Wetterin IR-sivut

Wetteri karsii rönsyjään ja keskittyy vahvemmin ydinliiketoimintaansa

Wetteri myy Suomen koulutusliiketoimintayhtiönsä Management Institute of Finland MIF Oy:n ja Tieturi Oy:n.

Autotalo Wetteri kasvaa yrityskaupoilla. Yhtiö ilmoitti joulukuussa 2022 ostavansa E. Hartikaisen autoliiketoiminnan Itä-Suomesta ja Kainuusta. Maaliskuussa 2023 yhtiö kertoi AutoPalin-liiketoiminnan ostosta Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta. Kuva: Wetteri, tiedotteet.

Helsingin pörssin autoliike Wetteri myy Suomen koulutusliiketoimintayhtiönsä Tieturi Oy:n ja Management Institute of Finland MIF Oy:n. Ostajana on työelämäkoulutuksiin keskittyvä Professio Finland Oy.

Yrityskaupan kauppahinta koostuu 5,1 miljoonan euron peruskauppahinnasta sekä täytäntöönpanohetken nettokäyttöpääomalaskelman mukaisesta kauppahinnasta ja siihen täytäntöönpanohetkellä tehtävistä oikaisuista. Täytäntöönpanon yhteydessä ostaja maksaa käteisvastikkeena 40 prosenttia kauppahinnasta sekä 10 prosenttia 30. kesäkuuta.

Kauppahinnan 50 prosentin osalle Wetteri myöntää korollisen lainan, jonka laina-aika on viisi vuotta ja kaksi ensimmäistä vuotta lyhennysvapaita.

Suomen koulutusliiketoimintayhtiöiden myynnillä Wetteri selkiyttää konsernin rakennetta yhtiön strategian mukaisesti. Koulutusliiketoiminta saa jatkuvuutta osana Professio-konsernia, jonka ydinosaamista työelämän koulutuspalvelut ovat.

Koulutusliiketoiminnan yhtiöiden myynneillä ei ole vaikutusta Wetterin taloudelliseen ohjeistukseen.

“Wetterin kunnianhimoisen kasvustrategian tavoitteet ovat autoliiketoiminnan kasvattamisessa. Nyt Wetterin työelämän koulutuspalvelut siirtyvät yrityskaupan myötä Professiolle, jonka ydinliiketoimintaa ja -osaamista nämä nimenomaiset palvelut ovat. Olen vakuuttunut siitä, että tämän kaupan myötä meiltä siirtyvä koulutusliiketoiminta jatkaa entistä vahvempana”, Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula kertoo.

Wetterin strategia perustuu näkemykseen, että autoala on historiansa suurimmassa murroksessa liiketoiminta- ja jakelutiemallien uudistumisen, autoilun sähköistymisen, digitalisaation, kasvavien ympäristövaatimusten sekä teknologioiden kehittymisen myötä. Muutosten edellyttämät investointi- ja kehitystarpeet ajavat alan keskittymistä suurempiin yksiköihin, mihin Wetteri strategiassaan pyrkii.

Yhtiön voimakas kasvutavoite rakentuu vahvasti yritysostoihin orgaanisen kasvun lisäksi.

Wetteri on antanut ennakkotietoja vuoden 2023 oikaistusta liikevoitosta. Konsernin tilintarkastamattoman ennakkotiedon mukaan vuoden 2023 oikaistu liikevoitto on yli 11,7 miljoonaa euroa. Edellisvuonna pro forma oikaistu liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa.

Kaupan täytäntöönpano on ehdollinen osapuolten sopimien täytäntöönpanon edellytysten täyttymiselle. Kaupan täytäntöönpanon, edellytysten täyttyessä, arvioidaan toteutuvan 2.4.2024.

Kommentoi
Ylös
>