Markkinakommentit

Pörssikonkari Hannu Angervuo selvitti: Yli puolella First Northin yhtiöistä osinko jää nollaksi

Helsingin pörssin päälistan yhtiöt päihittivät viime vuonna kirkkaasti osinkojen tuottoprosenteissa uudet listautujat eli First North- yhtiöt.

Kempower Satellite latausjärjestelmä
Kempower on ollut First North -indeksin tähtiyhtiö. Huipustaan Kempowerin osake on tullut kuitenkin alas rajusti.

Omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuon mukaan vuoden 2023 lopun markkina-arvolle laskettu painotettu osinkoprosentti jäi 1,2 prosenttiin First North-listautujissa.

”Uusien listautujien osinkoprosentti on kovin heikko verrattuna pörssin päälistan yhtiöiden noin viiden prosentin tuottoon”, Angervuo vetää yhteen selvityksensä tuloksia.

Sijoittajat ostivat yli kaksi vuotta sitten vauhdilla uusien listautujien osakkeita ja osallistuivat merkintäanteihin, joita tuuppasivat kohti korkeuksia etenkin pankkiiriliikkeet.

Angervuo varoitti vuosi sitten riskeistä siten, että osa omistajista vie pörssiin enemmänkin liikeideoita kuin itse liiketoimintaa, mikä tulee näkyviin merkintähinnoissa ja nykyisissä pörssien indekseissä sekä osingoissa.

Kempower pudotti arvoa

Etenkin Kempower loi yli 50 euron kurssitasollaan säihkettä First North Suomi-indeksiin, joka pysyi Helsingin pörssin portfolioindeksin vauhdissa yli kolmen vuoden aikana

Mutta Kempowerin osakkeen arvo rojahti viime syksyn huipusta yli 50 prosenttia, ja lisäksi Faron Pharmaceuticalin osakekurssin arvosta katosi puolet kevään aikana.

Kuva: Hannu Angervuo.

Molempien yhtiöiden pudotus on hävittänyt First North Suomi-indeksistä lähes kolmanneksen verrattuna huippuun.

Sijoittajien vauhdinottoa kuvaa alkutaipaleella, että First North Suomi-indeksi ponnahti vuosien 2020-2021 aikana 73,6 prosenttia ylös, ja vastaavasti Helsingin pörssin OMXHCAP-portfolioindeksi vahvistui 34,1 prosentin verran.

Molemmat indeksit kirjasivat kaikkien aikojen ennätyksen 6. syyskuuta vuonna 2021.

Menoa alaspäin

Alamäki on jatkunut kuluvan vuoden vaihteen jälkeen. First Northin yhteenlaskettu markkina-arvo on heikentynyt 19 prosenttia ja Helsingin pörssi kaksi prosenttia vuoden alusta maaliskuun 25. päivään mennessä.

Salkunhaltijan näkymät ovat käyneet ankeiksi molemmissa kauppapaikoissa.

First North Suomi markkinapaikan indeksi on ehtinyt pudota huipulta 54,2 prosenttia, ja Helsingin pörssin OMXHCAP-indeksi 25,0 prosenttia kuluvan vuoden 25. maaliskuuta mennessä.

First North Suomi markkinapaikan yhtiöiden yhteenlaskettu pörssiarvo nousi korkeimmilleen eli 7,5 miljardiin euroon joulukuun lopussa vuonna 2021. Yhtiöiden yhteenlaskettu markkina- eli pörssiarvo on sitten kutistunut noin 4,3 miljardiin euroon kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Kuva: Hannu Angervuo.

Markkina-arvosta oli haihtunut ilmaan noin 3,2 miljardia euroa eli noin 43 prosenttia. Angervuo toteaa, että osa kurssilaskusta on tullut pienellä osakevaihdolla.

”Tappioita ottaneet yksityissijoittajat, ja lukuisat pieniin yhtiöihin sijoittaneet rahastot ovat taatusti pettyneet sijoitustensa arvon laskuun”, Angervuo lisää.

Kempower pitää ykköspaikkaa 1,1 mijardin euron pörssiarvollaan, kakkoseksi tulee NYAB 353,3 miljoonalla eurolla, kolmanneksi Admicon 212,3 miljoonalla eurolla ja sitten tulevat Detection Technology 198,8 pörssiarvollaan ja viidenneksi Nanoform 179,6 miljoonalla eurolla,

Vain seisemän yhtiötä yli merkintähinnan

Ylihintaisia merkintähintoja voi jäljittää nykyisistä osakekurssien tasoista. First North Suomi markkinapaikan uusista listautujista on vain seitsemän yhtiön osakekurssi pysynyt listautumisannin hinnan yläpuolella 2020-luvulla.

