Asunnot ja kiinteistöt

Isännöintiliitto: Parempi energiatehokkuus tuo taloyhtiölle edun lainatiskillä

Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeen yhteydessä voi parantaa taloyhtiön mahdollisuuksia saada rahoitusta vaikkapa putkiremontille.

Moni taloyhtiö pohtii, mistä saada rahat tarvittaviin korjauksiin. Uudet rahoitusvaihtoehdot eivät ole vielä tuttuja kaikille lainanhakijoille, Isännöintiliitto kertoo tiedotteessaan.

Taloyhtiöiden energiatehokkuutta ja päästöttömyyttä parantaville hankkeille on nykyisin saatavilla pankeista niin sanottua vihreää taloyhtiölainaa sekä EIR-takausta, mutta nämä vaihtoehdot ovat vielä huonosti tunnettuja.

Isännöintiliiton mukaan asiaa sekoittaa myös se, että osa pankeista tarjoaa EIR-takauksia ensisijaisesti vain yrityksille.

EIR -takaus on pk-yrityksille ja taloyhtiöille tarkoitettu riskinjakotakaus, jota myöntää Euroopan investointirahasto (EIR) Sen tarkoituksena helpottaa rahoituksen saamista pankista uudistumista ja kasvua edistäviin hankkeisiin. Takaus vähentää muiden vakuuksien tarvetta, ja se kattaa maksimissaan 80 prosenttia lainan vakuuksista.

Taloyhtiöt voivat saada EIR-takauksia pankkien kautta ja niiden tarkoituksena on vauhdittaa muun muassa taloyhtiöiden energiatehokkuutta parantavia investointeja.

”Vihreät lainat ovat taloyhtiöille yksi potentiaalinen vaihtoehto, joten omasta pankista kannattaa kysyä, olisiko sellaista tai EIR-takausta mahdollista saada taloyhtiölle”, vinkkaa Isännöintiliiton tietoasiatuntija Olli Rekonen.

Rekosen mukaan näiden lainojen kiinnostava puoli taloyhtiön näkökulmasta on, että lainaehdot voivat olla tavanomaista taloyhtiölainaa edullisemmat tai rahoituksen saatavuus voi olla tavallista helpompaa.

”Ehtona sille, että taloyhtiö voi saada tällaista rahoitusta, on usein se, että rahoitettava hanke parantaa energiatehokkuutta. Vihreän lainan marginaali voi olla tavallista taloyhtiölainaa alempi, esimerkiksi -0,25 prosenttiyksikköä”, valottaa Rekonen.

Isännöintiliiton toteuttaman energiabarometri-kyselyn tulosten mukaan vihreän rahoituksen tunnettuus on kasvanut isännöintialalla. Positiivisesta kehityksestä huolimatta vihreä rahoitus on kuitenkin edelleen tuntematon käsite yli puolelle isännöintialan ammattilaisista.

EIR-takaus puolestaan on tuttu ainoastaan kuudelle prosentille vastaajista. Samaan aikaan Energiabarometrin tulosten mukaan yhä useampi isännöintialan ammattilainen kokee, että energiatehokkuuden parantaminen jää taloyhtiöissä usein rahoituksesta kiinni.

”Tulos on mielenkiintoinen, koska pankit suhtautuvat positiivisesti juuri energiatehokkuushankkeiden rahoittamiseen. Ne ovat pankille kiinnostava rahoituskohde, koska ne vastaavat myös pankkien omia hiilineutraaliustavoitteita. Yksi mahdollinen selitys sille, että isännöitsijät näkevät energiatehokkuuden parantamisen jäävän aiempaa useammin rahoituksesta kiinni, on se, että Suomessa on yhä enemmän taloyhtiöitä, joilla on vaikeuksia saada ylipäätään minkäänlaista rahoitusta pankeilta”, pohtii Rekonen.

Kommentoi
Ylös
>