Yritysuutiset

Bittiumin osake saa nostetta sopimuksesta asejätti Lockheed Martinin kanssa

Raamisopimuksen rahallinen arvo ei ole suuri, mutta se saattaa avata Bittiumille uusia mahdollisuuksia.

Turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittäjä Bittiumin tytäryhtiö Bittium Wirelessin johtama konsortio ja amerikkalainen Lockheed Martin ovat allekirjoittaneet epäsuoran raamisopimuksen taktisten verkkojen tilannekuvan kehittämiseksi.

Raamisopimus on allekirjoitettu osana Suomen F-35-hävittäjähankinnan epäsuoraa teollista yhteistyötä.

Ilmoitus raamisopimuksesta sai Bittiumin osakkeen lähes 9,5 prosentin nousuun tiistaina noin kello 13.40 mennessä.

Kolmevuotisessa projektissa konsortion jäsenet ja Lockheed Martin tulevat yhdessä kehittämään menetelmiä ja kyvykkyyksiä spektrinhallintaan, mikä parantaa kyvykkyyttä taktisen tilannekuvan muodostamisessa. Bittiumin vetämän konsortion muut jäsenet ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT ja teknologisia ratkaisuja muun muassa avaruustoimialalle tarjoava Huld.

Raamisopimus koskee vuosia 2024-2026 ja sen kokonaisarvo on noin 3,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria jakautuen konsortion jäsenyritysten kesken suhteessa tehtyyn työmäärään.

Projektin tavoitteena on kehittää tiedonsiirtokyvykkyyksiä taistelukentällä eri olosuhteissa, muun muassa kehittämällä eri ilmiöiden havainnointi- ja tunnistamiskykyä, mikä vaikuttaa spektrin hallinnan ja tilannekuvan luomiseen. Projektin avulla tullaan kehittämään Bittiumin taktisen langattoman runkoverkon ja Bittium Tough SDR -kenttäradioiden taistelunkestävyyttä.

Yhteistyöstä hyötyy myös Puolustusvoimat, joiden käytössä olevien tuotteitten suorituskyky paranee uusien toiminnallisuuksien avulla.

”Yhteistyön käynnistyminen Lockheed Martinin kanssa on tärkeä askel Bittiumille tarjoten meille mahdollisuuden kehittää jo ennestään vahvaa osaamistamme taktisessa tiedonsiirrossa yhteistyössä kansainvälisen puolustusmarkkinan toimijoiden kanssa. Kehitysprojekti vahvistaa meidän taktisten viestintäjärjestelmien tiedonsiirtokapasiteettia entisestään vaativissa taistelutilanteissa. Konsortion vetovastuu on merkittävä Bittiumin Defense & Security -liiketoimintasegmentin kansainvälistymisstrategiassa tarjoten hyvän lähtökohdan myös muille mahdollisille yhteistyöhankkeille tulevaisuudessa”, sanoo Bittiumin Defense & Security -liiketoimintasegmentin johtaja Tommi Kangas.

Epäsuorien teollisten yhteistyöhankkeiden kautta Lockheed Martin rakentaa paikallisten yritysten kanssa toimialakumppanuuksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia kehittää ja edistää kansainvälistä yhteistyötä pitkälle tulevaisuuteen.

Inderesin analyytikko Juha Kinnunen arvioi, että rahallista arvoa merkittävämpää uusi yhteistyö on Bittiumin Defense & Security -liiketoimintasegmentin kansainvälistymisstrategian kannalta, koska se tarjonnee mahdollisuuksia myös muille yhteistyöhankkeille tulevaisuudessa.

Analyytikon mukaan Lockheed Martin tutustuu ”väkisin” Bittiumin teknologiaan ja yhtiön yleinen tunnettavuus kansainvälisellä kentällä voi kasvaa siten merkittävästi.

”Hävittäjähankintoihin liittyviä yhteistyökuvioita on osattu odottaa, mutta pitkän hiljaiselon jälkeen näihin liittyvät odotukset ovat arviomme mukaan laskeneet lähes nollatasolle. Tätä kautta pidämme uutista ainakin lievästi positiivisena, vaikka suorat vaikutukset ovat pieniä ja pitkän aikavälin mahdollisuuksia on mahdotonta arvioida”, Kinnunen toteaa.

Kommentoi
Ylös
>