Markkinakommentit

Rahastojätti: Japanin osakkeet tarjoavat hyviä tuottomahdollisuuksia

Japanilaisosakkeet tarjoavat houkuttelevaa riskiin suhteutettua ylituottoa, uskoo rahastojätti BlackRock.

Tokion pörssi on ollut viime aikojen parhaiten tuottaneita pörssejä maailmassa. Viimeisen vuoden aikana nousevan auringon maan Nikkei 225 -indeksi on noussut lähes 43 prosenttia.

Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus Japanin osakemarkkinaa kohtaan on kasvanut viimeisen 18 kuukauden aikana. Samanaikaisesti globaalit rahastot ovat vähentäneet omistuksiaan Kiinassa.  Japanin valtiovarainministeriön tilaston mukaan ulkomaiset sijoittajat ovat ostaneet pelkästään tänä vuonna 19 miljardin dollarin arvosta japanilaisia osakkeita. 

Japanilaisten yhtiöiden lähtökohdat kuluvaan vuoteen ovat erinomaiset. Analyytikot ennustavat 11,7 prosentin tuloskasvua Japan MSCI -indeksin yhtiöille. Yhtiöiden kannattavuus on vahvistunut viime vuosina muun muassa yritysreformien ja makrotaloudellisten tekijöiden ansiosta. Japan MSCI -indeksin tulostuotto on seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla 6,7 prosenttia.

Rahastojätti BlackRock kertoo tuoreessa markkinakirjeessään, että Japanin osakkeiden nousurallille on vielä tilaa jatkossakin.

”Uskomme, että sekä makronäkymät että yritystason kehitys ohjaavat seuraavaa kehitystä. Vuodesta 2023 lähtien odottamamme yritysten tuloskasvu on toteutumassa”, BlackRock Investment Instituten sijoitusstrategit toteavat viikkokatsauksessaan.

Strategien mielestä markkinat eivät hinnoittele täysin Japanin talouden positiivisia merkkejä, kuten yritysuudistuksia.

”Uskomme, että Japanin keskuspankki vähentää varovaisesti erittäin löysää rahapolitiikkaansa, jottei se häiritsisi vuosikymmeniä kestäneen hitaan inflaation ajan poistumista.”

Katkaiseeko keskuspankki kasvun?

Tähän asti Japanin heikko valuutta on auttanut nostamaan yritysten ulkomailla tekemien tuloksien arvoa. BlackRockin strategi odottavat, että hyvä tuloskehitys jatkuu vahvana. Yhdysvaltain dollarin vakiintuminen ei haittaa japanilaisten osakkeiden valuuttamääräisiä tuottoja yhtä paljon.

BlackRockin positiiviset Japani-näkymät liittyvät muuhunkin kuin heikkoon jeniin.

”Korkeampi inflaatio antaa yrityksille mahdollisuuden nostaa hintoja ja suojella marginaaleja, kun taas palkkojen kasvu auttaa jatkamaan kulutuksen lisäämistä.”

Maaliskuu on ratkaiseva kuukausi Japanin markkinoille, sillä ammattiliittojen vuotuiset palkkaneuvottelut, jotka todennäköisesti muokkaavat inflaationäkymiä, käydään samaan aikaan kuin Japanin keskuspankin (BOJ) seuraava poliittinen kokous. Strategien mukaan neuvottelujen tulisi auttaa osoittamaan, onko inflaatio vahvistunut.

Markkinoilla on pelätty, että Japanin rahapolitiikkaa saattaa kiristyä osakemarkkinoiden kannalta liikaa. BlackRockin sijoitusammattilaiset näkevät nämä pelot liioiteltuina.

”Uskomme, että BOJ lopettaa negatiiviset korot lähikuukausina, mutta se tarvitsee lisää näyttöä kestävästä inflaatiosta ennen kuin se nostaa korkoja edelleen. Emme näe palkkojen kasvavan tarpeeksi, jotta inflaatio pysyisi kestävästi BOJ:n kahden prosentin tavoitteessa – ja siksi emme usko BOJ:n kiristävän politiikkaa niin paljon kuin markkinat odottavat.”

Tärkeitä yritysuudistuksia

Japanilaisyhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän uudistukset ovat osaketuottojen keskeinen taustatekijä. Tokion pörssi (TSE) on jatkuvasti vaatinut yrityksiä parantamaan kannattavuuttaan ja palauttamaan rahaa osakkeenomistajille. TSE on alkanut julkistaa tietoja yrityksistä, jotka aikovat parantaa pääomanhallintaansa.

Entinen pääministeri Shinzo Abe käynnisti uudistuksia yli kymmenen vuotta sitten, ja japanilaiset yritykset ovat edistyneet jonkin verran oman pääoman heikon tuoton parantamisessa. Oman pääoman tuotto on noussut vuoden 2010 negatiivisesta tasosta yhdeksään prosenttiin, LSEG Datastreamin tiedot osoittavat.

Japanilaisyritysten oman pääoman tuotto on edelleen puolet Yhdysvaltojen vastaavasta luvusta, mutta BlackRockin strategit uskovat, että uudistukset voivat auttaa kaventamaan kuilua.

”Meneillään oleva tuloskausi vahvistaa odotuksemme vahvasta kasvusta, sillä TOPIXin liikevoitot ovat Bank of American tietojen mukaan nousseet 17 prosenttia edellisvuodesta.”

Tämän kehityksen ohella tänä vuonna Japanissa käynnistettiin hallituksen uudistettu osakesijoitusjärjestelmä, jonka tavoitteena on lisätä kotimaisten sijoittajien virtoja japanilaisiin osakkeisiin.

”Tämä järjestelmä voisi helpottaa japanilaisten säästäjien siirtämistä käteissäästöistä reaalivaroihin, kuten osakkeisiin, jotta he voisivat yrittää säilyttää rahojensa arvon uudessa inflaatiotilanteessa”, strategit toteavat.

BlackRock pysyy ylipainossa japanilaisissa osakkeissa ja uskoo, että Japanin pörssi voi yltää kaikkien aikojen korkeimpaan tasoonsa.

”Pidämme japanilaisia osakkeita houkuttelevina niiden kasvupotentiaalin vuoksi”, strategit toteavat.

Kommentoi
Ylös
>