Kasvuosakkeet

Analyytikko: Neste voi yltää kaksinumeroiseen vuosittaiseen tuloskasvuun

Neste esitteli tiistaina Hollannin Rottterdamissa pidetyssä analyytikkopäivässä mielenkiintoisia tietoja markkinanäkymistään.

Neste on ollut sijoittajille viime kuukausina suuri pettymys, kun osakkeen arvosta on sulanut vuodessa 42 prosenttia.

Yksi syy Nesteen kurssilaskulle on se, että päästöoikeuskauppa heiluttaa uusiutuvien tuottajia Yhdysvalloissa tällä hetkellä rajusti. Lisäksi Nesteen kilpailijat rakentavat uutta uusiutuvien polttoaineiden tuotantokapasiteettia samalla, kun Neste kamppailee Singaporen tehdaslaajennuksen ongelmien kanssa.

Uusiutuvien polttoaineiden kysyntä on maailmalla kuitenkin suurta.

Uusien raaka-aineiden ja prosessien avulla uusiutuvien polttoaineiden tuotanto voi kasvaa merkittävästi yli 1 000 megatonniin öljyä vuoteen 2040 mennessä, mikä riittäisi korvaamaan kaikki lento- ja meriliikenteessä käytettävät sekä merkittävän osan tieliikenteen fossiilisista polttoaineista.

Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminta on siksi Nesteelle kohtalonkysymys, ja sijoittajia ja analyytikoita kiinnostaa erityisesti uusiutuvien tuotteiden näkymät. Keskeiset Nestettä koskevat kasvuodotukset liittyvät juuri niihin.

Yhtiön kasvupanostukset kohdistuvatkin täysin uusiutuviin tuotteisiin, ja Nesteen tavoitteena on tuottaa pelkästään uusiutuvia polttoaineita 10 vuoden kuluttua. Yhtiön uusiutuvien polttoaineiden liiketoimintaa ei rajoitakaan kysyntä, vaan tuotantokapasiteetti. Siksi yhtiö panostaa yhä enemmän tuotannon kasvattamiseen.

Mahdollisuus uusiutuvissa lentopolttoaineissa

Tiistaina pidetyssä analyytikkopäivässä Neste kertoi, että uusiutuvien tuotteiden kysyntänäkymät ovat parantuneet yli 10 prosentilla sitten kesäkuun 2023, jolloin yhtiö esitti asiasta arvioita pääomamarkkinapäivänsä yhteydessä. Nesteen mukaan näkymien parantuminen johtuu osin regulaatiokehityksen etenemisestä.

Erityisesti uusiutuvasta lentopolttoaineesta odotetaan paljon. Sen kokonaismarkkinat ovat vielä pienet, vain alle miljoonaa tonnia, mutta vuosina 2024-2025 sen odotetaan kaksinkertaistuvan edellisestä vuodesta ja yltävän noin 15 miljoonaan tonniin vuonna 2030.

Nesteen tavoitteet uusiutuvassa lentopolttoaineessa ovat kunnianhimoiset, sillä yhtiö tavoittelee jopa 40 prosentin myyntiosuutta vuonna 2030. Yhtiö uskoo myös lentopolttoaineen korkeisiin katteisiin.

Keskeinen tekijä uusiutuvien tuotteiden kannattavuudessa on raaka-aineen hinnoilla, saatavuudella ja laadulla.

Nesteen mukaan oleellista ovat yhtiön kansainväliset raaka-aineiden hankintakanavat, tuotantojalanjälki ja jakelukanavat, joissa yhtiö uskoo kykenevänsä saavuttamaan kilpailuedun. Kilpailuetu näkyy kilpailijoita korkeampana myyntimarginaalina.

Yhtiö on viime vuosien aikana yli kaksinkertaistanut vaikeasti hyödynnettävien raaka-aineiden käyttömäärät ja niissä on korkein katemahdollisuus.

Mahdollisuus reippaaseen tuloskasvuun

Neste on ohjeistanut kuluvan vuoden marginaalinsa olevan uusiutuvissa tuotteissa 600-800 dollaria tonnilta. Inderesin analyytikko Petri Gostowski arvioi, että tämän vuoden marginaalitaso tulee antamaan osviittaa Nesteen mainitsemien kilpailuetujen vahvuudesta ja toisaalta vastuullisen lentopolttoaineen marginaalivaikutuksista.

”Tämä näkemyksemme pohjautuu siihen, että kuluvana vuonna kysynnän ja tarjonnan tasapaino on poikkeuksellisesti epäsuotuisa, kun tarjonta on kasvanut selvästi ja jopa ylittää lyhyellä aikavälillä kysynnän. Lisäksi Nesteen kuluvana vuonna kasvava vastuullisen lentopolttoaineen myyntimäärä antaa konkreettisia näyttöjä sen vaikutuksesta kokonaismarginaaliin. Tämä myös heijastunee markkinoiden pitkän aikavälin volyymivetoisen kasvun marginaaliodotuksiin”, Gostowskin toteaa Inderesin artikkelissaan.

Inderes ei tehnyt analyytikkotapahtuman jälkeen muutoksia Nestettä koskeviin ennusteisiinsa tai näkemykseen osakkeesta.

Analyysitalo antaa Nesteelle edelleen ostosuosituksen 35 euron tavoitehinnalla, mikä ylittää tämän hetken 25,3 euron kurssinoteerauksen. Gostowskin mukaan Nesteellä on mahdollisuus seuraavien viiden vuoden aikana päästä kaksinumeroiseen vuotuiseen tuloskasvuun.

”Vahva positiivinen näkemyksemme pohjautuu siihen, että odotamme jo kerrottujen investointien mahdollistavan Nesteelle kaksinumeroisen vuotuisen tuloskasvun vuosina 2023-2028, kun odotamme keskimääräisen myyntimarginaalin asettuvan 690 dollaria/tonni tasolle.”

Analyytikkopäivän viesti antoi Gostowskin mukaan tukea näille ennusteille.

”Näkemyksemme mukaan osakemarkkina ei nyt hinnoittele osakkeeseen tätä tuloskasvua”, hän toteaa.

Kommentoi
Ylös
>