Yritysuutiset

Kiinteistötalo Toivo Group kasvaa, mutta kannattavuus sakkaa

Toivo Group on päivittänyt strategiaansa. Jatkossa yhtiö pyrkii myös luopumaan joistakin asuntokohteistaan.

Toivo on Helsingin pörssissä noteerattu suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, jonka liiketoiminta koostuu hankekehityksestä ja kiinteistöjen pitkäaikaisesta omistamisesta.

Yhtiön liiketoimintamalli perustuu siihen, se yhdistää koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään myös kiinteistön koko elinkaaren raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon.

Yhtiö julkisti loka-joulukuun ja koko viime vuoden tulosraporttinsa keskiviikkona. Viimeinen vuosineljännes oli kaksijakoinen – myynti kasvaa, mutta kannattavuus heikkenee.

Yhtiön liikevaihto nousi loka-joulukuussa 43 prosenttia vertailukaudesta vajaaseen 10,1 miljoonaan euroon. Vuokratuotot kasvoivat 1,3 miljoonasta eurosta 2,1 miljoonaan euroon.

Liikevoitto ilman sijoituskiinteistöjen käypien arvojen muutoksia laski kuitenkin viime vuoden 3,9 miljoonasta eurosta vajaaseen 2,8 miljoonaan euroon.

Lehto teki viimeisellä vuosineljänneksellä rajut 9,9 miljoonan euron omaisuuden alaskirjaukset, minkä vuoksi liikevoitto painui -8,1 miljoonaa euroa miinukselle. Analyysitalo Inderes odotti -8,3 miljoonan euron liikevoittoa, joten tappio ei ollut yllätys.

Toivo olikin antanut tammikuussa negatiivisen tulosvaroituksen, jossa se kertoi sijoituskiinteistöjen käyvän arvon laskusta. Markkinakorkojen nousun ja kiinteistömarkkinan epävarmuuden vuoksi Toivon ulkopuolien arvioitsija oli arvioinut asuntojen tuottovaatimusten nousevan vuodenvaihteessa toteutetussa käyvänarvon tarkastelussa.

Taloudellinen vuokrausaste laski viime vuoden 97,8 prosentista 95 prosenttiin.

Toimitusjohtaja Markus Myllymäki kertoo, että asuntokehittäjien, rakentajien ja sijoittajien toimintaympäristö on ollut hyvin raju, koska kerrostaloasuntojen reaalihinnat ovat laskeneet rajusti pääkaupunkiseudulla.

”Toivossa päätimme vuonna 2022, että katsomme markkinaa rehellisesti ja suoraan. Aloitimme kovat toimenpiteet kassavirran turvaamiseksi”, Myllymäki kertoo.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2024 korot laskevat, asuntojen hinnat nousevat ja vuokria korotetaan.

”Kaikki yhtiöt eivät pääse uuteen nousuun mukaan. Olemme varautuneet siihen, että vuoden 2024 aikana nähdään vielä useita toimialan konkursseja. Uskomme kuitenkin, että toimintaympäristöstä tulee vuoden 2024 aikana aiempaa parempi ja alan haasteet tarjoavat Toivon erikoistilanneyksikölle mahdollisuuksia”, toimitusjohtaja ennustaa.

Tilinpäätöksen yhteydessä Toivo Group on päivittänyt strategiaansa. Myllymäen mukaan yhtiö lisää kehitä-rakenna-omista -liiketoimintamalliinsa tärkeän elementin: myy.

”Myyntien tavoitteena on kierrättää pääomaa taseessa olevista kohteista kehitteillä oleviin ja rakenteilla oleviin kohteisiin, joissa oman pääoman tuotto on arvoketjussamme paras.”

Yhtiö valmistautuu tulevaisuuteen ja markkinoiden avautumiseen noin 3200 asunnon hankekehityssalkulla, joka sijoittuu noin 91 prosenttisesti pääkaupunkiseudulle. Myllymäen mukaan Toivo aloitti loka-joulukuussa yhteensä kolme uutta työmaata.

Toimitusjohtajan mukaan yhtiö on tehnyt 4–5 prosentin vuokrankorotukset syksyllä 2023.

Yhtiö tiedotti joulukuussa 2023 käyvänsä keskustelua viiden asuinkohteen myynnistä. Yhtiöllä on käynnissä myös muita useita valmiiden ja rakennettavien kohteiden myyntikeskusteluja, joista on odotettavissa etenemistä ensimmäisen puolivuotisjakson aikana, Myllymäki toteaa.

Yhtiö arvioi liikevoiton ilman sijoituskiinteistöjen käypien arvojen muutoksia olevan 6 – 12 miljoonaa euroa vuonna 2024, kun se viime vuonna oli 10,5 miljoonaa euroa. Liikevoiton Toivo odottaa olevan 8 – 14 miljoonaa euroa positiivinen, kun se viime vuonna oli lievästi negatiivinen -0,3 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>