Sijoitusstrategiat

Iikka Nummisen salkkuun on kelvannut kolme osaketta: “Kaivelen Helsingin pörssin roskakoreja”

Yksityissijoittaja Iikka Numminen avaa sijoitusteesit Saga Fursin ja Nurmisen taustalla.

Yksityissijoittaja Iikka Numminen keskittyy osakesijoituksissaan Helsingin pörssiin ja sen pienempiin yhtiöihin. Hän kuvaa tonkivansa kotipörssin roskakoreja. Vaikka Iikan omistamien yhtiöiden liiketoimintaan liittyy paljon riskejä, niiden taustalta löytyy selkeät syyt sijoitukselle.

“Helsingin pörssissä on noin kymmenen yhtiötä, joilla ei ole lainkaan analyytikkoseurantaa ja valtaosa parista sadasta yrityksestä on markkina-arvoltaan varsin pieniä. Se on hedelmällistä maaperää osakepoiminnalle”, Iikka sanoo.

“Pienempien yhtiöiden ymmärtäminen ja analysointi on huomattavasti helpompaa kuin suurten yhtiöiden, joilla voi olla useita liiketoiminta-alueita. Pienemmissä yrityksissä on vähemmän liikkuvia osia.”

Vielä muutama vuosi sitten Iikka sijoitti lähes täysin teknologiayhtiöihin.

“Poltin näppini vuonna 2022, kun kurssit kääntyivät laskuun. Katsoin liikaa peruutuspeiliin ja osakkeiden menneisiin arvostustasoihin. Olin hieman euforian vallassa kurssinousun jäljiltä. Tänä päivänä pyrin enemmän kiinnittämään huomiota siihen, että laskuvaraa olisi mahdollisimman vähän.”

Tällä hetkellä Iikan salkussa on vain kolme sijoitusta: Saga Furs, Nurminen Logistics ja Tulikivi. Iikka luettelee omistamiensa yhtiöiden tärkeimpiä lukuja suoraan ulkomuistista. Hän on tehnyt sijoittajan kotiläksyt ja julkaissut muistiinpanojaan viestipalvelu X:ssä ja Inderesin keskustelufoorumilla.

“Kirjoittaminen auttaa jäsentämään omia ajatuksia ja kirjoitukseen voi palata, kun asiat yhtiön ympärillä muuttuvat. Sijoituksista, joita olen viimeksi tehnyt, ei ole juuri muiden ajatuksia tai tutkimusta tarjolla, joten on tehtävä oma työ tarkasti”, Iikka huomauttaa.

Vakavarainen turkiskauppias erikoistilanteessa

“Löysin Saga Fursin viime syksynä. Olin seurannut yhtiötä jo pidempään, mutta tammikuun positiivinen tulosvaroitus herätti kiinnostukseni uudelleen”, Iikka sanoo.

Saga Furs on turkisten huutokauppias. Se ottaa palkkion välittämistään turkiksista ja tarjoaa rahoituspalveluja turkisten tuottajille. 

Yhtiön voitollisen liiketoiminnan ja yhtiön erityislaatuisen taseen yhdistelmä sai Iikan tutkimaan Saga Fursia tarkemmin.

Saga Fursilla on markkina-arvon verran käteistä ja voitollinen liiketoiminta. Käteisen lisäksi yhtiöllä on hankinta-arvoltaan 55 miljoonan euron kiinteistö, jonka tasearvo on poistojen jälkeen noin 15 miljoonaa euroa. Kaksi vuotta sitten Saga Furs myi yhden kiinteistöistään ja kirjasi myynnistä myyntivoiton.

“Saga Fursilla on noin kolminkertaisesti nettovarallisuutta markkina-arvoon nähden”, Iikka tiivistää.

Saga Fursin keskeisimmät riskit liittyvät turkisten tarjontaan ja kysyntään. Tarjontariskit ovat pääasiassa poliittisia mutta myös taloudellisia. Turkisten kysyntä on suurelta osin riippuvaista kiinalaisista kuluttajista ja heidän halustaan pukeutua vaatteisiin, joissa käytetään turkiksia.

“Sekä huutokauppiaiden että turkistuottajien haasteena ovat olleet sekä alhainen volyymi että turkisten alhaiset hinnat. Suomessakin turkistarhaus on merkittävästi vähentynyt näiden haasteiden vuoksi.”

“En tiedä, kuinka paljon kiinalaiset ostavat tulevaisuudessa turkiksia”, Iikka myöntää. “Siitä on vaikea saada luotettavaa tietoa, mutta sijoitusteesi ei ole oikeastaan siitä riippuvainen. Tänä vuonna Saga Furs tulee myymään merkittävästi vähemmän turkiksia. Se ei pysty itse vaikuttamaan turkisten hintaan, mikä on luonnollisesti ”

Koska Saga Fursin taseessa on historiallisesti ollut aina paljon varallisuutta suhteessa markkina-arvoon, Iikan mukaan houkuttelevin piirre Saga Fursissa on kilpailullinen näkökulma.

Turkiskaupan poliittinen riski toteutui Saga Fursin suurimman kilpailijan, Kopenhagen Furin kohdalla. Se lopettaa toimintansa tämän vuoden aikana. Kopenhagen Furin mukaan sen markkinaosuus oli 60 prosenttia turkisten huutokaupassa. 

“Saga Fursin sijoituskeissi tuskin toteutuu tämän vuoden aikana, vaan todennäköisesti ensi vuonna. Jos Saga Furs onnistuu kaappaamaan osan kilpailijan markkinaosuudesta, voi sen liikevaihto ja tulos kasvaa merkittävästi. Tämän katalyytin toteutumista odotellessa Saga Furs jakaa tai ainakin on jakanut hyvää osinkoa”, Iikka sanoo. 

