Talouden trendit

Finnwatch: Nämä veroparatiisit houkuttelevat varakkaita suomalaisia

Muutamat veroparatiisit vetävät edelleen puoleensa varakkaita maastamuuttajia, kertoo Finnwatchin seurantaraportti.

Sveitsi järvi maisema veroparatiisi
Euroopan Unioniin kuulumaton Sveitsi on Euroopan veroparatiisi.

Yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch on julkistanut seurantaraportin, jossa tarkastellaan Tilastokeskuksen aineistoihin pohjautuen vuosina 2019–2022 tapahtuneita maastamuuttoja kohdemaittain ja omaisuustuloluokittain.

Raportin mukaan paljon omaisuustuloja saaneet muuttavat Suomesta huomattavasti muita useammin Sveitsin, Singaporen ja Arabiemiraattien kaltaisiin veroparatiiseihin.

Yli 50 000 euroa vuodessa omaisuustuloja saaneiden muutot suuntautuivat huomattavasti muita useammin muun muassa Sveitsiin, Singaporeen, Arabiemiraatteihin, Luxemburgiin ja Kyprokselle. Nämä veroparatiisit eivät verota sijoitusomaisuuden myyntivoittoja kuin poikkeustapauksissa.

Selvityksen tulokset viittaavat siihen, että verosuunnittelulla on vaikutusta muuttokohteiden valintaan.

”Suomen lainsäädännön puutteet kannustavat muuttamaan veroparatiisiin ennen omaisuuden realisointia. Näin toimimalla erittäin varakas henkilö voi välttää kokonaan sijoitusomaisuuden myynnistä normaalisti perittävät verot”, kertoo Finnwatchin veroasiasiantuntija Saara Hietanen.

Verovapaita erityisvero-ohjelmia houkuttimina

Todennäköisyys sille, että suuria omaisuustuloja saanut valitsi muuttokohteekseen juuri Sveitsin, Singaporen, Arabiemiraatit, Luxemburgin tai Kyproksen, oli seurantaraportin mukaan 4–7-kertainen pienempituloiseen maastamuuttajaan verrattuna.

Suuria omaisuustuloja saaneet suosivat myös maita, jotka houkuttelevat varakkaita maahanmuuttajia tuloja osin tai kokonaan verotukselta vapauttavien erityisvero-ohjelmien avulla. Tällaisia maita ovat muun muassa Espanja ja Ranska.

”Maiden välinen verokilpailu varakkaista maahanmuuttajista on käynyt aggressiiviseksi”, Hietanen toteaa. 

Etenkin Sveitsi on kasvattanut suosiotaan varakkaiden muuttokohteena. Helsingin Sanomat kertoi viime joulukuussa, että maahan on viime vuosina muuttanut Suomesta moni talouselämän vallankäyttäjä. Sveitsiin on muuttanut esimerkiksi UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen, Nesteestä eläköitynyt toimitusjohtaja Matti Lievonen sekä Sammon pääjohtajana toiminut Kari Stadigh.

Kaikille yritysjohtajilla on kertynyt Suomeen kymmenien miljoonien eurojen arvoiset verotettavat ansio- ja pääomatulot. Sveitsissä tuloverotus on Suomea alhaisempaa eikä Suomi voi verottaa Sveitsissä asuvien entisten toimitusjohtajien suuria lisäeläkkeitä.

Portugalin suosio sen sijaan on romahtanut: siinä missä Portugaliin suuntasi aiemmalla vuosien 2014–2018 muutot kattaneella tarkastelukerralla peräti 12,2 prosenttia kaikista suuria omaisuustuloja saaneista maastamuuttajista, nyt Portugalin valitsi kohdemaaksi enää 1,4 prosenttia samaan tuloryhmään kuuluneista muuttajista. 

Portugalin suosion romahdus johtuu verosopimuksen päättymisestä.

”Pelkkä etelän lämpö ei riitä houkuttelemaan varakkaimpia muuttajia. Portugalin suosio muuttokohteena romahti Suomen irtisanottua poikkeuksellisia veroetuja tarjonneen verosopimuksen”, sanoo Hietanen.

Suomi irtisanoi Suomelle epäedullisia ehtoja sisältäneen vanhan verosopimuksen vuonna 2018, minkä seurauksena maat ovat olleet vuodesta 2019 asti verosopimuksettomassa tilassa. Tällä on ollut kiristävä vaikutus monien tulotyyppien verotukseen.

Verosopimuksilla voidaan paikata veromenetyksiä

Finnwatchin mukaan Portugalin tilanne osoittaa, että yksittäiseen maahan liittyviä isoja verotusongelmia voidaan ratkoa verosopimuksia muuttamalla tai tarvittaessa irtisanomalla. Yksittäisillä verosopimuksilla ei kuitenkaan voida paikata verosuunnittelusyistä tapahtuvan maastamuuton aiheuttamia veromenetyksiä, sillä maastamuuttajan on usein helppo löytää tilalle toinen kohdemaa.

Finnwatchin mukaan tehokkain keino veromenetysten torjumiseen olisi monissa verrokkimaissa yleisen arvonnousuveron käyttöönotto. Arvonnousuveron avulla on mahdollista saattaa Suomessa asumisaikana kerrytetyt omaisuuden arvonnousut veronalaiseksi siinäkin tapauksessa, että verovelvollinen muuttaa ulkomaille ennen omaisuuden realisointia. 

Finnwatch katsoo, että Suomen tulisi lisäksi pyrkiä edistämään myyntivoitto- ja muun pääomatuloverotuksen yhtenäistämistä kansainvälisen minimiveron käyttöönotolla. Näillä verolajeilla käytävän verokilpailun suitsimisesta EU-tasolla tulisi järjestön mukaan keskustella myös eurovaalien alla.

Sveitsi houkuttelee varakkaiden suomalaisten yksityishenkilöiden lisäksi myös yrityksiä.

PwC:n vuoden 2023 EMEA Private Business Attractive Indexista käy ilmi, että Sveitsi on Euroopan vetovoimaisin maa yksityisesti omistettujen yritysten kannalta jo kolmatta vuotta peräkkäin. Suomi piti kahdeksannen tilansa ja Ruotsi nousi sijalle kaksi.

Kommentoi
Ylös
>