Purmon IR-sivut

Purmon divisioonajohtaja Barry Lynch: ”Kasvuamme tukee tärkeä tekninen yksityiskohta”

Barry Lynch eteni työharjoittelusta Purmon johtoryhmään.

”Siirtyminen matalalämpöjärjestelmiin avaa Purmolle liiketoimintamahdollisuuksia”, Purmon suurinta divisioonaa sekä tuotekehitystä ja -hallintoa johtava Barry Lynch sanoo.

Kodin tai toimiston seinälle ripustetun radiaattorin on suurella todennäköisyydellä valmistanut suomalainen Purmo.

Englantilainen Barry Lynch johtaa Purmon Climate Products & Systems -divisioonaa, joka vastaa yhtiön tuotteiden ja järjestelmien myynnistä tukkuliikkeille.

Radiaattorit ovat tärkeä osa taloteknistä järjestelmää, joka pitää kotimme lämpimänä talven pakkasissa. Purmolla on puolestaan ollut merkittävä osa Lynchin elämässä.

“Olen työskennellyt Purmolla kolmekymmentä vuotta. Ura alkoi työharjoittelusta ja on edennyt askel askeleelta Purmon johtoryhmään. Matka on ollut melkoinen”, Lynch aloittaa.

Omaehtoinen jatkokoulutus on ollut yksi merkittävä tuki Lynchin uralla.

“Urani aikana olen kouluttanut itseäni työn ohessa iltaisin ja viikonloppuisin useissa eri pätkissä yhteensä yli vuosikymmenen edestä. Opinnot ovat olleet liiketoiminnan ja talouden tutkintoja usealla eri tasolla. On ollut hyödyllistä opiskella ja yhdistää teoria heti käytäntöön.”

Koulutus on auttanut Lynchiä ottamaan seuraavat askeleet työuralla. 

“Minulla on ollut mahdollisuus työskennellä useissa eri rooleissa: tuotannossa ja logistiikassa, tuotehallinnossa, markkinoinnissa, avainasiakaspäällikkönä, tuotekehityksessä, myynti- ja markkinointijohtajana sekä maajohtajana”, Lynch luettelee.

Lynch korostaa monipuolisen uran tärkeyttä matkallaan pörssiyhtiön johtoryhmään.

“Jos työskentelet vain yhdellä osa-alueella, kehittyy herkästi tunnelinäkö, jossa näet ja otat huomioon vain oman vastuualueesi. Suuressa yrityksessä eri osien on aina asetuttava oikean asentoon, jotta asioita saadaan tehokkaasti aikaiseksi.”

Lynchin laaja-alainen kokemus tulee parhaiten esiin kokonaisvaltaisissa johtotehtävissä.

“Olen nauttinut eniten kaupallisista yleisen liikkeenjohdon rooleista, joissa pystyn yhdistämään kokemukseni eri toiminnoista ja näin ratkaisemaan haasteita sekä tarttumaan mahdollisuuksiin ripeästi.”

Kasvumahdollisuutta tukee tärkeä tekninen yksityiskohta

Climate Products & Systems -divisioonan liikevaihto oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana noin 460 miljoonaa euroa.

Barry Lynch vastaa myös Purmon tuotehallinnasta ja -kehityksestä. Hänellä on näköala niin markkinoiden muutoksiin kuin Purmon vahvuusalueisiin.

“Jos katsoo kilpailijoitamme, suurin osa keskittyy jollekin yhdestä tuotealueistamme. Me voimme toimittaa koko lämmönjakojärjestelmän halutun kokoonpanon mukaisesti. Voimme yhdistää lattialämmitystä ja radiaattoreita sekä muita lämmönjaon muotoja.”

Etenkin uudisrakentamisessa kiinteistön lämmönjako toteutetaan enenevästi lattialämmityksellä, mutta radiaattoreilla on yhä oma paikkansa. 

Mitä laajempi tuotevalikoima on, sitä enemmän liiketoimintamahdollisuuksia Lynchin mukaan avautuu. Laaja tuotevalikoima takaa myös sen, että Purmo voi tarjota asiakkaan kannalta parhaimman ratkaisun, eikä sen tarvitse ohjata asiakasta valitsemaan tavarantoimittajan kannalta suotuisaa ratkaisua.

Kun Purmo kykenee tarjoamaan kokonaisen järjestelmän, se voi myös suunnitella järjestelmän asiakkaalle.

“Toinen keskeinen asia, joka erottaa meidät kilpailijoista on kattava tuotanto- ja jakeluverkosto, josta pystymme palvelemaan asiakkaita kustannustehokkaasti ja nopeasti”, Lynch lisää.

Purmon kasvutarinaan liittyy tärkeä tekninen yksityiskohta. Talotekniikassa siirrytään entistä enemmän niin sanottuihin matalalämpöjärjestelmiin.

“Kun lämmöntuotanto tapahtuu lämpöpumpulla kaasuboilerin sijasta, energiatehokkain lopputulos saadaan matalammalla virtauslämpötilalla.”

Matalammalla lämpötilalla on puolestaan vaikutus järjestelmän eri komponenttien mitoitukseen ja valintaan.

“Kun kaasuboilerin tilalle vaihdetaan lämmönlähteeksi lämpöpumppu, suuressa osaa tapauksista järjestelmän putkisto, radiaattorit ja ohjausjärjestelmä tulisi uudistaa, jotta järjestelmä toimisi optimaalisesti. Jos lämmönjakoa ei uudisteta samalla, lämpöpumppu ei myöskään toimi energiatehokkaimmalla tavalla.”

