KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Uusi korkokatto vaikuttaa kulutusluottojen korkoihin

Kulutusluotot ovat yleensä vakuudettomia lainoja, joita haetaan moneen eri tarpeeseen.

korko korkokatto korot

Vakuudettoman lainan avulla voidaan esimerkiksi rahoittaa isompia hankintoja, remontoida kotia tai laina voidaan käyttää yleisemmin arjen kulutukseen.

Vakuudettomien kulutusluottojen korkoja säädellään kuluttajansuojalaissa. Uusimmat muutokset tähän lakiin tiukentavat korkokattoa entisestään.

Vakuudeton kulutusluotto on lainatuote, jonka hakeminen ei edellytä vakuuksien asettamista lainan takeeksi. Lainan hakijasta tehdään hakuprosessin aikana riskinarviointi, jonka perusteella tehdään päätös siitä, voidaanko laina myöntää.

Kun lähdetään hakemaan vakuudeton kulutusluotto, hoituu koko lainaprosessi netissä. Hakemuksen käsittelyssä hyödynnetään automaattista päätöksentekoa, joten päätöksen lainan myöntämisestä saa hetkessä hakemuksen lähettämisen jälkeen. 

Lainatarjouksen korko on yksilöllinen ja siihen vaikuttaa muun muassa lainasumma, hakijan taloudellinen tilanne ja maksukyky. Yleensä lainan korko asettuu edullisemmaksi silloin, kun hakijalla on hyvät edellytykset maksaa laina sovitussa ajassa takaisin. 

Kulutusluottojen korkoja säädellään kuluttajansuojalaissa. Korkokattoa on säädetty alemmas useita kertoja, ja uusi muutos tuli voimaan lokakuun alussa. 

Lakimuutos muutos vaikuttaa kulutusluottojen korkoihin

Aikanaan pienemmät kulutusluotot eli pikavipit nousivat huonoon maineeseen korkeiden korkojen takia. Näitä saatettiin hakea vain lyhyen harkinnan jälkeen, ja lainan korkoprosentti nousi joissain lainoissa valtavaksi. 

Tämä saattoi johtaa maksuvaikeuksiin, kun lopullinen takaisinmaksettava summa oli huomattavasti alkuperäistä lainasummaa suurempi. Maksuvaikeuksien estämiseksi kulutusluotoille asetettiin korkokatto, jota on laskettu useamman kerran.

Uusin muutos lakiin tuli voimaan 1.10.2023. Tämän jälkeen myönnettyjen kulutusluottojen nimelliskorko saa olla enintään 15 prosenttia. Nimelliskoron lisäksi voidaan veloittaa vielä viitekorko, mutta lainan kokonaiskorko ei saa silti nousta yli 20 prosenttia.

Myös lainan sivukuluja säädellään

Koron lisäksi lainan sivukulujen määrää säädellään. Lainan sivukulut tarkoittavat kaikkia muita kuluja, mitä lainan yhteydessä voidaan veloittaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilinhoitopalkkio ja laskutuslisä.

Sivukulut saavat olla korkeintaan 0,01 prosenttia päivässä luottosopimuksen mukaisesta luoton määrästä, mutta kuitenkin korkeintaan 150 euroa vuodessa. Kustannukset voidaan kuitenkin sopia viideksi euroksi aina silloin, kun luottoaika on vähintään 30 vuorokautta.

Lakimuutos koskee uusia myönnettäviä lainoja, joten se ei vaikuta lainoihin, jotka on otettu ennen lakimuutoksen voimaantuloa. Korkokatto koskee kuitenkin myös joustoluottoja, jotka ovat kertalainojen sijaan jatkuvaluonteisia luottoja. 

Uuden korkokaton sääntelyn piiriin eivät kuulu osamaksusopimukset, joilla ostetaan auto tai muu liikenneväline. Myös vakuudelliset asuntolainat on rajattu pois, mutta niiden korot asettuvat muutenkin yleensä tätä matalammaksi.

Myös aiempien lainojen korot kannattaa tarkistaa nyt

Kulutusluottojen aiempi korkokatto tuli voimaan 1.9.2019. Se asetti lainan nimelliskoron katoksi 20 prosenttia, minkä lisäksi voidaan veloittaa erikseen viitekorko. Lainan sivukuluja säädeltiin samalla tavalla kuin uudistetussa laissa.

Aiemmin otetut kulutusluotot noudattavat aiempaa korkokattoa, eivätkä ne päivity automaattisesti. Mikäli haluaa tarkistaa aiemmin otetun lainan koron, tulee tehdä uusi lainahakemus.

Uusi korkokatto voi tuoda mahdollisuuden saada lainaa aiempaa edullisemmin. Jos nykyisten lainojen korot ylittävät nykyisen korkokaton, kannattaa tarkistaa, onko lainojen yhdisteleminen tai uudelleenjärjestely mahdollista. 

Edullisempi lainakorko voi tuoda sekä kuukausi- että vuositasolla huomattavat säästöt. Vaihtoehtoisesti lainan voi maksaa aiempaa nopeammin pois, kun korkoihin kuluu aiempaa vähemmän rahaa.

Suunnitteilla myös positiivinen luottorekisteri

Seuraava suuri kulutusluottoihin vaikuttava muutos on positiivinen luottorekisteri. Laki tästä on tullut voimaan jo vuonna 2022, mutta rekisteri saadaan käyttöön todennäköisesti vasta keväällä 2024. 

Kyseessä on julkinen rekisteri, johon kerätään muun muassa tiedot henkilön tuloista ja veloista. Näin lainanmyöntäjien on aiempaa helpompi tarkastaa lainanhakijan taloudelliset tiedot, kun kaikki löytyy yhdestä paikasta.

Luotonmyöntäjän on aina luottoa harkitessa arvioitava hakijan maksukyky. Tämän tavoitteena on estää luottotappioita, mutta myös hakijoiden ylivelkaantumista. Hakijat eivät aina osaa arvioida omaa maksukykyään parhaiten, mikä nostaa luotonmyöntäjän tekemän arvioinnin tärkeään asemaan.

Positiivinen luottorekisteri mahdollistaa entistä helpomman arvioinnin, kun tarpeelliset tiedot pääsee tarkistamaan suoraan rekisteristä. Lainan hakuprosessi saattaa tulla myös kevyemmäksi hakijan kannalta, kun lainojen tiedot löytyvät palvelusta reaaliajassa.

Kommentoi
Ylös
>