“Haluan nähdä mitä tapahtuu Saga Fursille, kun kilpailija lopettaa liiketoimintansa.”

Miksi Saga Fursin osake on hinnoiteltu niin edullisesti?

“Turkistuotanto on auringonlaskun ala. Moni ei varmasti sijoita Saga Fursiin vastuullisuuteen liittyvistä syistä. Osake on hyvistä syistä arvostettu matalalle, enkä odota kertoimien nousua”, Iikka vastaa. “Taseen ansiosta laskuvaraa arvostuksen suhteen on kuitenkin vähän.”

“Sijoituskeissi nojautuu pitkälti liiketoiminnan kasvuun, osinkoon ja vahvaan taseeseen. Saga Fursin kulutaso on suhteellisen kiinteä. Jos Saga Furs saa kilpailijan lopetettua lisää liikevaihtoa, tuotot valuvat tehokkaasti alariville”, Iikka summaa.

Rautatielogistiikkaa vipuvarrella

Yksi Iikan kolmesta osakesijoituksesta on Nurminen Logistics. Hän on omistanut Nurmisen osakkeita noin vuoden verran, kun Nurminen kasvatti rautatiekuljetuskapasiteettiaan ostamalla Viron kansalliselta rautatieyhtiöltä tämän Suomen liiketoiminnot. 

Yrityksen nimestä tulee äkkiseltään mieleen rekat, mutta Nurminen on keskittynyt rekkakuljetuksia kannattavampaan junarahtiin.

“Sijoituskeissi Nurmisen suhteen on Saga Fursia monimutkaisempi ja liikkuvia osia on enemmän”, Iikka aloittaa. “Saga Fursiin verrattuna Nurminen on pidemmän aikavälin sijoitus. Liikevaihto- ja tulospotentiaalin toteutumisessa voi kulua pidempään.”

Molempia yhtiöitä ja osakkeita yhdistävät samantyyppiset poliittiset riskit.

“Nurminen on pieni toimija geopolitiikan keskiössä. Sekä sen riskit että mahdollisuudet kumpuavat Ukrainan sodasta sekä laivaliikenteen häiriöistä Punaisella merellä”, Iikka avaa.

Yhtiön leipä tulee junaliikenteestä, jossa itärajan tuntumasta kuljetetaan ammoniakkia ja nikkeliä eri tuotantolaitoksille Suomessa. Nurminen kuljettaa melkein 20 prosenttia maamme rautateillä kulkevasta rahdista. Tämän lisäksi yhtiö operoi satamaterminaaleja Helsingissä ja Kotkassa, jotka ovat tärkeitä solmukohtia esimerkiksi Suomen ruokahuollon kannalta. Baltiassa Nurmisella on laiva-agentuuria ja rautatiekuljetuksia.

132-148 miljoonan liikevaihtoa viime vuodelle ohjeistaneen Nurmisen myynnistä yli puolet tulee kansainvälisestä junarahdista. Vuonna 2018 Nurminen aloitti konttijunaliikenteen Venäjän läpi Kiinaan. Liiketoiminta oli nopeassa kasvussa, mutta pysähtyi Ukrainan sodan alettua.

Yhtiö vaikuttaa mukautumiskykyiseltä, sillä tänä päivänä se on ainoa logistiikkayritys, jolla on vakituiset reitit Mustanmeren ja Kaspianmeren yli Kazakstaniin, ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös Kiinaan. Tällä hetkellä Nurmisen palveluita käyttävät lähinnä vain ruotsalaiset teollisuusasiakkaat.

“Nurminen Logistics on kooltaan niin pieni, että menestys idän junaliikenteessä voi kasvattaa yrityksen toimintaa merkittävästi”, Iikka sanoo.

Nurmisen kasvumahdollisuudet eivät kuitenkaan rajoitu kaukomaihin. Viime vuonna se esimerkiksi aloitti junaliikenteen operoinnin Ruotsin ja Norjan välillä.

“Ruotsissa on kolme kertaa enemmän rautateille sopivaa rahtia kuin Suomessa”, Iikka kuvaa mahdollisuuksia.

Kasvumahdollisuuksiin yhdistyy tärkeällä tavalla Nurmisen liiketoimintamalli.

“Nurmisen kansainvälinen liiketoiminta nojaa monimutkaisten yhteistyökumppanuuksien ketjuttamiseen ja heidän kaluston tarjoamiseen asiakkaalle. Nurminen järjestää asiakkaalle tehokkaan kuljetusratkaisun ja pyrkii näin omistamaan asiakkaan.”

“Sijoitus Nurmiseen perustuu siis kohtuulliseen arvostustasoon sekä yhtiön kasvumahdollisuuksiin. Myös Nurmisen omistajarakenne vaikuttaa houkuttelevalta. Omistajakunnassa ei ole vielä juuri sijoitusrahastoja tai kansainvälisiä sijoittajia”, Iikka summaa. 

Milloin tai missä tilanteessa Nurmisen osakkeet tulisi myydä?

“Olen ehkä hieman rakastunut osakkeeseen”, Iikka nauraa. “Odotan, että Nurminen kasvaa vahvasti, joten seuraan kasvutarinaa. Mikäli arvostuskertoimet nousevat merkittävästi nykyisestä, harkitsen myyntiä.”

Nurminen julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen torstaina 29.2. Vuoden 2023 ensimmäisellä puolivuotiskaudella Nurmisen liikevaihto laski suhteessa vertailukauteen, mutta yhtiön antama ohjeistus viittaa merkittävään kasvuun koko tilikaudella.

Kommentoi
Ylös
>