Arvo-osakkeet

Onko Metsä Board Helsingin pörssin jokeri vuonna 2024?

Metsäyhtiön tulos painui jyrkästi kolmannella vuosineljänneksellä, mutta pankki näkee osakkeessa tuottomahdollisuuksia vuonna 2024.

Metsä Boardin osakekurssin kehitys kolmen vuoden aikana.

Helsingin pörssissä noteerattu Metsä Board ei ole kenties niin tunnettu kuin kaksi muuta pörssin metsäyhtiötä, UPM ja Stora Enso. Yhtiö kuuluu Metsä Groupiin ja se on ensikuitukartonkien johtava valmistaja Euroopassa ja sen strategiana on kasvaa kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa ja uudistaa sen teollisia toimintoja.

Ensikuitukartonkeja käytetään pääosin kuluttajatuotepakkauksissa sekä vähittäiskaupan eri pakkausratkaisuissa. Näiden tuotteiden kysyntä on vakaata suhdannetilanteesta riippumatta. Päätuotteita ovat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit.

Metsä Board arvioi arvioimme päätuotteidensa globaalin kysynnän kasvavan noin 2–3 prosentin vuosivauhtia pitkällä aikavälillä. Yhtiön asiakkaita ovat merkkituotevalmistajat, pakkausjalostajat, aaltopahvipakkausten valmistajat ja tukkurit.

Vuosi 2023 on ollut Metsä Boardille kuitenkin vaikea.

Yhtiön osake on laskenut vuoden 2023 aikana lähes viidenneksen, 19 prosenttia. Kurssilaskun myötä Metsä Boardin arvostuskertoimet ovat laskeneet. Ensi vuoden konsensusennusteilla yhtiön EV/Ebitda-kerroin on 8,5x, kun se vuoden 2023 ennusteilla on 13x. P/E-kerroin on vastaavasti ensi vuoden ennusteilla 16x, kun tämän vuoden lukema on 27x.

Arvostuskertoimet20222023e2024e2025e
P/E-luku7.62 x27.2 x15.9 x11 x
Osinkotuotto6.62%3.28%3.76%4.92%
EV / Liikevaihto1.31 x1.44 x1.3 x1.21 x
EV / EBITDA5.39 x13 x8.46 x6.9 x
EV / Vapaa kassavirta122 x31.4 x31 x16.6 x
P/B-luku (hinta / tasesubstanssi)1.5 x1.25 x1.22 x1.14 x
Metsä Boardin arvostuskertoimia vuosina 2022 – 2025. Lähde: Marketscreener.com

Tulos painui jyrkästi kolmannella vuosineljänneksellä

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto laski 479 miljoonaan euroon edellisvuoden 647 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen liiketulos suorastaan romahti – 5,5 miljoonaan euroon vertailukauden 153 miljoonasta eurosta.

Heinä–syyskuun tulosta heikensivät selvästi alhaisemmat kartonkien ja markkinasellujen toimitusmäärät. Heikosta kysyntätilanteesta vuoksi yhtiö sopeutti voimakkaasti kartonki-, sellu- sekä kemihierretuotantoaan.

Kuva: Metsä Board Oyj.

Kartonkien keskihinta pysyi vakaana viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Sen sijaan sellujen hintataso heikkeni selvästi, millä oli merkittävä negatiivinen tulosvaikutus.

Heinä–syyskuulle kohdistui viime vuotta enemmän vuosihuolto- ja investointiseisokkeja, joilla oli noin 10 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus.

Sellun hinta saattaa nousta

Metsä Board odottaa vertailukelpoisen liiketuloksen loka–joulukuussa 2023 olevan samalla tasolla kuin heinä–syyskuussa 2023.

Yhtiön mukaan globaali markkinaympäristö pysyy epävarmana ja näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksestä on edelleen heikko. Elinkustannusten nousu vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja vähentää kuluttajatuotteiden yleistä kysyntää.

Kiinassa markkinasellun kysyntä on ollut Eurooppaa vilkkaampaa, ja Metsä Board odottaa sen pysyvän vakaana vuoden viimeisellä neljänneksellä. Euroopassa kysyntä pysynee normaalia alhaisempana paperi- ja kartonkivalmistajien jatkaessa tuotannon rajoitustoimiaan.

Pitkäkuituisen sellun tarjontaa edelleen vähentävät raaka-aineen saatavuusongelmat ja tuotantokapasiteetin sulkemiset. Sellujen markkinahintojen yhtiö odottaa nousevan viimeisellä vuosineljänneksellä.

Pankki näkee Metsä Boardissa sijoittajalle tuottopotentiaalia

OP on nostanut 18. joulukuuta Metsä Boardin omalle suosituslistalleen. Pankki uskoo, että Metsä Boardin tuotantomäärät lähtevät nousuun ja sellumarkkinat virkoavat vuonna 2024.

Metsäyhtiön tuottamien kartonkien ja aaltopahvin raaka-aineen markkinoiden aktiviteetti on viime kuukausien aikana ollut odotetusti keskimääräistä heikompaa. OP:n näkemys on, että raaka-aineiden hintojen lasku jatkuu vuonna 2024. Samalla sellun hinta on noussut Euroopassa ja Kiinassa. Nämä tekijät tukevat Metsä Boardin tuloskehitystä.

Vuonna 2024 Metsä Board tulee hyötymään myös tuotannon kasvusta, sillä Husumin ja Kemin uusi kartonkikapasiteetti on tuotannossa. Vuonna 2024 Kemin biotuotetehdas nostaa volyymejä täysimääräisesti, OP uskoo.

Lisäksi Metsä Boardin osakkeen arvostuskertoimet ovat kurssilaskun myötä painuneet maltillisiksi, pankki arvioi.

Bonuksena sijoittajalle on Metsä Boardin korkea osinkotuotto. Analyytikoiden konsensusennusteilla vuoden 2024 osinkotuotto on 3,8 prosenttia.

1 kommentti
  • Olivat myynneet ainoastaan venäläistä puuta ja muuta suomalaisena tuotteena ulkomaiden asiakkaille 50 vuotta. Olisi kohtuullista ostajien saada rahansa takaisin.

  • Ylös
    >