Tuoteportfolio tarjoaa useita kasvupolkuja

Tuotekehityksessään Purmo investoi erityisesti niin sanottuihin älytuotteisiin.

“Mitä tarkoitamme älytuotteilla? Tuote voi olla älykäs itsenäisesti tai osa kokonaista järjestelmää, jota ohjaa älykäs ohjausjärjestelmä. Jälleen kerran, jos asiakas hankkii kokonaisen järjestelmän Purmolta, asiakas voi varmistua siitä, että järjestelmän osat toimivat saumattomasti yhdessä”, Lynch sanoo.

Tämän vuoden aikana Purmo on lanseerannut esimerkiksi iQ -ohjausjärjestelmän lattialämmityssovelluksiin ja Unisenza Plus -ohjausjärjestelmän koko lämmitysjärjestelmän langattomaan hallintaan. Unisenza Plus -ohjausjärjestelmä voi säästää lämmityskustannuksissa jopa neljänneksen, kun eri huoneita lämmitetään tarpeen mukaisesti. 

Yksi tärkeä kasvuhanke Purmolle on olemassa olevien tuotteiden aseman vahvistaminen nykyisillä markkinoilla.

“Purmo on tehnyt vuosien saatossa useita yritysostoja. Monissa maissa eri tuotealueilla on yhä vaihteleva markkina-asema. Hyödyntämällä Purmon brändiä ja asiakassuhteita, voimme tuoda eri maihin uusia tuotealueita tai vahvistaa asemaa niillä tuotealueilla, joissa mahdollisuus on houkutteleva.”

Pula ammattitaitoisista asentajista on vaivannut talotekniikka-alaa pitkään. Se on lisännyt tarvetta niin kutsutulle esivalmistukselle, joka tarkoittaa suurempien kokonaisuuksien valmistamista tehdasolosuhteissa työmaan sijasta.

“Esimerkiksi ostettuamme ruotsalaisen Thermotechin meillä on aiempaa parempi mahdollisuus yhdistää olemassa olevia tuotteita suuremmiksi kokonaisuuksiksi esivalmistuksella.”

Laajan tuotevalikoiman ja kokonaisten järjestelmien yksi haaste voi olla liiketoiminnan kasvava monimutkaisuus.

“Ratkaisumyynti ei kuitenkaan tee toiminnasta monimutkaisempaa, vaan se on enemmän tapa myydä ja paketoida tuotevalikoima kokonaisuuksiksi. Lisäksi tuotepäällikköillämme on laaja vastuu kokonaisista tuoteryhmistä, ja heidän vastuu ulottuu operatiiviseen tehokkuuteen saakka. Luonnollisesti trimmaamme tuoteportfoliotamme samalla, kun lanseeraamme uusia tuotteita”, Lynch vastaa.

Vaikea markkinaympäristö tuo esiin prioriteetit

Purmon liiketoiminta painottuu Eurooppaan. Sillä on kuitenkin toimintaa muun muassa Brasiliassa ja Kiinassa, jossa Purmolla on tuotantolaitos.

“Liiketoimintamme Pohjois-Amerikassa on vielä pientä ja se on yksi merkittävä alue, jossa voimme kasvattaa myyntiä ja vahvistaa asemaamme”, Lynch sanoo.

Lynchin mukaan suurin liiketoimintamahdollisuus Purmolle on Euroopassa käsillä oleva remontointitarve, jossa lämmönlähteet vaihdetaan energiatehokkaampiin. Lisäksi erityisesti omakotiasujat ovat aiempaa kiinnostuneempia lämmityskustannuksista, kun energian hinta on ollut suuri puheenaihe.

Tällä hetkellä Euroopan markkinoita vaivaa rakentamisen hidastuminen. Sen seurauksena Purmon paneeliradiaattoreiden volyymit ovat laskeneet verrattain voimakkaammin.

“Suora vertailu kilpailijoihin on hankalaa. Erosta paljon selittyy myynnin maantieteellisellä jakaumalla. Esimerkiksi Puolassa markkinaosuutemme on erittäin korkea ja siellä markkina on laskenut voimakkaasti. Kun katsomme radiaattorivolyymejä, ne ovat seuranneet paikallisten markkinoiden kehitystä. Emme näe, että olisimme hävinneet markkinaosuuksia”, Lynch avaa.

Vuonna 2022 Purmon marginaalit olivat Lynchin mukaan tavanomaista alhaisemmat, kun kustannukset nousivat nopeasti ja hinnankorotusten läpivienti vei aikaa. Tänä vuonna marginaalit ovat palautuneet kohti kestävämpää tasoa.

“Olemme olleet aiempaa valikoivampia, millaista kauppaa teemme. Teollisessa toiminnassa tietty kriittinen massa on toki tärkeä, mutta haluamme volyymit terveellä ja hyväksyttävällä marginaalilla”, Lynch sanoo. 

“Viimeisen muutaman vuoden aikana kysyntä ja raaka-ainehinnat ovat vaihdelleet voimakkaasti. Kun katsoo Purmon suoritusta tässä toimintaympäristössä, on taloudellinen suorituskykymme osoitus liiketoiminnan tehokkuudesta ja vahvasta fokuksestamme kannattavuuden varjeluun. Näin olemme myös luotettava kumppani asiakkaillemme.”

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>