Purmon IR-sivut

John Peter Leesi luotsaa Purmoa kasvuun ratkaisumyyntimarkkinoilla

Purmon toimitusjohtaja John Peter Leesi tasapainottaa Purmon kasvua ja kassavirtaa.

“Lämpöpumppu on järjestelmän sydän, ohjausjärjestelmä on aivot ja lämmön jakelujärjestelmä on verisuonisto”, John Peter Leesi kuvaa lämmitysjärjestelmää.

Toimitusjohtaja John Peter Leesi on johtanut Purmoa yli kolmen vuoden ajan.

“Kun aloitin Purmolla, matkustin eri puolilla Eurooppaa. Vierailin Italiassa muutamissa kohteissa, joihin olimme toimittaneet kokonaisen taloteknisen järjestelmän. Huomasin, että toimimme Italiassa melko ainutlaatuisella tavalla”, Leesi kertoo. 

Havainnot etenkin tavallisen italialaisperheen kodissa tulivat viitoittamaan Purmon nykyistä strategista suuntaa.

“Vaikka olin ollut tehtävässä vasta muutaman viikon ajan, olin todella ylpeä Purmon tekemisestä. Järjestelmän asentanut LVI-urakoitsija kertoi, että järjestelmä oli helppo asentaa ja ottaa käyttöön, se toimii optimaalisesti ja säästää energiaa.”

Myös kiinteistön omistaja oli uuteen talotekniikkaan erittäin tyytyväinen.

“Kiinteistön omistajan mukaan uuden järjestelmän ansiosta heidän kuukausittainen sähkölasku oli laskenut 300 eurosta nollaan”, Leesi muistaa.

Vain harva valmistava yhtiö pystyy toimittamaan kokonaisen taloteknisen järjestelmän. 

Leesin kuvaaman projektin oli toimittanut vuonna 2015 ostettu Emmeti-tytäryhtiö. Sen tarjooma yhdistää Purmon laajan tuotevalikoiman ja kolmansien osapuolten tuotteita kokonaisiksi järjestelmiksi, jotka myydään suoraan asennusliikkeille ja urakoitsijoille.

“Ajattelimme, että Purmon tulee kulkea tähän suuntaan, sillä haluamme kasvaa”, Leesi summaa.

Viimeisen kolmen vuoden aikana Purmo on kasvattanut niin sanottua ratkaisumyyntiään yritysostolla sekä viimeisimpänä eriyttämällä liiketoiminnan omaksi Climate Solution -divisioonaksi.

“Kolme vuotta sitten totesimme myös, että markkinajohtajan kannattavuus tulisi olla korkeammalla tasolla. Oikeuttaaksemme panostukset kasvuun, toteutimme ensin niin sanotun PG Up -ohjelman, jolla nostimme kannattavuustasoamme pysyvästi korkeammalle tasolle.”

Tällä hetkellä Purmolla on käynnissä toinen strategian nopeampaan toteutukseen tähtäävä ohjelma, Accelerate PG, joka on edennyt suunnitelmia nopeammin ja tukenut kannattavuutta vaikeassa markkinatilanteessa. Purmo nosti ohjelman tavoitteta vuoden 2023 tulosjulkistuksen yhteydessä.

Energiasäästöihin tähtäävät tukiohjelmat kokonaisvaltaisimmiksi

Tytäryhtiö Emmetin ratkaisumyynti Italiassa oli kovassa nosteessa vuonna 2022. Valtiollinen tukiohjelma antoi avokätisesti 110 prosentin veronpalautuksen energiatehokkuushankkeisiin. Kauppa Italiassa hidastui voimakkaasti, kun tukiohjelma muuttui.

“Italian voimakas tukiohjelma oli itse asiassa monilta osin järkevä, koska se perustui koko kiinteistön energialuokituksen parantumiseen eikä yksittäisten järjestelmän osien päivittämiseen”, Leesi kommentoi. 

“Lämpöpumppu on järjestelmän sydän, ohjausjärjestelmä on aivot ja lämmön jakelujärjestelmä on verisuonisto”, Leesi havainnollistaa. “Pelkän lämmönlähteen vaihtaminen ei johda optimaaliseen lopputulokseen. Tukiohjelmien tulisi katsoa taloteknistä järjestelmää enemmän kokonaisuutena.”

Lämmityksen ja jäähdytyksen osuus eurooppalaisten kotitalouksien energiankulutuksesta on noin 18 prosenttia. Jo nyt käytettävissä olevilla teknologioilla voidaan siis vähentää kotitalouksien energiankulutusta merkittävästi.

“Uskomme, että tukiohjelmat ovat välttämättömiä energiatehokkaiden ratkaisujen nopeassa ja laajassa käyttöönotossa. Lainsäätäjien ja koko toimialan on tehtävä paljon työtä, että tukiohjelmat rakennetaan oikealla tavalla”, Leesi korostaa.

Purmon johdolla on vankka toimialaosaaminen

Haastavassa suhdannetilanteessa johtamisen merkitys korostuu.

