Oma talous

Näin paljon suomalaisilla on keskimäärin velkaa

Kotitalouksien velkataakka on vuosien kasvun jälkeen kääntynyt laskuun.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisilla asuntokunnilla oli vuoden 2022 lopussa velkaa 139 miljardia euroa, josta selvästi suurin osa (70 %) oli asuntovelkaa. Velallisia asuntokuntia oli 1,47 miljoonaa, mikä oli 52 prosenttia kaikista asuntokunnista.

Velkamäärän kasvu jatkui nimellisillä euroilla, mutta taittui reaalisilla euroilla. Reaalisissa velkamäärissä on inflaation vaikutus poistettu. Ennen vuotta 2022 reaalinen velka kasvoi vuodesta toiseen. Erityisen nopeaa velkaantumisen kasvu oli 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.

Keskimääräiset velat velallista asuntokuntaa kohti ja asuntovelat asuntovelallista asuntokuntaa kohti olivat reaalisesti noin viisi prosenttia pienemmät kuin edellisvuonna. Nimellisarvoihin perustuvat velkamäärät, joissa ei ole otettu huomioon rahanarvon muutosta elinkustannusten poikkeuksellisen kasvun johdosta, nousivat hieman edellisvuodesta.

Velallisten asuntokuntien velat olivat keskimäärin 1,4 prosenttia ja asuntovelallisten asuntokuntien asuntovelat 2,9 prosenttia suuremmat kuin edellisvuonna.

Velallisilla asuntokunnilla oli vuonna 2022 velkaa keskimäärin 94 400 euroa. Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 113 800 euroa. Keskimääräisten velkojen ja asuntovelkojen kasvu jatkui nimellisillä euroilla, mutta taittui reaalisilla euroilla.

Maakunnittain tarkasteltuna suurimmat velat olivat Ahvenanmaalla, jossa velallisten asuntokuntien keskimääräinen velka oli 130 700 euroa vuonna 2022. Lisäksi ainoastaan Uudellamaalla asuntokuntien keskimääräinen velka ylitti koko maan keskiarvon. Uudellamaalla velat olivat keskimäärin 121 200 euroa velallista asuntokuntaa kohti.

Myös asuntovelat olivat Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla suurimmat. Uudellamaalla asuntovelat olivat keskimäärin 156 700 euroa ja Ahvenanmaalla keskimäärin 133 700 euroa asuntovelallista asuntokuntaa kohti.

Kommentoi
Ylös
>