Purmon IR-sivut

Purmo Group paransi tuloskuntoaan odotetusti

Yhtiön tehostamisohjelma näkyy Purmon viivan alla, vaikka liikevaihto on laskussa.

Purmo konttori

Purmo Group julkisti tiistaiaamuna viime vuoden loka-joulukuun tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto laski 15 prosenttia vertailukaudesta 175 miljoonaan euroon. Liikevaihdon orgaaninen lasku oli 14 prosenttia.

Climate Products & Systems -divisioonan liikevaihto laski 17 prosenttia 135 miljoonaan euroon ja Climate Solutions -divisioonan liikevaihto laski yhdeksän prosenttia 40 miljoonaan euroon.

Oikaistu käyttökate parani 30 prosenttia viime vuoden 16,3 miljoonasta eurosta 21,1 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökatemarginaali parani merkittävästi ja oli 12,1 prosenttia, kun vuotta aiemmin se oli 7,9 prosenttia. Parannusta tukivat vahva marginaalien hallinta ja Accelerate PG -ohjelman hyvä suoritus.

Tulos oli vuoden alussa julkaistun Purmon ohjeistuksen mukainen. Analyysitalo Inderes odotti viime vuoden viimeiseltä vuosineljännekseltä 22 miljoonan euron oikaistua käyttökatetta, joten tuloskasvu oli jokseenkin odotetun mukaista.

Yhtiön strategian nopeuttamiseen tähtäävän Accelerate PG -ohjelman oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset olivat 30,1 miljoonaa euroa, josta 6,4 miljoonaa euroa oli neljännelle neljännekselle kohdistuvaa oikaistun käyttökatteen parannusta.

Divisioonien tilanteet poikkeavat toisistaan

Purmon toimitusjohtaja John Peter Leesi kertoo, että vuoden 2023 viimeinen neljännes oli vahva. Hänen mukaansa oikaistun käyttökatteen 30 prosentin nousu loka-joulukuussa on vahva saavutus vuonna, jolloin yhtiö näki heikkoa kysyntää, johtuen pääosin asiakkaidemme varastojen purkamisesta ja markkinoiden sekä avaintuoteryhmiemme korjausliikkeistä.

Viime vuoden lopussa myös yhtiön tase oli vahvistunut, mikä antaa tilaa yrityskauppamahdollisuuksien toteuttamiselle, Paasi kertoo.

Neljännellä neljänneksellä Climate Products & Systems -divisioonassa markkinat säilyivät heikkona.

”Asuinrakennusten osalta sekä uudis- että peruskorjausrakentaminen eivät kumpikaan näyttäneet parantumisen merkkejä, vaikka näimme joidenkin markkinoiden tasaantuvan loppuvuotta kohden. Divisioona saavutti kuitenkin 33 prosentin parannuksen oikaistulle käyttökatteelle neljänneksen aikana”, Leesi kertoo.

Climate Solutions -divisioonassa puolestaan pitkän laskusuhdanteen jälkeen markkinat Italiassa piristyivät loppuvuotta kohden, Leesi toteaa. Myös liiketoiminnot Ranskassa ja Brasiliassa kasvoivat vahvasti neljänneksen aikana osoittaen yhtiön ratkaisumyyntistrategian toimivuuden.

Leesin mukaan vahvat marginaalin hallinnan toimenpiteet jatkuivat divisioonassa. Tämän seurauksena oikaistu käyttökate kasvoi 13 prosenttia neljänneksen aikana viime vuoteen nähden ja oikaistu käyttökatemarginaali kasvoi 3,5 prosenttiyksikköä.

”Vuonna 2023 molemmat divisioonat jatkoivat keskittymistä strategiaamme, joka pohjautuu ratkaisujen ja järjestelmien tarjontaan läpi avainmarkkinoidemme”, toimitusjohtaja toteaa.

Odotuksissa tuloksellisesti parempi vuosi

Vuoden 2024 oikaistun käyttökatteen Purmo odottaa asettuvan samalle tai korkeammalle tasolle vuoteen 2023 nähden, jolloin se oli 92,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan jälleenmyyjien varastotasot ovat tasoittuneet, ja matalammat korot tukevat odotuksia markkinoiden asteittaisesta elpymisestä. Vahvat marginaalien hallinnan toimenpiteet, jotka jatkuvat vuonna 2024, luovat varmuutta yhtiön taloudelliselle ohjeistukselle.

Lisääntyneillä geopoliittisilla riskeillä ja korkealla yleisellä epävarmuudella voi kuitenkin olla vaikutusta Purmo Groupin ydinmarkkinoihin.

Strategian nopeuttamiseen tähtäävä Accelerate PG -ohjelma tuottaa yhtiön mukaan parannuksia suunnitelmia nopeammin ja tukee edelleen Purmo Groupin näkymiä vuodelle 2024. Tämän seurauksena yhtiö päivittää ohjelman tavoitteita.

Kumulatiiviset kohdistetut, oikaistun käyttökatteen parannukset ovat 50 miljoonaa euroa, kun aikaisemmin ne olivat yli 40 miljoonaa euroa, ja ne odotetaan saavutettavan vuoden 2024 loppuun mennessä. Ohjelman tavoitteena ovat myös kumulatiiviset nettokäyttöpääoman parannukset, jotka ovat 45 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä. Aikaisemmin nettokäyttöpääoman tavoitteet olivat yli 30 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>