Markkinakommentit

Amerikkalaispankki suosii Yhdysvaltain ja Japanin osakemarkkinoita 

Goldman Sachsin Yhdysvaltain talouskasvuennuste on merkittävästi konsensusta korkeampi.

Talouden sentimentti on elpymässä globaalisti ostopäällikköindeksien perusteella. Teollisuuden ja palvelualan aktiviteettia seuraava J.P.Morgan Global Composite -ostopäällikköindeksi oli helmikuussa 52,1, ja nousi tammikuun 51,8:sta. Lukema oli korkein kesäkuun 2023 jälkeen. 

Sekä teollisuus- että palvelusektorin luvut kasvoivat helmikuussa. Helmikuussa nähtiin merkkejä myös nousun laajenemisesta, kun kaikissa kuudessa kyselyn kattamassa alasektorissa (liiketoimintapalvelut, kulutustavarat, kuluttajapalvelut, rahoituspalvelut, puolivalmisteet ja investointihyödykkeet) tuotanto nousi samanaikaisesti ensimmäistä kertaa sitten toukokuun 2023. Nopein kasvu oli rahoituspalveluiden kategoriassa ja hitain investointihyödykkeiden tuottajilla.

Ostopäällikköindeksien nouseva globaali trendi on ennakoinut historiallisesti vahvoja aikoja osakemarkkinoilla. Toisaalta raportin mukaan hintapaineet eivät ole väistyneet. Ostopäällikköindeksin alakategoria, lopputuotteiden kustannukset, kohosi helmikuussa lukemaan 53,5. Tammikuun lukema oli 52,6. Myös materiaalien ja muiden resurssien kustannuspaineet jatkuivat. Niiden indeksilukema oli 56,0, kun tammikuun lukema oli 56,1.

Amerikkalaispankki Goldman Sachs arvioi, että teollisuuden elpyminen olisi hyvä uutinen erityisesti Yhdysvaltain ja Japanin osakemarkkinoille. Se arvioi muutenkin suosivansa seuraavan 12 kuukauden aikana entistä enemmän osakkeita, mutta erityisesti S&P 500 ja Topix -indeksin yhtiöitä. 

Yhdysvaltain ja Japanin talousnäkymät ovat valoisat Goldmanin mukaan. Se nosti hiljattain kuluvan vuoden Yhdysvaltain talouskasvuennusteen 2,3 prosentista 2,8 prosenttiin. Ennuste on merkittävästi korkeampi kuin ekonomistien konsensus, joka on 1,6 prosenttia. Goldman ei ole huolissaan Yhdysvaltain osakemarkkinan haastavasta arvostustasosta. Se on sen mukaan perusteltu, koska hyvä talouden kehitys tukee tuloskasvua. 

Yhdysvaltain osakemarkkinan kehitys on ollut viime aikoina paljolti markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden varassa. Goldmanin strategit arvioivat, että nousurallilla on vara laaja-alaistua, jos talousnäkymät säilyvät vankkoina ja sijoittajat allokoivat enemmän varoja heikommin tuottaneisiin sijoituskohteisiin. Käytännössä se voisi esimerkiksi tarkoittaa, että sijoittajat kasvattaisivat sijoitussalkkujensa riskitasoa osakeallokaatiota nostamalla. 

Muut strategit, mukaan lukien Bank of American Michael Hartnett, näkee positiivisia ajureita osakemarkkinoilla. JPMorgan Chase & Co:n Marko Kolanovic on poikkeus, varoittaen 1970-luvun tyylisestä stagflaatioriskistä.

Kommentoi
Ylös
>