Osakeanalyysit

Pankit jyräävät osakesijoittajan listojen listalla

Olemme aika ajoin kirjoittaneet listojen listasta. Tällä kertaa se on laadittu kolmen vakiintuneen osakelistauksen pohjalta.

Listojen listan TOP 10. Laajempi lista ja tulkinta jäljempänä.

Nämä kolme elementtiä, jotka vaikuttavat listojen listalla sijoittumiseen, ovat analyysiyhtiö Inderesin mallisalkku ja suositukset, sijoitussivusto Sijoittaja.fi:n Osaketyökalu Suomen pisteytys sekä kokeneen sijoittajan ja yhtiöitä analysoivan Seppo Sinisaaren niin sanottu Sergion lista.

Sukelletaan ensiksi Inderesin salkkuun. Yhtiö julkaisi kiintoisan videon menestyssalkun tilanteesta 24.1.2024. Samassa yhteydessä kerrottiin, että analyytikoista Sauli Vilén jää pois salkunhoitotiimistä ja tilalle nousee Rauli Juva. Salkkua hoitavat myös Juha Kinnunen ja Atte Riikola.

Salkun alkuperäisiä hoitajia ovat olleet Inderesin perustajat Mikael Rautanen, Vilén ja Kinnunen.

Salkku on ollut menestys jopa noin 17 prosentin vuosituotolla vajaan 13 vuoden aikana, mutta vuosi 2022 oli vaikea kasvuyhtiöiden pakittaessa pörssissä koronnousun seurauksena. Menneen vuoden 2023 isoimmaksi virheeksi mallisalkussa analyytikot nimeävät moottoriurheilun tukkukauppa Duellin, joka on jo myyty salkusta.

Kokonaisuudessaan tiimi oli melko tyytyväinen salkun 3,7 prosentin kehitykseen vuonna 2023, kun painorajoitettu OMX Helsinki Cap -tuottoindeksi tuotti -0,6 prosenttia.

Toukokuussa 2011 perustettu 50 000 euron oikea salkku on noussut aloituksesta 661 prosenttia 380 710 euroon eli tuottanut vuositasolla 17,1 prosenttia vuodessa. Tuotto on todella kova.

Inderes pyrkii löytämään salkkuunsa ensisijaisesti niin sanottuja kestävän kilpailuedun arvonluontiyhtiöitä, jotka kasvattavat tulostaan pitkällä aikavälillä.

Inderesin tiimi Atte Riikola (vas.), Rauli Juva ja Sauli Vilén analysoimassa mallisalkun kehitystä tammikuussa, kuvasta puuttuu etänä keskusteluun osallistuva Juha Kinnunen. Kuvaleike: Inderes

Listojen listalla yhtiö on saanut Inderesin osalta pisteitä 10-30, jos osake sisältyy mallisalkkuun. 30 pistettä tulee, jos Inderes on antanut mallisalkun yhtiölle osta-suosituksen. Jos suositus on lisää, pisteitä ropisee 20. Jos suositus on jokin muu, mutta yhtiö sisältyy mallisalkkuun, pisteitä tulee 10.

Kaikki mallisalkun 16 yhtiötä eivät siis näy listojen listan 22 osakkeen taulukossa. Myös mallisalkkuun kuulumattomat pörssiyhtiöt, jotka ovat saaneet analyysiyhtiöltä osta-suosituksen, saavat 10 pistettä.

Inderesin salkun viimeisin ostos helmikuussa 2024 on Neste ja myynti Harvia. Huomionarvoista on, että kovilla viime vuosien kasvuyhtiöillä Revenio, Talenom ja Harvia on analyysiyhtiöltä tällä hetkellä myy- tai vähennä-suositus.

Sijoittaja.fi:n osaketyökalu uudistui

Sijoitussivusto Sijoittaja.fi pisteyttää sekä suomalaisia että kansainvälisiä osakkeita sivuston yrittäjän, KTM Timo Heikkilän kehittämän algoritmin mukaan. Algoritmilla on Heikkilän mukaan ollut melkoisen hyvä osumatarkkuus.

Pisteytys perustuu kuuteen pääfaktoriin: momentti, kokonaisriski, laatu, arvo, kasvu ja osinko. Heikkilä kertoo, että pisteytystä on kehitetty eteenpäin ja viittaa artikkeliin 1.2.2024, ote:

”Uudistuneissa osaketyökaluissa yksittäisten faktoreiden pisteytys pysyy ennallaan, mutta jatkossa pisteiden painotus kokonaispisteitä laskettaessa on dynaaminen eli se elää markkinatilanteen mukaan. Tämä siis tarkoittaa sitä, että osakkeiden kokonaispisteet heijastelevat jatkossa paremmin alla olevan markkinan kehitystä.”

Tämän lisäksi pisteytys huomioi yrityksen toimialan.

