Yritysuutiset

Pörssistä poistuva Uponor kasvaa vakuuttavasti rapakon takana

Uponorin kasvu oli vahvaa Pohjois-Amerikassa viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Uponor

Uponor-konsernin liikevaihto vuoden kausiluonteisesti hiljaisella viimeisellä neljänneksellä oli 278 miljoonaa euroa, kasvaen vertailukaudesta 0,4 prosenttia tai 3,9 prosenttia oikaistuna Uponor Infra -divisioonan rakenteellisilla muutoksilla. Orgaaninen liikevaihdon kasvu valuuttakurssimuutokset huomioiden oli 7,9 prosenttia.

Rakennusaktiivisuus Uponorin ydinmarkkinoilla jatkui kokonaisuudessaan vaisuna vuosineljänneksen aikana. Vaikka Euroopan keskeisten markkinoiden hidastuminen jatkui, jotkin Yhdysvaltojen rakentamisen indikaattorit osoittivat vakaantumisen merkkejä.

Toimitusjohtaja Michael Rauterkus kertoo, että rakenteellisten muutosten negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 44 miljoonaa euroa sisältäen kaukolämpöliiketoiminnan myynnin ja Tanskan Middelfartissa sijainneen tuotantolaitoksen sulkemisen.

Yhtiön mukaan markkinoiden alhaisempi aktiivisuus vaikutti edelleen negatiivisesti Euroopan talotekniikan liiketoiminnan ja Uponor Infran liikevaihdon kehitykseen.

Taulukko: Uponor Oyj.

”Muutosohjelman määrätietoinen toteuttaminen vuoden 2023 aikana tuki vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin kehitystä. Se ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan Euroopan markkinoiden vaisua aktiivisuutta”, Rauterkus toteaa.

Yhtiön kannattavuuden kannalta keskeisin Pohjois-Amerikan talotekniikan liiketoiminta kasvoi 136 prosenttia vertailukauden tasosta. Divisioonan liikevaihtoa tukivat panostukset kysynnän luomiseen.

Myös kannattavuus on rapakon takana hyvissä kuosissa. Pohjois-Amerikan talotekniikan vuoden 2023 liikevoitto ylsi kaikkien aikojen ennätykseen vahvan operatiivisen suorituskyvyn ja kustannussäästöjen tukemana, Rauterkus kertoo.

Vertailukauden liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti Uponoriin vuoden 2022 lopussa kohdistunut kyberhyökkäys.

Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden 11,0 miljoonasta eurosta 27,6 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali nousi 4,0 miljoonasta eurosta 9,9 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien negatiivinen nettomäärä oli 26,8 miljoonaa euroa, 23,6 miljoonaa euroa liittyy strategisiin projekteihin ja transaktiokuluihin. Uponoriin vuoden 2022 lopussa kohdistunut kyberhyökkäys vaikutti negatiivisesti vertailukauden kannattavuuteen.

Georg Fischer AG (GF) on hankkinut julkisella ostotarjouksella yli 90 prosenttia kaikista Uponorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. GF on marraskuussa jättänyt Suomen kauppakamarin lunastuskomitealle hakemuksen osakeyhtiölain mukaisen pakkolunastuksen aloittamiseksi jäljellä olevien osakkeiden osalta.

GF on ilmoittanut aikovansa poistaa Uponorin osakkeet Nasdaq Helsinki Oy:stä heti, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista.

Koska Georg Fischer käynnistämä vähemmistöosakkeiden lunastusprosessi on meneillään ja Uponorin osakkeet ovat poistumassa pörssilistalta, Uponor ei julkaise ohjeistusta vuodelle 2024.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2023. Tämä poikkeaa Uponorin pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista, joiden mukaan yhtiön tavoitteena on kasvava vuotuinen osingonjako.

Kommentoi
Ylös
>