Arvo-osakkeet

Lassila & Tikanojan selvä tulospettymys veti osakkeen jyrkkään laskuun

Kiinteistöpalvelut rasittavat Lassila & Tikanojan tuloskuntoa. Yhtiö harkitsee koko liiketoiminta-alueen myyntiä.

Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi. Kuva: Lauri Rotko.
Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi. Kuva: Lauri Rotko.

Kiertotalouden palveluyritys julkaisi loka-joulukuun tulosraporttinsa ja tilinpäätöksensä perjantaina. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 201 miljoonaan euroon viime vuoden 210 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon lasku oli 4,4 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi yhtiön teollisuuspalveluissa ja laski muilla toimialoilla. Liikevoitto parani teollisuuspalveluissa ja kiinteistöpalvelut Suomessa ja heikkeni ympäristöpalveluissa ja kiinteistöpalvelut Ruotsissa.

Viimeisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto laski vertailukauden 9,6 miljoonasta eurosta 7,2 miljoonaa euroon. Osakekohtainen tulos painui 0,14 euroon, kun se vuotta aiemmin oli 0,29 euroa. Analyytikoiden konsensusodotus osakekohtaiselle tulokselle oli 0,18 euroa, joten tuloslasku oli selkeästi odotuksia jyrkempi.

Markkinat rankaisivat heikosta kvartaalituloksesta 9,7 prosentin kurssilaskulla perjantaina Helsingin pörssissä.

Lassila & Tikanojan kurssikehitys kuuden kuukauden ajalta.

Ympäristöpalvelut vaikeuksissa

Lassila & Tikanojan murheenkryyni viimeisellä vuosineljänneksellä oli selvästi yhtiö ympäristöpalvelut, joissa viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto suli 3,6 miljoonaan euroon edellisvuoden 6,2 miljoonasta eurosta.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi kertoi tulosraportin yhteydessä, että ympäristöpalveluissa yleisen taloudellisen toimeliaisuuden hidastuminen näkyi laskevina jätevolyymeina ja kierrätysmateriaalien hintoina koko vuoden.

Lassila & Tikanojan liiketoimintojen oikaistu liikevoitto loka-joulukuussa 2023 verrattuna edellisvuoteen. Taulukko: Lassila & Tikanoja.

”Kierrätysmateriaalien hintojen ja volyymien lasku rasitti toimialan liikevaihtoa ja laski liikevoittoa 4,5 miljoonaa euroa vuonna 2023”, Hautaniemi kertoo.

Hautaniemen mukaan Lassila & Tikanoja on kärsinyt myös siitä, että toisella vuosipuoliskolla pakkausjätteiden keräys asuinkiinteistöiltä siirtyi kunnalliselle jäteyhtiölle usealla yhtiön keskeisellä alueella.

Lassila & Tikanoja osallistui kuntaurakoiden kilpailutuksiin. Vuonna 2023 kilpailutukseen tulleista arviolta 15–20 miljoonan euron kuntaurakoista, yhtiö voitti urakoita kahdeksan miljoonan euron edestä.

Hautaniemen mukaan muutos kuitenkin siirsi jätteen omistajuuden kuntayhtiöille, laski lisämyyntiä sekä heikensi yhtiön keräyslogistiikan tehokkuutta nostaen tuotantokustannuksia.

”Muutoksen kokonaisvaikutus liikevoittoon oli noin 2,5 miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2023”, Hautaniemi toteaa.

Lassila & Tikanojan tavoitteena on kompensoida kunnallistamisen negatiiviset vaikutukset kasvattamalla yritysasiakasliiketoimintaa ja jatkamalla toiminnan tehostamista seuraavien kolmen vuoden aikana, toimitusjohtaja kertoo.

”Ympäristöpalveluissa käynnistettiin toimenpiteet toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi toisella vuosipuoliskolla. Toimialalla toteutettujen muutosneuvotteluiden ja muiden yhteisesti sovittujen toimenpiteiden seurauksena noin 50 toimihenkilön työsuhde päättyy vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.”

Yhtiön teollisuuspalvelut teki sen sijaan hyvän tuloksen. Hautaniemen mukaan liikevaihto kasvoi toimialan kaikissa palvelulinjoissa.

”Erityisesti vaativien teollisten ennallistamiskohteiden markkinassa toteutimme useita laajoja projekteja. Liiketoiminta Ruotsissa kehittyi suotuisasti haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevoitto parani vuonna 2023 merkittävästi. Kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimet jatkuivat suunnitellusti.”

Toimitusjohtajan mukaan digitalisoituminen eteni ja dataohjatun siivouksen piirissä olevien kohteiden määrä kasvoi vuoden 2023 aikana. Kiinteistötekniikassa energiatehokkuuspalvelujen kysyntä kasvoi katsauskaudella.

Menevätkö kiinteistöpalvelut myyntiin?

Länsinaapurissa sen sijaan on vaikeampaa.

”Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialan asiakassopimukset ovat pääsääntöisesti kiinteähintaisia eikä kohonneita tuotantokustannuksia ole saatu siirrettyä asiakashintoihin. Toimialalla on käynnissä ohjelma toimintamallien yksinkertaistamiseksi ja sopeuttamiseksi muuttuneeseen toimintaympäristöön ja sen tulosten odotetaan näkyvän vuoden 2024 loppuun mennessä”, Hautaniemi kertoo.

Lassila & Tikanojan hallitus on päättänyt arvioida Suomen ja Ruotsin kiinteistöpalveluiden liiketoimialojen strategisia vaihtoehtoja osana liiketoimintaportfolion kehittämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että toimintojen myynti on yksi mahdollisista vaihtoehdoista.

Yhtiö arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ja liikevoiton samalla tasolla tai parempi.

Viime vuoden maaliskuussa pidetty Lassila & Tikanojan yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,47 euroa osakkeelta, eli yhteensä 17,9 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 3.4.2023.

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2023 maksetaan 0,49 euroa osakkeelta. Osinko olisi siten lähellä vuodelta 2022 maksettu 0,47 euron osinkoa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.huhtikuuta.

Kommentoi
Ylös
>