Tiedotteet

Aspocomp aloittaa muutosneuvottelut Suomessa

Aspocomp Group Oyj aloittaa muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista ja irtisanomisista Suomessa.

Aspocomp on tänään 4.1.2024 antanut yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen muutosneuvottelujen aloittamiseksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvottelujen piirissä on yhtiön koko Suomen henkilöstö, noin 150 henkilöä.

Alustavan arvion mukaan muutosneuvottelut voisivat johtaa lomautuksiin ja enimmillään 5 henkilön irtisanomiseen.

Muutosneuvottelut käynnistetään yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa. Yhtiö sopeuttaa kustannusrakennettaan ja henkilöstömääräänsä vastaamaan nykyistä markkina- ja kysyntätilannetta.

Puolijohdesyklin hitaan vaiheen pitkittyminen sekä korkeat varastotasot arvoketjun eri osissa ovat hidastaneet yhtiön liikevaihdon kehitystä. Yhtiön aiemman arvion mukaisesti puolijohdesyklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja toimialan pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat edelleen vahvat.

Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön vaikuttavat myös edelleen inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät.

Neuvottelut alkavat 11.1.2024 ja kestävät yhteistoimintalain mukaisesti kuusi viikkoa.

Kommentoi
Ylös
>