Yritysuutiset

Componentalta jälleen tulosvaroitus – osake laskussa

Vuosi 2023 on ollut Componentalle raskas monella tavalla. Pientä kevätvalon pilkahdusta näkyy kuitenkin ikkunassa.

Konepajateollisuuden sopimusvalmistaja Componenta julkisti lyhyen ajan sisällä jo toisen negatiivisen tulosvaroituksen. Lokakuussa yhtiö laski ohjeistustaan liikevaihdosta ja käyttökatteesta vuodelle 2023.

Yhtiö varoitti lokakuun lopussa, että mahdollinen raaka-aineiden heikko saatavuus, raaka-aineiden ja sähköenergian kallistuminen, yleinen talous- ja kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Lisäksi kiristyneen geopoliittisen tilanteen vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä.

Nyt Componenta ennakoi käyttökatteen jäävän alle lokakuussa annetun vuoden 2023 taloudellisen ohjeistuksen.

Tulosvaroitus sai yhtiön osakkeen 4,2 prosentin laskuun Helsingin pörssissä maanantaina. Kuuden kuukauden aikana osake on laskenut 22 prosenttia.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että vuoden viimeisellä neljänneksellä odotettua matalammat volyymit, asiakkaiden varastotasojen optimointi ja Componentan uusien tuotteiden tuotannon suhteellisesti korkeat ylösajokustannukset ovat rasittaneet käyttökatetta odotettua enemmän.

Aiemmassa tulosohjeistuksessaan Componenta arvioi koko vuoden 2023 liikevaihdon olevan 100–105 miljoonaa euroa ja käyttökatteen odotettiin olevan 6–7 miljoonaa euroa. Alustavien, tilintarkastamattomien lukujen mukaan vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 101–102 miljoonaa euroa. Käyttökatteen arvioidaan olevan noin 5,3 miljoonaa euroa.

Konepajayhtiön mukaan edelleen mahdollinen raaka-aineiden heikko saatavuus, raaka-aineiden ja sähköenergian kallistuminen, yleinen talous- ja kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin.

Lisäksi kiristyneen geopoliittisen tilanteen vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä, kuten yhtiö oli ilmoittanut jo lokakuussa.

Geopoliittisen tilanteen epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa myös heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja sähköenergian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen. Nämä tekijät tuovat tuovat epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin, Componenta kertoo.

”Hyvän alkuvuoden 2023 jälkeen, vuoden toisella puoliskolla tuotantovolyymimme jäivät selkeästi odotettua pienemmälle tasolle etenkin viimeisellä vuosineljänneksellä. Tähän merkittävimpinä tekijöinä olivat markkinaepävarmuuksista johtuvat pääasiakkaidemme omien tilauskantojen odotuksia vaatimattomampi kehitys sekä käyttöpääoman hallinnasta johtuva varastotasojen optimointi vuoden loppua kohden”, Componentan toimitusjohtaja Sami Sivuranta kertoo.

Lisäksi Sivurannan mukaan liikevaihtotasoon vaikuttivat myös kustannusten laskusta johtunut hintaindeksien madaltunut taso.

Näiden syiden vuoksi yhtiön tehtaiden käyntiasteet laskivat ja tuotantoprosessien tehokkuuden sekä laaduntuottokyvyn heikentyminen laskivat kannattavuutta, toimitusjohtaja toteaa.

Myös uudella volyymituotannolla oli hetkellinen negatiivinen vaikutus tuotannon tehokkuuteen, toimitusjohtaja kertoo.

”Olemme aiemmin raportoineet liiketoimintakatsauksissamme uusmyynnillisistä onnistumisista ja sen johdosta ajoimme samanaikaisesti ylös sarjatuotantoon uutta volyymituotteistoa, jolla oli hetkellisesti tuotannon tehokkuutta ja laatutasoa heikentävä vaikutus. Myös tämä vaikutti osaltaan kannattavuuteemme sitä väliaikaisesti heikentäen.”

Vuosi 2024 näyttää kuitenkin hieman valoisammalta.

”Viime aikoina asiakkaamme ovat alkaneet indikoida koko vuoden 2024 osalta positiivisempaa kehitystä ja yhdessä Componentan markkinaosuuksien kasvun myötä odotamme tällä hetkellä vuodelle 2024 selvää tuotantomäärien kasvua verrattuna vuoteen 2023”, Sivuranta paljastaa.

Componenta julkistaa tilinpäätöstiedotteen tammi−joulukuulta 2023 perjantaina 1. maaliskuuta.

Kommentoi
Ylös
>