Markkinakommentit

Strategi: Osakkeet tarjoavat jatkossakin hyviä tuottoja

Alueista vain Yhdysvalloissa osakkeet ovat pitkän aikavälin keskiarvoa kalliimpia P/E-kertoimella mitattuna, muistuttaa Nordean päästrategi Antti Saari.

Osakemarkkinat ovat nousseet viimeisen vuoden aikana vahvasti erityisesti USA:ssa. Maan S&P 500 indeksi on kivunnut vuodessa lähes 22 prosenttia. Samalla ovat arvostuskertoimet amerikkalaisosakkeissa nousseet.

Kuitenkin arvostuskertoimet ovat historiallisen korkeita vain Yhdysvalloissa, kertoo Nordean päästrategi Antti Saari.

”Eri alueita tarkastellessa oikeastaan vain USA näyttää selvästi keskimääräistä kalliimmalta”, hän toteaa pankin viikkokatsauksessa.

Saaren mukaan kansainvälisten osakkeiden arvostuskertoimet eivät viime vuoden reippaasta kurssinoususta huolimatta ole karanneet käsistä, vaan ovat vain hieman pitkän aikavälin keskiarvonsa yläpuolella. Muiden kuin Yhdysvaltojen alueiden P/E-kertoimet ovat joko keskiarvossaan tai hieman sen alla.

Esimerkiksi kotimaisten osakkeiden arvostus on nyt selvästi alle historiallisen tason.

Saaren mukaan Yhdysvaltain korkeaan arvostukseenkin on joitain hyviä ja vähemmän hyviä syitä.

”Ensimmäisiin kuuluu maan yhtiöiden parantunut kannattavuus. Tämä liittyy osittain Trumpin hallinnon veroaleen, jonka myötä yhtiöt ja niiden omistajat saavat pitää suuremman osan voittovaroistaan. Yhtiöiden uudelleen investoimat edellisten tilikausien voitot tuottavat tämän myötä niin ikään aiempaa
parempaa kasvua verojen jälkeisessä tuloksessa, mikä on omiaan myös nostamaan arvostusta. Lisäksi Yhdysvaltain talouden muita parempi suorituskyky parantaa niin ikään maassa toimivien yritysten tuloskuntoa ja kasvunäkymiä”, sijoitusstrategi luettelee.

Toisaalta amerikkalaisosakkeiden parempi kannattavuus on myös seurausta vahvan kannattavuuden teknologiayhtiöiden merkityksen noususta. Se tuo mukanaan riskin.

”Tämä on samalla USA:n arvostuksen kiristymisen syistä se huolestuttavampi, sillä pörssin keskittyminen kasvattaa myös hajautettujen salkkujen riskejä. Tämä huoli ei kuitenkaan ole mielestämme vielä suuren suuri, sillä samalla etenkin teknologia-alan kasvunäkymät ja kannattavuus ovat parantuneet muita aloja enemmän. Tämä näkyy myös toimialojen välisissä arvostuskertoimien eroissa. On myös hyvä huomata,
että IT-alan osakkeet ovat tavallisestikin jonkin verran muita aloja kalliimpia, joskin ero on viime aikoina kasvanut ainakin osin edellä mainituista syistä.”

Kokonaisuutena tarkastellen osakkeiden arvostus ei Saaren mukaan aiheuta suurta huolta.

”Pikemminkin päinvastoin: osakemarkkinoilta on lukujen valossa jatkossakin luvassa hyviä, joukkolainoja parempia tuottoja”, hän ennustaa.

Saaren mukaan Yhdysvaltojen ja IT-alan osalta voi sijoittaja olla hieman, mutta vain hieman, huolestuneempi.

”Näidenkin osalta hyvä kasvu jatkossa todennäköisesti osoittaa tämänhetkiset arvostuskertoimet ainakin pääpiirteittäin perustelluiksi.”

Huolestuneempiakin äänenpainoja on esiintynyt.

Hahastoyhtiö GMO:n toisen perustajan ja kokeneen sijoitusstrategin, Jeremy Granthamin mukaan Yhdysvaltain osakkeet ovat yliarvostettuja, taantuma on tulossa ja odotukset tekoälyn voittokulusta ovat ylioptimistisia. Grantman suosittelee yhdysvaltalaisten osakkeiden välttämistä.

”Ne ovat lähes naurettavan paljon kalliimpia kuin muu maailma. Osakemarkkinoilla tulee olemaan vaikea vuosi”, hän varoittaa.

Kommentoi
Ylös
>