Arvo-osakkeet

Aktia on todellinen osinkosijoittajan helmi

Aktia Bank saattaa tarjoilla ensi vuonna omistajilleen poikkeuksellisen korkean osinkotuoton.

Aktian osakekurssissa ei ole tapahtunut dramaattisia muutoksia viime aikoina. Kuva: Koyfin.

Helsingin pörssissä noteerattu Aktia Pankki on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja. Pankin juuret pohjautuvat lähes 200 vuotta vanhaan säästöpankkitoimintaan. Nykyinen Aktia syntyi kahdeksan säästöpankin yhteensulautumisen seurauksena vuonna 1991 eli pankkikriisin aikaan. Vuonna 2009 yhtiö listattiin pörssiin.

Pankki on ollut kasvuhakuinen myös epäorgaanisesti eli yritysostoin sekä toisaalta divestoinut eli luopunut liiketoiminnoista, jotka eivät ole olleet strategian keskiössä.

Aktia tiedotti maaliskuussa 2021 ostavansa pörssiyhtiö Taalerin varainhoitoliiketoiminnan ja aloittavan Taalerin kanssa jakeluyhteistyön. Kaupassa hallinnoitavia varoja siirtyi noin 4,4 miljardia euroa Taalerilta Aktian hoidettavaksi ja henkilöstöä noin satakunta. Pankin hallinnoitavat varat kasvoivat 42 prosenttia.

Kuten kilpailijansa, on Aktiakin hyvä osingonmaksaja.

Aktian hallitus ehdottaa yhtiön osinkopolitiikan mukaisesti vuoden 2023 tuloksen perusteella maksettavaksi osingoksi 0,70 euroa osakkeelta, mikä on 60 prosenttia konsernin tilikauden voitosta ja vastaa yhteensä noin 51 miljoonaa euroa.

Koska pankin osakekurssi on tällä hetkellä 9,23 euroa, nousee viime vuodelta maksettava osinkotuotto 7,6 prosenttiin. Helsingin pörssi on tunnettu hyvistä osingonmaksajista, mutta Aktian osinkotuotto nousee tässäkin joukossa kärkikaartiin.

Osinkotuotto on poikkeuksellisen korkea

Vieläkin parempaa on osinkosijoittajalle luvassa.

Analyysitalo Inderes ennustaa Aktian ensi vuoden oikaistun osakekohtaisen tuloksen nousevan 1,28 euroon viime vuoden 1,19 eurosta. Kuluvan vuoden tuloksen perusteella ennustettu osinko on Inderesin arvion mukaan 0,83 euroa, ja osingonjakosuhde on 0,65 prosenttia. Tämä osinko tulisi siis Aktian omistajien tilille ensi vuonna.

Inderesin osinkoennusteella osinkotuotto nousee tällöin peräti 9,0 prosenttiin. Se on Inderesin seuraamista yhtiöistä kaikkein korkein osinkotuotto.

Pankin viime vuoden viimeinen vuosineljännes sujui valoisissa tunnelmissa. Antolainauksen korkotuotot kasvoivat vahvasti, mikä nosti korkokatteen korkealle tasolle. Myös lainakannan keskimarginaali kasvoi. Korkokate nousi 61 prosenttia vertailukaudesta vajaaseen 39 miljoonaan euroon.

Korkokatteen kasvu johtuu antolainauksen asiakasmarginaalien myönteisestä kehityksestä, viitekorkojen noususta ja yritysluottokannan kasvusta.

Varainhoidon palkkiotuotot kasvoivat hieman vertailukaudesta. Kasvua tukivat muun muassa palkkiot pääomarahastoista ja strukturoiduista tuotteista.

Hallinnoitavat varat kasvoivat neljänneksen aikana, ja nettomyynti Private Banking -asiakkaille jatkui positiivisena, mutta kokonaisuutena nettomerkinnät painuivat kuitenkin miinukselle.

Korkeasta inflaatiosta huolimatta Aktia sai pidettyä kustannusten kasvun kohtuullisella tasolla. Luottosalkun jatkuva ja tehokas riskikartoitus edesauttoi luottotappioiden pysymistä maltillisina.

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi yli 26 miljoonaan euroon, kun se vertailukaudella oli vain 8,3 miljoonaa euroa.

”Vuoden 2023 viimeinen neljännes oli Aktialle erinomainen. Kaikki kolme liiketoiminta-aluettamme, Pankkitoiminta, Varainhoito ja Henkivakuutus, kehittyivät myönteisesti. Erityisenä onnistumisena näen asiakasmäärän merkittävän kasvun, joka jatkui vuoden loppuun saakka. Saimme vuoden aikana yli 30 000 uutta asiakasta”, kertoo Aktian toimitusjohtaja Juha Hammarén.

Odotuksissa nouseva korkokate

Aktia odottaa vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan jonkin verran korkeampi kuin vuoden 2023 raportoitu liikevoitto 108 miljoonaa euroa.

Markkinoiden epävarmuudesta ja todennäköisesti laskevista koroista huolimatta pankki odottaa korkokatteen olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2023. Aktia odottaa myös nettopalkkiotuottojen kasvavan hieman vuodesta 2023 edellyttäen, että markkinaolosuhteet ovat suotuisat.

Tulokseen saattavat kuitenkin vaikuttaa markkina-arvojen muutokset. Liiketoiminnan kulujen pankki odottaa pysyvän suunnilleen samalla tasolla tai nousevan hieman vuodesta 2023.

Aktia odottaa alaskirjausten ja luottotappiovarausten kasvavan hieman vuodesta 2023, mikäli markkinatilanne pysyy nykyisen kaltaisena.

Näkymiin liittyy luonnollisesti myös riskejä. Aktian tuloskehityksen kannalta selkein riski liittyy markkinakorkoihin.

Euroopan keskuspankin peräkkäisten koronnostojen sarja päättyi EKP:n neuvoston pitäessä keskeiset ohjauskorot ennallaan joulukuun kokouksessa. Euroalueen inflaatio jatkoi hidastumistaan ja oli 2,4 prosenttia marraskuussa 2023, mutta Eurostatin ennuste joulukuulle oli 2,9 prosenttia.

Markkinat ennakoivat koronlaskujen alkavan tänä vuonna, mikä näkyy myös tuottokäyrän laskevana muotona. 12 kuukauden euribor-korko oli koko joulukuun lyhyempiä markkinakorkoja alemmalla tasolla, mikä pitkittyneenä tilana ei ole edullinen Aktian korkokatteen kehittymiselle.

Lisäksi vallitseva epävara taloustilanne, jossa yleinen talouskehitys heikkenee ja korkotaso on aiempaa korkeampi, vaikuttaa asiakkaiden talouteen negatiivisesti, mikä on nostanut epävarmuutta Aktian luottosalkussa. Aktian luottosalkun henkilöasiakkaiden järjestämättömät luottovastuut kasvoivat hieman neljänneksen aikana.

2 kommenttia
 • Tapio J sanoo:

  Aktian monivuotisena asiakkaana sijoitin Aktian tuottotileille ja mentin vuodessa 8000 €.
  Ja vielä kehtaavat mainostaa. Helvetin Ranta-Anderssonit.

 • petri lintulahti sanoo:

  ostln in aktiaa 03/2020 6,6-6.7 20,000 lappua 0sinko yli 10 % ja kurssi noussut ei paha

 • Ylös
  >