Tiedotteet

Nightingale Healthille viranomaishyväksyntä Singaporessa

Sopimuksen myötä Nightingale Healthin teknologia tuodaan saataville Kaakkois-Aasian alueelle.

Terveysriskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisevän terveyden ratkaisuja tarjoava Nightingale Health on saanut viranomaishyväksynnän Singaporen Health Sciences Authoritylta (HSA), joka säätelee lääkinnällisiä laitteita ja muita terveydenhuollon tuotteita. Tämä ensimmäinen viranomaishyväksyntä Singaporessa kattaa kahdeksan terveydenhuollossa yleisesti käytettyä veren merkkiainetta: kokonaiskolesterolin, HDL-kolesterolin, LDL-kolesterolin, triglyseridit, apolipoproteiini A1:n, apolipoproteiini B:n, glukoosin ja kreatiniinin.

Nightingale Health ilmoitti marraskuussa 2023 solmineensa yhteistyösopimuksen Singaporen johtavan diagnostiikkapalvelujen tarjoajan Innoquest Diagnosticsin kanssa. Sopimuksen myötä Nightingale Healthin teknologia tuodaan saataville Kaakkois-Aasian alueelle.

Nyt saatu viranomaishyväksyntä on tärkeä askel kohti Nightingale Healthin verianalyysipalveluiden kaupallista lanseeraamista alueella.

HSA:n hyväksyntä perustuu lääkinnällisille laitteille asetettujen suorituskykyvaatimusten arviointiin, ja hyväksynnän saaminen tarkoittaa, että Nightingale Healthin verianalyysi täyttää asetetut laatua, turvallisuutta ja vaikuttavuutta koskevat tiukat vaatimukset.

Nightingale Healthin kyky noudattaa maailman tiukimpiin lukeutuvia terveydenhuollon sääntelyvaatimuksia osoittaa yhtiön teknologian soveltuvuuden terveydenhuollossa säännöllisesti tehtäviin verikokeisiin. Vaatimusten täyttäminen osoittaa yhtiön teknologian olevan yhtä tarkka kuin muut laajassa käytössä olevat mittausmenetelmät, Nightingale esittää.

Lisäksi Nightingale Healthin verianalyysi on kattavampi kuin perinteisesti tehtävät verikokeet. Se tuottaa veren merkkiainetulosten lisäksi samasta verinäytteestä samalla mittauksella myös riskiarvion usealle krooniselle sairaudelle ja siten mahdollistaa ennaltaehkäisevien ja kestävämpien terveydenhuoltojärjestelmien rakentamisen.

”Olemme iloisia ensimmäisestä viranomaishyväksynnästä Singaporessa ja odotamme innolla verianalyysiteknologiamme lanseerausta yhteistyössä Innoquest Diagnosticsin ja Pathology Asian kanssa. Nightingale Healthin teknologian käyttö säännöllisesti perusterveydenhuollossa tehtävissä verikokeissa tuo huomattavaa lisäarvoa ja auttaa rakentamaan ennaltaehkäiseviä ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä. Teknologiamme tuottaa rutiinisti mitattavien veren merkkiaineiden pitoisuudet ja tarjoaa samanaikaisesti myös riskiarviot usealleyleiselle krooniselle sairaudelle, molemmat yhdestä ja samasta verinäytteestä”, sanoo Teemu Suna, Nightingale Healthin toimitusjohtaja ja perustaja.

Sunan mukaan Nightingale teknologia kasvattaa terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuutta mahdollistamalla ennaltaehkäisevien toimenpiteiden soveltamisen laajassa mittakaavassa ja tarkkuustasolla, joka ei ole aiemmin ollut mahdollista.

”Teknologiamme on jo käytössä Suomessa säännöllisesti tehtävissä terveystarkastuksissa kattaen 30 prosenttia suomalaisesta työikäisestä väestöstä. Ensimmäinen viranomaishyväksyntä Singaporessa on osoitus siitä, että ainutlaatuisen teknologiamme korkea laatu ja suorituskyky tunnustetaan viranomaisten toimesta kansainvälisesti”, Suna jatkaa.

Kommentoi
Ylös
>