Yritysuutiset

Metso odottaa aiempaa valoisampia kivenmurskausliiketoiminnan näkymiä

Metson loka-joulukuun tulosraportti oli odotusten mukainen, mutta yhtiö reivasi lähiajan näkymiään ylöspäin.

Metso Outotecin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

Konepajayhtiö Metso kertoo tilinpäätöstiedotteessaan, että markkina-aktiviteetti kaivosteollisuudessa oli odotusten mukaisesti tasaista edelliseen neljännekseen verrattuna. Saadut laitetilaukset kuitenkin laskivat vertailukaudesta 14 prosenttia ensisijaisesti isojen tilausten pienemmän määrän vuoksi.

Kivenmurskausmarkkinoilla heikko kysyntä alkoi parantua neljänneksen loppua kohti. Siten molempien segmenttien tilaukset laskivat, ja konsernin saadut tilaukset olivat yhteensä 1,2 miljardia euroa verrattuna vertailukauden 1,4 miljardiin euroon.

Konsernin liikevaihto laski viime vuoden 1,36 miljardista eurosta 1,34 miljardiin euroon, mikä yhtiön mukaan johtui kivenmurskaus-segmentin liikevaihdon laskusta. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi kahdeksan prosenttia, kun taas laiteliiketoiminnan liikevaihto laski 11 prosenttia.

Kuva: Metso Oyj.

Oikaistu käyttökate nousi edellisvuoden 210 miljoonasta eurosta 225 miljoonaan euroon. Kannattavuus parani mineraalit-segmentissä ja pysyi vakaana kivenmurskaus-segmentissä. Liikevoitto kasvoi ja oli 200 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 183 miljoonaa euroa.

Analyytikoiden konsensusodotus liikevoitolle oli 203 miljoonaa euroa, joten tuloskasvu oli odotusten mukainen.

Kaksijakoiset kysyntänäkymät

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo kertoo, että Metson suoritus oli edelleen vahva neljännellä neljänneksellä, vaikka liikevaihto laski vaihtelevassa markkinaympäristössä hieman edellisvuodesta.

”Kaivosteollisuuden kysyntä pysyi vakaana vuoden loppupuolella. Asiakkaiden tasaiset tuotantomäärät vaikuttivat osaltaan Mineraalit-segmentin palveluliiketoiminnan tilausten positiiviseen kehitykseen. Vaikka Mineraalit-segmentin laitetilaukset jäivät tällä neljänneksellä vertailukauden korkeaa tilauskertymää pienemmiksi, tarjouspyyntöjen määrä jatkui edelleen hyvällä tasolla”, Vauramo toteaa.

Kivenmurskausmarkkinoilla on hieman toisenlaiset tunnelmat, toimitusjohtaja kertoo.

”Kivenmurskausmarkkinat olivat odotetusti edelleen heikommat kuin edellisvuonna. Tämä näkyi matalampana tilauskertymänä neljännellä neljänneksellä, vaikkakin aktiviteetti lisääntyi edelliseen neljännekseen verrattuna kausiluonteisen kysynnän ansiosta.”

Vauramon mukaan Metso saavuti merkittävää edistystä strategisilla painopistealueillaan, ja Planet Positive -tuotteiden myynti kasvoi 18 prosenttia edellisvuodesta lähes 1,5 miljardiin euroon, mikä on 27 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.

”Planet Positive -tuotteiden kysyntä on edelleen vahvaa, ja uusiin Planet Positive -tilauksiin sisältyi akkumineraalien käsittelylaitoksia, kuten litiumhydroksiditehdas, ja kokonaisvaltainen kestävän kehityksen mukainen hienonnuspiirikonsepti. Lisäksi esittelimme vuoden aikana useita uusia Planet Positive -tuotteita, jotka liittyvät esimerkiksi akkumineraaliprosesseihin, kierrätykseen sekä prosessien optimointiin ja käytettävyyteen”, toimitusjohtaja kertaa.

Vuonna 2023 Metso jatkoi liiketoimintaportfolionsa selkeyttämistä ja yhtiö ilmoitti suunnitelmasta luopua kahdesta aiemmin Metallit-segmenttiin kuuluneesta liiketoiminnasta. Nämä liiketoiminnat on raportoitu lopetettuina liiketoimintoina kolmannesta neljänneksestä lähtien, ja prosessi niiden myymiseksi on käynnissä, Vauramo kertoo.

Yritysostoja suunnitelmissa

Metso hakee myös kasvumahdollisuuksia yritysostojen avulla ja se teki viime vuonna kolme pientä yritysostoa. Uusia yritysostoja on tulossa.

”Vuonna 2024 kartoitamme edelleen uusia mahdollisuuksia markkina-asemamme vahvistamiseksi sekä kestävän kehityksen mukaisen tarjoamamme ja digitaalisten ratkaisujen laajentamiseksi”, Vauramo toteaa.

Metso odottaa maailmanlaajuisen energiamurroksen aiheuttaman infrastruktuurin ja mineraalien jatkuvan kysynnän tukevan asiakastoimialoja. Toisaalta taloudellinen ja geopoliittinen kehitys voi kuitenkin vaikuttaa asiakkaidemme päätöksentekoon, toimitusjohtaja varoittaa.

Metso nostaa lähiajan näkymiään kivenmurskaus-segmentin osalta.

Metso odottaa markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla mineraalit-segmentissä ja paranevan kivenmurskaus-segmentissä. Aiemmin julkaisemissa näkymissään Metso odotti yleisen markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla sekä mineraalit- että kivenmurskaus-segmenteissä.

Metso hyötyy pitkällä aikavälillä akkumetallien kasvusta liikenteessä ja laitekantojen sähköistyessä. Akkumetallien kysyntä on kovassa kasvussa. Se tarkoittaa huomattavia investointeja kaivosteollisuuteen.

Metso on tänä vuonna lanseerannut uusia akkumetallien käsittelyyn tarkoitettuja ratkaisuja ja investoi uuteen kapasiteettiin eri puolilla maailmaa. Viime heinäkuussa Metso ja kanadalainen Avalon allekirjoittivat aiesopimuksen akkumineraaleja tuottavan litiumtuotantolaitoksen rakentamisesta Kanadan Ontarioon.

Konepajayhtiön osake kipusi perjantaina lähes 9,0 prosenttia tilinpäätösraportin siivittämänä.

Kommentoi
Ylös
>