”Aiemmin Osaketyökalu on laskenut osakkeiden kokonaispisteet samalla tavalla kaikille sektoreille. Jatkossa painot poikkeavat hieman sektoreittain. Esimerkiksi teknologiaosakkeiden pisteytyksessä painotetaan enemmän kasvua ja teollisuussektorin osakkeissa laatua.”

Pitkäaikaisia osaketutkijoita, Timo Heikkilä Hailuodosta (vas.) ja Seppo Sinisaari Lahdesta. Kuvat: Sijoittaja.fi, Piksu.net

Sinisaaren listaus kiinnittää huomiota nouseviin sarjoihin

Kolmantena listana listojen listalla on KTM Seppo Sinisaaren ylläpitämä osakelistaus, joka löytyy hänen kotisivuiltaan kohdasta Stock Analysis Tool –> Top 10 Rankings Dashboard (Total Points), sekä Piksu.net -sijoitussivustolta nimellä Sergion lista.

Sinisaari on tehnyt myös videoesittelyn listastaan ja osakeseurannastaan.

Sinisaaren listalla osake saa pisteitä kymmenen osa-alueen perusteella riippuen siitä, miten osake pärjää muita osakkeita vasten kullakin mittarilla. Esimerkkejä mittareista (myönteisistä ominaisuuksista, joista pisteitä kertyy) ovat osakekohtaisen tuloksen ja osingon nousevat sarjat usean vuoden ajalta sekä hyvä vapaa kassavirta.

Sinisaari analysoi yritysten raportoituja talouslukuja, joten oikaisut eivät niitä kaunista. Yksi osa-alue kymmenestä on niin sanottu Magic formula, joka määräytyy sijoitetun pääoman tuoton ja E/P-luvun (tulos/hinta) yhteisvaikutuksen mukaan. Eli mitä kannattavampi yritys ja mitä parempi tulos suhteessa pörssikurssiin, sitä parempi.

Sinisaaren seuranta osoittaa, että hänen oma salkkunsa on kehittynyt useimpina vuosina 2003-2023 huomattavasti paremmin kuin vertailuindeksi, joten hänen näkemyksensä ovat varteenotettavia. Tosin vertailuindeksi on Suomen indeksi ja salkussa on myös USA:n ja Ruotsin osakkeita, mutta se ei muuta koko kuvaa Sinisaaren sijoitusmenestyksestä.

Isoimpia osakkeita hänellä ovat tällä hetkellä Sampo, Apple (US), Atlas Copco (SWE), Marimekko, Kone, Puuilo, Titanium, Mycronic (SWE), Harvia ja Veteranpoolen (SWE).

Listojen listalla kotimainen pörssiyhtiö saa kultakin osa-alueelta (Inderes, Sijoittaja.fi, Sergio) 0-30 pistettä. Nämä pisteet lasketaan yhteen ja tämä pistemäärä määrää listojen listan sijoituksen. (x = sisältyy Inderesin mallisalkkuun)

Kuten listojen listalta havaitaan, pankit sijoittuvat erittäin hyvin. Se ei ole ihme, sillä ne takovat tällä hetkellä, korkojen nousun myötä, erittäin kovaa tulosta suhteessa pääomiinsa ja pörssiarvoihinsa sekä jakavat erinomaista osinkoa.

Pankkien lisäksi listalle yltää todella monen eri alan eri kokoisia yhtiöitä. Useimmille niistä on yhteistä hyvä kannattavuus ja näkymät, pidemmän ajan kehitystrendi, kohtuullinen arvostus sekä jutun alussa mainittu niin sanottu kestävä kilpailuetu. Useimmilla on myös merkittävää kansainvälistä liiketoimintaa, eli Suomessa kasvun rajat ovat tulleet vastaan.

Listojen listaa tulkittaessa on huomattava, että kolme lähtölistaa eivät sisällä Helsingin pörssin päämarkkinan ja varsinkaan First North -markkinan osakkeita kaiken kattavasti. Siksi pienet yhtiöt eivät nouse yhtä helposti listojen listan kärkeen kuin isot.

Listojen listalle ja pisteytykseen on otettu mukaan vain Suomessa noteerattuja kotimaisia pörssiyhtiöitä, vaikka kaikki jutussa mainitut toimijat analysoivat myös ulkomaisia osakkeita.

Lopuksi

Tiedän, että minulta kysytään, mitä muita osakkeita listalla on taulukon osakkeiden jälkeen. Jos listaa jatketaan, kokonaispisteytyksessä seuraavina tulevat Taaleri, EQ, Consti, Huhtamäki, Konecranes, Kamux, KH Group, Terveystalo, TietoEvry, Remedy Entertainment, CapMan ja Admicom.

Nämä kaikki saavat listojen listalla vähintään 20 pistettä.

Yhtiöitä, jotka saavat 12-20 pistettä, ovat Viking Line, Tecnotree, Mandatum, Atria, Siili Solutions, Talenom, Alma Media, Apetit, Incap, Lassila & Tikanoja, Fiskars, Evli, Kone, Kesko ja Sampo.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>