Kryptot

Kryptovaroille tulee EU:n alueella yhtenäinen sääntely – hyvä uutinen kryptosijoittajalle

Uusi EU-lainsäädäntö tuo jäsenmaihin kryptovarojen yhdenmukaisen sääntelyn. Nykyisin vain joillain jäsenmailla on lainsäädäntöä aiheesta.

Kryptovaralla tarkoitetaan arvon tai oikeuden digitaalista edustajaa, joka pystytään siirtämään ja tallentamaan sähköisesti käyttäen hajautetun tilikirjan teknologiaa tai muuta vastaavaa teknologiaa.

Uusi EU-lainsäädäntö koskee kryptovarojen liikkeeseenlaskijoita ja palveluntarjoajajia, kuten kauppapaikkoja ja lompakoita, joissa kryptovaroja säilytetään. Se kattaa sähkörahatokenit, omaisuusreferenssitokenit ja joitain muita kryptovaroja.

Valtiovarainministeriö on Suomessa valmistellut luonnoksen laiksi kryptovarapalvelun tarjoajista ja kryptovaramarkkinoista sekä muista lainmuutoksista, joilla pannaan EU-lainsäädäntö täytäntöön Suomessa. Kansallinen lainsäädäntö määrittelisi muun muassa toimivaltaiset viranomaiset, mahdollisen siirtymäajan, valvontavaltuudet ja seuraamukset.

Kryptovaramarkkinoiden EU-lainsäädännön tarkoituksena on suojata sijoittajia, turvaa rahoitusvakautta ja edistää innovointia.

EU pyrkii uudella lainsäädännöllä muun muassa suojaamaan sijoittajia, ehkäisemään talousrikollisuutta ja markkinoiden manipulointia, turvaamaan rahoitusvakauden, edistämään innovointia ja reilua kilpailua sekä pienentämään kryptovarojen hiilijalanjälkeä.

EU:n asetus kryptovaramarkkinoista (MiCA) tuli voimaan viime kesäkuussa. Soveltaminen alkaa pääosin 30. joulukuuta 2024 mutta joiltain osin jo 30.  kesäkuuta 2024. EU on täydentänyt myös maksun tiedot -asetusta lisäämällä kryptovarojen tarjoajat sen soveltamisalaan.

Valtiovarainministeriö pyysi lakiluonnoksista lausuntoja keskiviikkona 20. joulukuuta. Lausuntoaika päättyy 28. tammikuuta.

Coinmotion​ / ​SalkunRakentaja ​-​​yhteistyötarjous

Avaa​ ​tili​ ​Coinmotion-palveluun ja aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1%:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

Kommentoi
Ylös
>