Yhtiöjoukkoon eli loistoseitsikkoon kuuluvat Fodelia, Heeros, Kempower, Lapwall, NYAB, Titanium ja Viafin.

”Ehkä liikeideoille pitäisi luoda erikseen oma lista, mikä avaisi sijoittajariskejä”, Angervuo viittaa 50 uuden listautujan merkintähintoihin. 

Kuva: Hannu Angervuo.

Yhteensä 25 yhtiöllä eli puolella uusista listautujista on osakekurssi jäänyt edelleen alle listautumisannin hinnan. Osakekurssit saavuttivat kurssihuipun vuosien 2020-2022 välisenä aikana.

Angervuo toteaa, että First North Suomi-indeksin nopean nousu korkealle ja sitten vielä nopeampi pudotus johtuu useasta eri tekijästä.

”Indeksin jyrkkää laskua on vauhdittanut sijoittajien innostus ja ehkä myös ahneus juosta nopeasti nousseiden osakekurssien perässä”, Angervuo lisää.

Osingot nousivat

Sijoittajat kärkkyvät salkun arvon nousun ohella myös osinkoja, joita pystyi viime tilikauden tuloksista maksamaan alle puolet uusista listautujista. Angervuo selvityksen mukaan First North Suomi markkinapaikan yhtiöiden yhteenlasketuksi osinkopotiksi tulee noin 60 miljoonaa euroa vuoden 2023 tuloksista,

”Yhteenlasketut osingot nousevat kymmenen miljoonaa euroa edellisen vuoden 50 miljoonan tasosta, mitä voi pitää positiivisena”, Angervuo lisää.

Esimerkiksi pankkiiriliike Alexandria Group jakoi koko vuoden 2023 nettotuloksen osinkona ulos osakkeenomistajilleen. Osinkotuottoa kertyi Alexandrian vuoden lopun osakekurssille yli 12 prosentin verran.

Alexsandria maksoi osinkoina kahdeksan miljoonaa euroa, Titanium 11,9 miljoonaa euroa ja NYAB 9,9 miljonaa euroa viime vuoden tuloksista.

Yli puolella osingot nollassa

Vuoden 2023 tuloksista 29 yhtiötä eli 58 prosenttia koko listautujien joukosta piti osingon nollassa kuten edellisenäkin vuonna. Ja yksi yhtiöistä piti osingon paikallaan. Yhteensä kymmenen yhtiötä eli viidennes uusista listautujista nosti osinkoa vuoden 2023 tuloksestaan

Angervuo lisää, että pörssin päälistan yhtiöistä 47 prosenttia nosto osinkoaan.

”First North Suomi markkinapaikan yhtiöiltä ei lukujen valossa pidä odottaa runsaita osinkoja myöskään lähivuosina. Sijoittajille koitunee hyväksi, että yhtiöt keskittyvät tuloksensa parantamiseen ja jättävät osingot tulevaisuuteen.”

First North Suomi markkinapaikan yhtiöiden yhteenlaskettu nettotulos vuodelta 2023 repsahti noin 80 miljoonaa euroa miinukselle. Nettotulos painui edellisenä vuonna puolet vähemmän eli noin 40 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

First North Suomi -markkinapaikan mediaani eli keskiverto yhtiön liikevaihto oli Angervuon laskelmien mukaan 27,7 miljoonaa euroa viime tilikaudella.

Keskivertoyhtiön liikevoitto teki noin 200 000 euroa ja kirjanpidollinen nettotulos meni 700 000 euroa pakkaselle.

”Vuodelta 2023 listan yhtiöistä 28 eli 56 prosenttia teki tappiota, mikä käy ilmi nettotuloksesta. Vuodelta 2022 tappiota teki 26 yhtiötä eli noin puolet 50 yhtiöstä eli uusista listautujista.

Tappiollisten yhtiöiden osuus on siten hieman noussut vuodessa”, Angervuo toteaa

Tukholma suurempi

First North Suomi -markkinapaikka lähti liikkeelle noin kymmenen vuotta sitten esimerkkinään Tukholman pörssi, jonka First North markkinapaikalla on nyt hieman yli 400 yhtiön osakkeet ja Helsingissä 50 yhtiön osakkeet.

Helsingin pörssin First North Helsinki -markkinapaikan varsinainen läpimurto tapahtui vuosien 2018-2021 aikana.

Angervuo pitää valitettavana sijoittajille, että First Northin yritysten lukumäärä on pysynyt noin 50 yhtiön paikkeilla jo neljä vuotta.

Helsingin pörssin päälistalle ovat siirtyneet muun muassa Gofore, Enersense, Kreate, Orthex, Sitowise, Puuilo, Lifeline, Relais Group ja Verkkokauppa.

Kommentoi
Ylös
>