Markkinakommentit

Evlin asiantuntija: Korkomarkkinoilta löytyy kiinnostava sijoitusluokka – ”tuottotaso houkuttelevan korkea”

Evlin asiantuntija löytää korkomarkkinoilta tällä hetkellä houkuttelevia mahdollisuuksia, mutta myös vältettäviä omaisuusluokkia.

Viime vuoden korkea inflaatio ja keskuspankkien taistelu inflaatiota vastaan saivat aikaan sen, että korot nousivat laajasti. Korkojen nousu laskee korkosijoitusten markkina-arvoja, mutta toisaalta lähes kaikki korkoluokat ovat tarjonneet historiaansa nähden poikkeuksellisen korkeita tuottoja.

Evli kertoo tiedotteessaan, että viime vuonna keskuspankit saattoivat tämän hetken tietojen valossa koronnostosyklinsä loppuun ja korot saavuttivat ainakin toistaiseksi huippunsa.

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve piti viimeisimmässä korkokokouksessaan ohjauskorkonsa 5,25-5,50 prosentin vaihteluvälillä, joka on korkein sitten vuoden 2001. Keskuspankki myös varoitti, että se ei aloita korkojen laskemista ennen kuin se näkee, että inflaation palaaminen kahden prosentin tavoitteeseensa edistyy.

Evlin korkosijoitusjohtaja Juhamatti Pukka uskoo vahvasti, että korkomarkkina tarjoaa vielä erinomaista tuottopotentiaalia, mikäli osaa tehdä oikeita ratkaisuja.

”Ongelmana on tämän hetken käänteinen korkokäyrä eli riskitön korko on sitä korkeampi, mitä lyhyempi laina on. Siksi maturiteettia kasvattamalla riskitön markkinakorko laskee. Syynä on odotukset koronlaskuille. Markkina siis on jo osittain ennalta syönyt pitkän maturiteetin koronlaskupotentiaalin”, Pukka analysoi.

Yrityslainoissa tuottomahdollisuuksia

Korkosijoitusjohtajan mukaan sijoittajan kannattaa nyt kääntää katseensa lyhyen ja keskipitkän maturiteetin yrityslainoihin ja hyödyntää samalla käänteisen korkokäyrän kohollaan olevaa lyhyttä päätä.

”Odotamme korkokäyrän normalisoituvan tämän vuoden aikana nimenomaan käyrän lyhyen pään laskiessa, mikä johtaa hieman nousevaan korkokäyrään. Pitkissä koroissa sijoittajan etuna on nykyisen korkean tuottotason lukitseminen pitkäksi aikaa, mikä on viime aikoina heijastunut Euroopassa kasvavana kiinnostuksena pidempään investment grade -markkinaan.”

Erityisesti investment grade -luokan yrityslainat ovat Pukan mukaan korkosijoittajan näkökulmasta tällä hetkellä erityisen kiinnostavia. Investment Grade -yrityslainat ovat korkean luottoluokituksen yrityslainoja, joiden luottoriski on alhainen eli maksuhäiriöiden todennäköisyys on maltillinen. Yleensä näillä yhtiöillä on matala velkaantuneisuus ja vahva tase.

”Tuottoeroja, ja erityisesti tuottoerojen suhdetta yhtiöiden tasekuntoon, tarkastellessa korkean luottolaadun investment grade -markkina erottuu houkuttelevuudellaan. Yhtiöiden velkaantuneisuus on matalaa, kassavirrat vahvoja ja tulokset hyviä, minkä vuoksi emme odota tuottoerojen levenevän tänä vuonna”, Pukka kertoo

Pitkän koron valtiolainat herättävät kysymyksiä

Pukka itse suosii työssään high yieldiä eli myös osana pitkän aikavälin korkoallokaatiota. Nämä High Yield -yrityslainat ovat matalamman luottoluokituksen yrityslainoja, joiden kohdalla maksuhäiriöiden todennäköisyys eli luottoriski on korkeampi kuin investment grade -lainoissa.

”Siinä missä historiaan suhteutetun halpa hinnoittelu on investment grade -markkinan tämän hetken valtti, matalamman luottolaadun high yield -markkinan kiinnostus perustuu sen todella korkeaan kokonaistuottotasoon. Vaikka tuottoerojen perusteella high yield on hinnoiteltu tiukasti, on lähes seitsemän prosentin tuottotaso houkuttelevan korkea – jopa suhteessa osakemarkkinan pitkän aikavälin tuotto-odotukseen. Korkea tuottotaso sijoitushetkellä antaa todella merkittävän puskurin markkinan heilahteluja vastaan.”

Samalla Pukka suhtautuu varauksella pitkän maturiteetin valtiolainoihin. Niihin liittyy tällä hetkellä korkea korkoriski.

”Moni sijoittaja mieltää valtionlainat matalariskisimpänä korko-omaisuusluokkana ja onkin siinä oikeassa maksuhäiriöriskiä mitatessa. Korkomarkkinoilla riskiä syntyy kuitenkin myös korkoherkkyyden kautta ja pitkillä valtionlainoilla tämä korkoriski on suuri.”, Pukka toteaa.

Toisin sanoen korkotason nousu vaikuttaa herkästi pitkän maturiteetin lainojen markkinahintoihin laskevasti.

Korkosijoitusjohtaja muistuttaa, että vaikka ohjauskoroissa ollaan seuraavaksi aloittamassa laskusykli, ei tämän hetken hinnoittelu anna pitkille koroille merkittävää tilaa laskea nykytasoilta – ellei taloudessa tapahdu suuria negatiivisia yllätyksiä.

”Täten pitkien valtionlainojen tuotto-riski-suhde nykytilanteessa on lyhyempiä lainoja heikompi ja tästä syystä näen lyhyet ja keskipitkän maturiteetin sijoitukset huomattavasti houkuttelevampina.”

Kommentoi
Ylös
>