Aiforian IR-sivut

Aiforia aikoo alansa kansainväliseksi markkinajohtajaksi

Aiforian hallitus on hyväksynyt yhtiön täsmennetyn kasvustrategian ja päivitetyt liiketoimintatavoitteet.

Jukka Tapaninen Aiforia Technologies
Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.

Lääketieteen ohjelmistoyritys Aiforia haluaa mullistaa patologian kuvien analysoinnin tekoälyn avulla, jotta jokaisella potilaalla olisi mahdollisuus parempaan hoitoon. Yhtiön visiona on olla patologian tekoälyavusteisen kuva-analytiikan maailmanlaajuinen markkinajohtaja.

Yhtiön mukaan sen kasvua tukevat monet megatrendit, kuten syöpien ja kroonisten sairauksien lisääntyminen, väestön ikääntyminen ja yksilöllinen terveydenhoito, jotka kasvattavat näytemääriä samalla, kun tietyillä maantieteellisillä alueilla on havaittu patologipulaa. 

“Saavutimme tai ylitimme kolme neljästä vuoden 2021 listautumisen yhteydessä vuosille 2021–2023 asettamistamme lyhyen aikavälin liiketoimintatavoitteista. Vuoden 2023 lopussa meillä oli viisi CE-IVD-merkittyä kliiniseen diagnostiikkaan tarkoitettua tekoälymallia sekä CE-IVD-merkitty katselinohjelmisto, vähintään viisi kliinisen diagnostiikan asiakkuutta, vähintään kymmenen suurta lääketeollisuuden asiakkuutta ja yli 5 000 käyttäjää”, toteaa Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.

Tapanisen mukaan vuoden 2022 muutokset in vitro -diagnostiikkaan (IVD) tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden sääntelyssä Euroopassa vaikuttivat Aiforian uusien in vitro -diagnostiikkaan suunnattujen tuotteiden rekisteröintiaikatauluun.

”Suunnittelemme lanseeraavamme ensimmäisen IVDR-hyväksytyn tekoälymallimme vuoden 2024 aikana”, toimitusjohtaja kertoo.

Täsmennetyt strategiset painopistealueet ovat kasvu, tuote ja ihmiset.

Kasvutavoitteessaan Aiforia investoi myyntiin, markkinointiin ja tukipalveluihin Yhdysvalloissa, Euroopassa ja muilla keskeisillä markkinoilla vahvan kasvun mahdollistamiseksi. Aiforian tavoitteena on skaalata liiketoimintaa hankkimalla uusia asiakkaita, lisäämällä myyntiä asiakkuuksien sisällä ja luomalla keskeisiä strategisia kumppanuuksia.

Tuotetavoitteessaan Aiforia investoi tuotekehitykseen kilpailuedun vahvistamiseksi ja jatkaa tuoteominaisuuksien kehittämistä asiakaskokemuksen parantamiseksi entisestään. Aiforia sopeutuu uusiin sääntelypuitteisiin keskeisillä markkinoilla. 

Ihmisiä koskevissa tavoitteissa Aiforia investoi henkilöstöjohtamiseen työntekijäkokemuksen ja työvoiman tuottavuuden parantamiseksi. Aiforia pyrkii hyödyntämään merkityksen kokemusta vaalivaa työkulttuuriaan huippulahjakkuuksien houkuttelemiseksi ja säilyttämiseksi. 

Aiforian päivitetyt lyhyen aikavälin liiketoimintatavoitteet 2024–2025: 

  • Laajentaa prekliinistä tarjoamaa uusilla tekoälymalleilla ja GLP (Good Laboratory Practice) -työvirtaan suunnitellulla käyttöliittymällä;
  • Laajentaa kliinistä tarjoamaa 10 uudella viranomaishyväksytyllä tekoälymallilla;
  • Solmia vähintään kolme uutta strategista kumppanuutta;
  • Saavuttaa 15 avainasiakkuutta (potentiaalia yli 500 000 euron jatkuvaan vuosilaskutukseen); ja 
  • Saavuttaa operatiivisen liiketoiminnan positiivinen kassavirta.

Aiforian päivitetyt keskipitkän aikavälin liiketoimintatavoitteet 2030 loppuun mennessä:

  • Luoda tuotetarjoama, joka kattaa 80 prosenttia patologin diagnosointityövirrasta; 
  • Tehdä liiketoiminnasta kannattavaa vuoden 2027 loppuun mennessä;
  • Saavuttaa yli 100 miljoonan euron liikevaihto; 
  • Hyödyntää teknologiaa yli patologien diagnostisen tuen; ja
  • Saavuttaa 50 avainasiakkuutta (potentiaalia yli 500 000 euron jatkuvaan vuosilaskutukseen). 

Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille kliinisissä, prekliinisissä ja akateemisissa laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston. Patologian kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta parantamalla yhä useammalla potilaalla on mahdollisuus parempaan hoitoon. Aiforian alustalla on kehitetty tutkimuskäyttöön tuhansia tekoälymalleja. Kliinisessä diagnostiikassa Aiforian tekoälyratkaisuja käytetään kansainvälisesti.

Aiforia perustettiin vuonna 2013 ja se listautui joulukuussa 2021 Helsingin pörssin First North -listalle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on toimistot Cambridgessa, Massachusettsissa ja Rochesterissa, Minnesotassa, sekä paikallisia edustajia eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Aiforian kansainväliseen tiimiin kuuluu kokeneita tekoäly- ja ohjelmistokehittäjiä,  patologeja, lääketieteen asiantuntijoita, sekä liiketoiminnan osaajia

Kommentoi
Ylös
>