Markkinakommentit

Mitä Suezin kanavan epävarma tilanne tarkoittaa sijoittajan kannalta?

Korkeammat konttihinnat valuvat ennen pitkää kuluttajahintoihin.

Varustamoalan yhtiöiden osakekurssit ovat kallistuneet merirahdin hinnan noustessa.

Epävakaa turvallisuustilanne Punaisellamerellä on nostanut nopeasti merirahdin kustannuksia. Jemenin huthikapinalliset ovat hyökänneet useita laivoja vastaan Hamasin ja Israelin sodan alkamisen jälkeen. Siksi laivat eivät enää liikennöi Suezin kanavan kautta, vaan kiertävät Afrikan eteläpuolelta. Reitti Shanghaista Rotterdamiin on noin 30 prosenttia pidempi ja se kestää keskimäärin yhdeksän päivää kauemmin. Yleensä noin 30 prosenttia konttialusliikenteestä on kulkenut Suezin kanavan kautta.

Viimeisin huthien tekemä isku nähtiin tiistaina, kun kapinalliset toteuttivat yhden suurimmista ohjus- ja drone-hyökkäyksistään. Se aiheutti vastatoimia Yhdysvaltain ja Iso-Britannian sotalaivoilta. Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken totesi jo aiemmin, että hutheille on luvassa seurauksia, jos ne jatkavat hyökkäyksiä. Huthit ovat sitä vastoin ilmoittaneet, että ne eivät taivu ennen kuin Israel lopettaa sodan Hamasia vastaan Gazassa. 

Tanskalaisen ShippingWatch-julkaisun mukaan laivavarustamot ja huthit olisivat käyneet neuvotteluja, ja sopimus olisi syntynyt turvallisen reitin avaamiseksi. Varustamot kuitenkin kiistävät kyseisen raportin.

Merirahdin hinta on yli kolminkertaistunut viime kuukausien aikana. Kiinasta Eurooppaan hinta per kontti on keskimäärin noin 4700 dollaria. Viime vuoden toisella vuosipuoliskolla se oli alimmillaan alle 1500 dollaria.

Varustamoalan yhtiöiden markkina-arvot ovat nousseet rahtihintojen kallistuessa. Useiden yhtiöiden osakekurssi on noussut kymmeniä prosentteja viimeisen kuukauden aikana. Varustamoyhtiöiden arvostuskertoimet ovat verrattain matalia, koska sijoittajat arvioivat toimialan tuloskasvun olevan heikkoa tulevina vuosina.

Laivavarustamo on toimialana syklinen. Siispä alan tuotot vaihtelevat suuresti talouskasvun mukana. Hitaamman globaalin talouskasvun vuoksi ala on kärsinyt ylikapasiteetista viime aikoina. Se on johtanut konttihintojen laskuun ja osakkeiden mataliin tuloskertoimiin. Huthien hyökättyä arvostuskertoimet ovat alkaneet elpyä.

Goldman Sachsin arvion mukaan edessä saattaa olla pula kapasiteetista ja korkeammat konttihinnat vähintään helmikuuhun saakka, jolloin on kiinalainen uusivuosi. Suezin kanavan haasteet eivät koske ainoastaan konttiliikennettä, sillä noin 11 prosenttia globaalista raakaöljystä kuljetetaan normaalisti sen kautta. 

Jo nyt tietyt vähittäiskauppiaat varoittavat toimitusviiveistä. Keskimääräiseen tilanteeseen verrattuna noin kolminkertainen määrä yrityksiä on nostanut hintoja kalliimpien rahtikustannusten vuoksi. Tilanne ei kuitenkaan todennäköisesti pääse yhtä pahaksi kuin Covid-19 pandemian aikana, jolloin nähtiin noin 15.000 dollarin konttihintoja Aasian ja Euroopan välillä.

Sijoittajan on silti syytä varautua siihen, että mahdollinen pitkittynyt tilanne vaikuttaisi inflaatiokehitykseen ja sitä kautta muun muassa osake- ja korkomarkkinoihin. Varustamoalan osakkeet olisivat silloin varteenotettava suoja sijoitussalkkuun.

Kommentoi
Ylös
>