotti 1,8 miljoonan euron vertailukelpoista liiketulosta, joten tuloskasvu jäi selvästi odotuksista.

Tilauskanta laski katsauskauden päättyessä 11,5 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin tilauskanta oli 15,8 miljoonaa euroa.

Tulikiven toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen kertoo, että kolmannella vuosineljänneksellä liiketuloksen myönteinen kehitys jatkui myynnin jakauman ja erityisesti onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta.

”Liikevaihto laski kotimaassa ja viennin liikevaihto oli edellisen vuoden tasossa”, Vauhkonen toteaa.

Tulikiven osakekurssi kolmen vuoden ajalta.

Kuluttajaympäristö Tulikiven kannalta viime vuotta haasteellisempi

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta laski Vauhkosen mukaan 7,3 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli ollut 14,9 miljoonaa euroa. Makrotalouden aneemisuus näkyy Tulikiven tilauskirjoissa.

”Kysyntä oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla heikentyneen kuluttajaluottamuksen ja haasteellisen taloudellisen toimintaympäristön vuoksi. Vuoden 2022 syksyllä kysyntää kasvattivat poikkeuksellisen nopeasti kohonneet energian hinnat ja energian saatavuuteen liittyvät epävarmuudet.”

Viime vuonna yhtiö hyötyi voimakkaasti kohonneista lämmitysenergian hinnoista ja energian saatavuuteen sekä kotien huoltovarmuuteen liittyvästä epävarmuudet, sillä ne lisäsivät kuluttajien kiinnostusta Tulikiven tarjoamiin vaihtoehtoisiin lämmitysjärjestelmän. Lisäksi koronapandemia lisäsi kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa, mikä heijastui positiivisesti viime vuonna kaikkien tuoteryhmien kysyntään.

Keski-Euroopassa Tulikivi jatkoi myynti- ja koulutustoimenpiteitä jakeluverkoston laajentamiseksi niin Tulikivi- kuin Kermansavi-tulisijoille, Vauhkonen kertoo.

”Toimenpiteiden painopiste oli uudessa Jero-mallistossa, jossa varaavan tulisijan tekniikka on yhdistetty kamiinoiden kompaktiin kokoon ja moderniin muotoiluun. Lisäksi tuotannossa valmisteltiin Jero-malliston toimitusten aloittamista neljännellä vuosineljänneksellä. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä.”

Suomussalmen talkkiprojekti etenee

Yhtiön Suomussalmen talkkiprojektin toteutettavuusselvitys eteni myönteisesti katsauskaudella Metso Oyj:n tekemien rikastus- ja suodatuskokeiden sekä rikastamon esisuunnittelun myötä. Vauhkosen mukaan tuotantomittakaavan prosessin simuloinnin perusteella Haaposen talkkimalmista pystytään tuottamaan hyvälaatuista talkkirikastetta hyvällä saannilla.

Tulikiven selvityksen mukaan Haaposen esiintymän todennäköiset mineraalivarannot ovat 22,3 miljoonaa tonnia ja niiden keskimääräinen talkkipitoisuus on 44,4 prosenttia.

Tulikivi-konserniin kuuluvan Nordic Talc Oy:n tavoitteena on Tulikiven Suomussalmen kaivospiiriin kuuluvien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen. Nordic Talc valmistelee modernia talkkirikastetehdasta Euroopan suurimpaan ja kompakteimpaan talkkiesiintymään Suomussalmella.

Syksyn aikana Tulikivi käynnisti hienojauhettujen talkkituotteiden tuotetestauskokeita muovi- ja maalisovelluksissa. Lisäksi yhtiö aloitti sivutuotteiden lisähyödyntämismahdollisuuksia koskevan selvitystyön.

”Lisäselvitykset viivästyttävät hieman ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistumista, mutta hankkeen kokonaisaikatauluun ja potentiaaliin niillä voi olla positiivinen vaikutus”, toimitusjohtaja kertoo.

Tulikivi ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä. Vuoden 2023 liikevaihdon yhtiö arvioi kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

Kommentoi
Ylös
>