Kasvuosakkeet

Analyytikko: Consti tarjoaa erittäin houkuttelevaa tuotto-odotusta

Korjausrakentaja Constin osakkeen arvostustaso on useilla mittareilla houkuttelevan alhainen.

Consti korjausrakentaminen
Kuva: Consti Oyj.

Korjausrakentaja Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Se tarjoaa korjausrakentamisen ja talotekniikan sekä valikoidusti uudisrakentamisen palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille.

Yhtiön asiakaskunta koostuu asunto-osakeyhtiöistä ja näiden isännöitsijöistä, julkisista tilaajista, kiinteistösijoitusyhtiöistä, yrityksistä ja teollisuuden toimijoista. Consti on liiketoiminnassaan vahvasti keskittynyt Suomen kasvukeskuksiin.

Constilla on neljä toimialaa: taloyhtiöt, yritykset, julkiset ja talotekniikka. Kaikkiin näihin sisältyy myös palveluliiketoimintaa, joka sisältää palvelu-urakointia sekä sopimusasiakkaille toteutettavat huolto- ja ylläpitopalvelut.

Constin kolmas vuosineljännes oli vahvaa suorittamista.

Constin osakekurssin kehitys viiden vuoden ajalta.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 13,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 89,9 miljoonaa euroa. Kolmas vuosineljännes sujui yhtiön odotusten mukaisesti ja hankkeet etenivät pääosin suunnitellusti, kertoi tulosraportin yhteydessä toimitusjohtaja Esa Korkeela.

Korkeelan mukaan katsauskauden lopussa toteutuneesta viemärisukitusliiketoiminnan myynnistä kirjattu myyntivoitto tuki kannattavuutta kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevoitto nousi 4,8 miljoonaan euroon edellisvuoden 3,3 miljoonasta eurosta. Tuloskehitys ylitti selvästi analyysitalo Inderesin 3,4 miljoonan euron liikevoitto-odotuksen.

Positiivisen kassavirtakehityksen myötä Constin tase- ja likviditeettiasema vahvistuivat kolmannen vuosineljänneksen aikana. Katsauskauden lopussa tase oli nettovelaton.

Kiristyvä kilpailu ja heikko kysyntä haasteena

Pieni kauneusvirhe tulosraportissa on tilausten lasku.

Consti sai heinä-syyskuun aikana uusia tilauksia 23,2 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 39 prosentin laskua vertailukauteen nähden.

”Uusien tilausten kertymämme on kausiluonteisesti heikoin kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi katsauskauden tilauskertymäämme vaikuttivat kiristynyt kilpailu yhdessä harjoittamamme valikoivan tarjoustoiminnan kanssa sekä heikentynyt kysyntä erityisesti yksityisten kiinteistösijoitusyhtiöiden markkinassa”, Korkeela kertoi.

Consti uskoo kuitenkin korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysynnän pysyvän kohtuullisella tasolla yhtiölle tärkeillä markkina-alueilla vuonna 2023.

Ennusteiden mukaan korjausrakentamisen odotetaan supistuvan noin neljä prosenttia vuonna 2023. Uudisrakentamisen ennustetaan puolestaan supistuvan noin 19 prosenttia vuonna 2023.

Korkeelan mukaan uudisrakentamisen heikot kysyntänäkymät lisäävät kilpailua korjaushankkeista. Lisäksi nousevat rahoituskustannukset sekä voimakas inflaatio siirtävät joitain rakennushankkeita lyhyellä aikavälillä.

Tammi-syyskuussa 2023 kuitenkin asunto-osakeyhtiöiden ja julkisen sektorin valmius korjausinvestointeihin on pysynyt kohtuullisella tasolla, mutta yksityiset kiinteistösijoitusyhtiöt ovat olleet varovaisia käynnistämään uusia rakennushankkeita.

Korkeela uskoo, että pidemmällä aikavälillä korjausrakentamisen kasvua tukevat Suomen rakennuskannan iän ja globaalien megatrendien lisäksi kestävän kehityksen tavoitteet, kuten EU:n energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset.

Edessä vakaata suorittamista

Inderesin analyytikko Olli Koponen kertoo analyysitalon aamukatsauksessa, että Consti on edennyt vuoden 2023 haastavassa rakentamisen markkinassa liikevaihtoa sekä tulostaan kasvattaen.

”Vaikka näkymä ensi vuoteen ei ole optimaalinen, on markkinan pitkän aikavälin ajurit suotuisat ja näemme Constin pystyvän ylläpitämään vakaasta tuloksestaan kiinni lähivuosina”, Koponen ennustaa.

Erityisesti Constin vahva taloudellinen tilanne ja hyvä maantieteellinen asemoituminen sekä kokonaisvaltainen palvelutarjoama tukevat markkinoita nopeampaa kasvua ja yhtiön markkinajohtajan aseman säilyttämistä, analyytikko uskoo.

Koposen mukaan volyymien noustessa ja markkinan piristyessä on Constilla mahdollisuudet nostaa kannattavuuttansa lähemmäs tavoitetasoja.

”Riskeinä ennusteissamme on odotuksiamme heikompi markkinakehitys, kilpailun ankara kiristyminen, kustannuspaineiden jatkuminen ja merkittävien projektihaasteiden esiintulo”, hän arvioi.

Constin vahvuus ei näy osakkeen hinnassa

Koposen mukaan verrattuna Constin nykyiseen tulostasoon, kannattavuuspotentiaaliin, vahvaan pääomantuottoon sekä vuolaaseen kassavirtaan arvostus on alhainen usealla mittarilla.

Se tekee osakkeen tuotto-riski-suhteesta houkuttelevan, analyytikko uskoo.

”Constin viime vuosina parantunutta suoritusta ja houkuttelevaa liiketoimintaprofiilia (vahva kassavirta sekä pääoman tuotto) ei mielestämme arvosteta markkinoilla tarpeeksi. Constin osakkeen arvostus on houkutteleva jo kuluvan vuoden lähes varmalla tuloksella.”

Inderesin vuosien 2023 ja 2024 ennusteiden keskiarvoa käyttäen osakkeessa olisi analyysitalon hyväksymään arvostushaarukan alarajaan nojaten yli 20 prosentin nousuvara.

Verrokkeihin nähden Consti on myös selvässä, 30 prosentin alennuksessa. Arvostuksen nousuvaran lisäksi osake tarjoaa hyvin vahvalla pohjalla olevaa noin kuuden prosentin osinkotuottoa, mikä tekee tuotto-odotuksen yhtiössä erittäin houkuttelevaksi, Koponen kertoo.

Inderesin diskontatun kassavirtalaskelman mukainen Constin osakkeen arvo on lähes 19 euroa, mikä on selvästi viimeisintä 11,6 euron kurssinoteerausta korkeampi.

Inderes toistaa Constin ostosuosituksen tarkistaen tavoitehintaa 14 euroon aiemmasta 13,8 eurosta.

Kommentoi
Ylös
>