“Purmon johdolla ja hallituksella on hyvä vuorovaikutus. Saamme tukea niin vaikeina kuin hyvinä aikoina. Hallituksessamme on paljon kokemusta talotekniikka-alalta sekä laaja-alaisesti osaamista markkinoinnista ja talousjohtamisesta”, Leesi avaa. “Hallituksessa on lisäksi paljon ymmärrystä perusliiketoiminnastamme sekä suunnasta, johon pyrimme kulkemaan.”

Purmon johtoryhmässä on puolestaan vuosikymmenten edestä toimialakokemusta ja ripaus uutta verta.

“Johtoryhmässämme on paljon jatkuvuutta ja kokemusta talotekniikka-alalta. Divisioonajohtajillamme on vuosikymmenten mittainen kokemus talotekniikka-alalta. Henkilöstöjohtajamme, Linda Currie, on ollut Purmolla kolme vuosikymmentä. Johtoryhmän uusin jäsen on suomalainen Jan-Elof Cavander”, Leesi esittelee tiimiään.

“Kuusihenkisen johtoryhmän ympärillä on noin 50 hengen laajennettu johtoryhmä, joka kokoontuu virtuaalisesti vuosineljänneksittäin.” 

Purmo investoi esivalmisteltuihin ratkaisuihin, lämpöpumppuihin, ohjausjärjestelmiin ja matalan lämpötilan radiaattoreihin, joita käytetään yhdessä lämpöpumppujen kanssa. 

“Näiden tuotealueiden kysyntä on trendinomaisessa kasvussa”, Leesi toteaa. “Lämpöpumppujen kysyntä on laskenut voimakkaan kysyntäpiikin jälkeen. Uskon, että kysyntä kuitenkin noudattaa perinteistä uusien teknologioiden S-käyrää.”  

Keski-Euroopassa lämpöpumppujen käyttöönottoaste on vielä hyvin matala, mikä takaa pitkän kasvupolun niin lämpöpumpuille kuin liitännäisille tuotteille ja järjestelmille.

Mahdollisissa yritysostoissa Purmon huomio kohdistuu samoille tuotealueille. 

“On tärkeä rajata fokusta, ettemme hajauta huomiota ja työtä liian laajalle”, Leesi huomauttaa.

Leesin muistuttaa, että Euroopassa väistämättä edessä oleva korjausaalto on suurin mahdollisuus Purmolle. Sillä on kuitenkin vielä mahdollisuus laajentua ja kasvaa maantieteellisesti. Brasiliassa ja Kiinassa Purmo on jo läsnä, mutta kasvupotentiaalia riittää yhä.

Prioriteettina kassavirta markkinoiden ristiaallokossa

Purmon liiketoiminnan tukena on useita eri megatrendejä. Mitä mahdollisia vastatuulia sijoittajan tulisi ottaa huomioon?

“Raaka-ainehintojen nopea nousu on yksi keskeisimpiä riskejä liiketoiminnallemme. Esimerkiksi teräs ja polyetyleeni ovat merkittäviä tuotannontekijöitä meille. Raaka-ainehintojen nopeaa inflaatiota on vaikea hallita”, Leesi nostaa esiin.

Teräksen osuus Purmon kokonaishankinnoista on noin puolet. 

Geopoliittiset riskit ovat koskettaneet Purmoa sekä myönteisesti että kielteisesti. Purmolla on käynnissä Venäjän liiketoimintojen myynti. Venäjän osuus Purmon liikevaihdosta oli noin kolme prosenttia vuoden 2023 lopussa.

“Geopoliittiset riskit luonnollisesti koskettavat kaikkia yrityksiä. Venäjä oli meille lupaava markkina, mutta emme luonnollisesti voi siellä enää toimia”, Leesi sanoo.

“Olemme allekirjoittaneet sopimuksen liiketoimintojen myynnistä. Prosessi kuitenkin etenee odotettua hitaammin. Meidän on edettävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja eri sidosryhmät huomioiden.”

Samanaikaisesti Keski-Euroopassa kaasuboilerit ovat vallitseva tapa lämmittää koteja ja irrottautuminen halvasta venäläisestä kaasusta on johtanut lämmitysjärjestelmien uusimiseen.

Rakentamisen voimakas supistuminen on puolestaan vaikuttanut Purmoon korostetusti, kun jälleenmyyjät ensin kasvattivat varastojaan ja sitten supistivat niitä. Nyt jakelijoiden varastotasot ovat tasoittuneet.

“Valmistaudumme rakentamisen laskuun myös tänä vuonna. Matalammat korot voivat elvyttää markkinoita asteittain. Meidän on tasapainotettava strategiamme toteuttamista suhdannetilanteen mukaan.” 

“Prioriteettinamme säilyvät hyvä marginaalitaso ja vakaa kassavirta. Accelerate PG-ohjelman hyvien tulosten ansiosta siirrymme tänä vuonna kustannussäästöjen toteuttamisen lisäksi kasvualoitteisiin.”

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>