Yritysuutiset

Alhaisemmat myyntihinnat laskivat Kemiran liikevaihtoa

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen laskevan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Hinnoissa on laskupaineita.

Liikevaihto laski viime vuoden loka-joulukuussa 16 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 809 miljoonaa euroa. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 13 prosenttia, johtuen pääasiassa energiaintensiivisten sellu- ja valkaisukemikaalien alhaisemmista myyntihinnoista.

Kemiran mukaan myyntihintojen laskun taustalla oli energiaintensiivisten sellu- ja valkaisukemikaalien myyntihintojen lasku poikkeuksellisen korkealta vertailukaudelta sähkön ja lipeän hintojen normalisoitumisen seurauksena.

Myyntimäärät laskivat johtuen Pulp & Paper -segmentin myyntimäärien laskusta. Edelliseen
neljännekseen verrattuna myyntimäärät kasvoivat hieman, kun taas myyntihinnat laskivat.

Operatiivinen käyttökate laski neljännellä vuosineljänneksellä 8,0 prosenttia vertailukaudesta ja oli 163 miljoonaa euroa pääasiassa energiaintensiivisten sellu- ja valkaisukemikaalien alhaisempien myyntihintojen johdosta. Alhaisemmat muuttuvat kustannukset eivät kompensoineet alhaisempia myyntihintoja täysimääräisesti.

Kemiran molempien liiketoimintasegmenttien operatiivinen käyttökateprosentti parani edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja Pulp & Paper -segmentissä edelliseen neljännekseen verrattuna.

Operatiivinen käyttökate laski viime vuoden 177 miljoonasta eurosta 163 miljoonaan euroon. Lasku jäi kuitenkin analyytikoiden konsensusodotuksia vähäisemmäksi, sillä odotuksissa oli 147 miljoonan euron operatiivinen käyttökate loka-joulukuussa.

Liikevoitto laski sen sijaan peräti 99 prosenttia vertailukaudesta. Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli lähes 132 miljoonaa euroa. Raju tulosromahdus johtui yhtiön mukaan pääasiassa Oil & Gas -liiketoiminnan myyntiin liittyvästä odotetusta tappiosta.

Kemiran kuluva vuosi ei näytä yhtä valoisalta kuin viime vuosi.

Vuonna 2024 Kemira odottaa liikevaihdon odotetaan olevan 2,7 ja 3,2 miljardin euron välillä, kun viime vuonna liikevaihto oli hieman alle 3,4 miljardia euroa. Operatiivisen käyttökatteen yhtiö odottaa olevan 480 ja 580 miljoonan euron välillä, kun vuoden 2023 raportoitu operatiivinen käyttökate 667 miljoonaa euroa.

Kemira odottaa loppumarkkinoiden kysynnän myyntimäärissä mitattuna kasvavan hieman vuonna 2024 pulp & paper -markkinan kysynnän odotetun asteittaisen elpymisen seurauksena. Vedenkäsittelymarkkinan odotetaan pysyvän vakaana vuonna 2024.

Muuttuvien kustannusten Kemira odottaa pysyvän melko vakaina vuoden aikana. Näkymät olettavat, että
Kemiran tuotantotoiminnassa, toimitusketjussa tai Kemiran välillisesti omistamilla energian tuotantolaitoksilla Suomessa ei ole merkittäviä häiriöitä. Valuuttakurssien odotetaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla.

Kommentoi
Ylös
>