Arvo-osakkeet

SRV on vahvassa asemassa rakennusmarkkinoilla

SRV:llä on useita keinoja päästä rakentamisen suhdannekuopan yli, arvioi analyytikko.

SRV julkisti marraskuussa pidetyssä pääomamarkkinapäivässä uudistetun strategiansa ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2024-2027.

Yhtiön strategiana on vastata liiketoimintaympäristössä jatkuviin kehityssuuntiin kuten ilmastonmuutoksen kiihtymiseen, kaupunkien kasvuun ja tiivistymiseen sekä nopeutuvaan digitalisaatioon.

”Pyrkimyksenämme on rakentaa elinkaariviisasta ympäristöä asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kuunnellen”, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sanoo.

SRV:n tavoitteena on jatkuvasti optimoida portfoliotaan markkinaolosuhteiden ja riskienhallinnan kannalta siten, että yhtiö saavuttaa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa.

Vuoden 2023 lopulla yhtiön hankeportfolio on vahvasti painottunut yhteistoiminnallisiin toimitilaurakoihin. Jatkossa tavoite on hakea kannattavaa kasvua lisäämällä hallitusti asuntorakentamisen ja erityisesti omaan hankekehitykseen perustuvan asunto- ja toimitilarakentamisen osuutta.

Yhtiö linjasi myös vaativat pitkän aikavälin tavoitteet, jossa SRV pyrkii saavuttamaan vähintään 50 miljoonan euron operatiivinen liikevoitto vuoteen 2027 mennessä ja yli 900 miljoonan euron liikevaihdon. Aiemmin tavoitteena oli 6,0 prosentin operatiivinen liikevoittoprosentti ja 900 miljoonan euron liikevaihto.

Tavoitteeseen on matkaa, sillä viime vuonna yhtiön operatiivinen liikevoitto oli 18,9 miljoonaa euroa ja liikevaihto 770 miljoonaa euroa.

Evlin analyytikko Atte Jortikka arvioi pankin aamukatsauksessa, että SRV on yhä hyvin asemoitunut hankalaan rakentamisen markkinaan.

”Näemme useita positiivisia ajureita yhtiölle, joiden avulla yhtiö pääsee heikon vallitsevan markkinan ylitse. SRV:n tasetilanne on yhä terveellä tasolla, yhtiöllä on myös pieni määrä myymättömiä ja rakenteilla olevia omaperusteisia kohteita”, Jortikka toteaa.

Analyytikon mukaan SRV:n toimitilarakentamisen vahva ja verrattaen matalariskinen tilauskanta tukee liikevaihdon kasvua.

Evli ei ole tehnyt muutoksia lyhyen aikavälin ennusteisiinsa. Pankki odottaa yhä, että SRV:n liikevaihto kasvaa ensi vuonna kannattavuuden jäädessä vielä vaatimattomalle tasolle matala katteisemman projektiportfolion vuoksi.

Evli ei myöskään ennusta SRV:n pääsevän kannattavuustavoitteeseensa.

”Olemme nostaneet pitkän aikavälin ennusteitamme hieman odotetun hankeportfolion muutoksen ajamana, tavoiteportfolion toteutumista tukee SRV:n noin 650 000 kem2 hankekehitysputki, jolla on valmiudet realisoitua strategiakaudella 2024–2027 markkinan salliessa. Pitkän aikavälin ennusteemme ovat yhä selvästi yhtiön tavoitteita matalammalla tasolla etenkin kannattavuuden osalta”, Jortikka toteaa.

SRV:n osake on noussut viimeisen kuukauden aikana roimasti, 31 prosenttia. Evlin ensi vuoden 0,37 euron osakekohtaisella hintaennusteella P/E-kerroin on edelleen kohtuullinen 12x. Vuodelle 2025 Evli ennustaa 0,79 euron osakekohtaista tulosta, jolloin P/E-kerroin on 5,7x.

”Näemme yhtiön pitkän aikavälin potentiaalin yhä korkeana, toisaalta näkyvyys on heikko etenkin nykyisten epävarmojen markkinaolosuhteiden vallitessa”, Jortikka toteaa.

Evli nostaa SRV:n osakkeen tavoitehinnan 4,1 euroon aiemmasta 4,0 eurosta ja pitää ostosuosituksen. Osake on jo noussut pankin tavoitetason yläpuolelle.

Kommentoi
Ylös
>